Program

CICCRE la Xa edizione, 10-11 giugno 2022: Identità– Diversità
 

VINERI, 10 IUNIE 2022

Link Google Meet: https://meet.google.com/hnj-vfkd-crm
Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/13ef1381-fb7d-4a8f-bd6b-1725c4c2bc91
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

10.00-11.00 Deschiderea colocviului
Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE, prodecanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie

Alocuțiuni
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC, Directoarea Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara, Coordonatoarea UVT a alianței UNITA – Universitas Montium

José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara

Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara

Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Președinta Societății de Studii Clasice

Prezentarea programului general al manifestării

11.00-12.00 Conferinţă în plen: Sandra GARBARINO, Università degli Studi di Torino, Université Lumière Lyon 2, Comunicare in intercomprensione in contesti internazionali: valorizzare l'identità e gestire la diversità
12.00-13.00 Conferinţă în plen: Kirsten von HAGEN, Justus-Liebig-Universität Gießen, Anna de Noailles – une auteure entre les cultures
15.00-19.00 Lucrările pe secțiuni

LIMBĂ, LITERATURĂ, CULTURĂ LATINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/ppv-umwx-xmh
Gazda sesiunii: Valy Ceia

Diversitate identitară în literatura latină
Moderatoare: Ioana COSTA, Universitatea din București

15.00-15.20 Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Registre ale reperelor identitare în literatura latină
15.20-15.40 Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Identitate și diversitate în descrierea „ciumei” din Athena (Thucydides 2, 47-54 – Lucretius 6.1138-1286)
15.40-16.00 Ilona-Manuela DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Cosmicitatea iubirii în elegia erotică latină şi suprarealism
16.00-16.20 Ioana COSTA, Universitatea din București, Suorum mortes aequo animo ferendas
16.20-16.40 Carmen FENECHIU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Identitate auctorială în Analele lui Tacitus
16.40-17.00 Pauză

Identități culturale și lingvistice romane și limitrofe
Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

17.00-17.20 Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova, Identitate romană la Cicero în De Re Publica
17.20-17.40 Adina-Voichița ROȘU, Universitatea din Oradea, Patronus et cliens: relații, influențe, beneficii în Roma antică
17.40-18.00

Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Imagini marine și maritime în Ekthesis-ul Diaconului Agapet

18.00-18.20 Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Hebraica veritas: repere identitare semite în genealogia mateiană
18:20-18:40 Daniel HAIDUC, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, Informație și gramatică în metodele simbolice de procesare a limbajului natural

LIMBA ROMÂNĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/pag-cnnj-dvh
Gazda sesiunii: Bogdan Țâra

Moderatoare: Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Terminologia artelor plastice. O abordare lexicografică
15.20-15.40 Adina BAYA, Universitatea de Vest din Timișoara, Migranţi, refugiaţi sau transfugi? Construcţii identitare prin opţiuni semantice în presa online timişoreană
15.40-16.00 Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Semnificații ale TĂCERII în poezia lui Traian Dorz
16.00-16.20 Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Inducția metaforică în discursul poetic
16.20-16.40 Ilona BĂDESCU, Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova, Salutul în limbajul tinerilor: o abordare pragmalingvistică
16.40-17.00 Maria-Lucreția CAZAC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Termeni cu sensuri și forme diferite de cele actuale în textul liturghiilor. Analiză comparativă între Liturghierul lui Antim Ivireanul și cel de la Chișinău (1815)
17.00-17.20 Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Poezie & ontofonie
17.20-17.40 Veronica DOBRIȘOR, Universitatea din București, Metafore conceptuale bazate pe elemente și fenomene din natură în limbile română și spaniolă
17.40-18.00 Elena PETREA, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Edgar Quinet: „Va exista o Românie...” sau despre cuvântul care apără o națiune
18.00-18.20 Roxana ROGOBETE, Valentina MUREȘAN, Mădălina CHITEZ, Universitatea de Vest din Timișoara, Liste de cuvinte academice în limbile română și engleză: o analiză contrastivă bazată pe corpus
18.20-18.40 Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Nume de țări și popoare în scrieri normative ale Școlii Ardelene

LITERATURA ROMÂNĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/roa-obfc-qte
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

Intersecții: transnațional, migrație, explorare
Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Maria PAȘCALĂU, Universitatea de Vest din Timişoara, Scriitorii evrei din România și avangarda literară: puncte de intersecție
15.20-15.40 Costinel PARTENIE, Universitatea de Vest din Timișoara, Benjamin Fundoianu și problematica identității
15.40-16.00 Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Dislocare, memorie, nostalgie – povestirile lui Cătălin Dorian Florescu
16.00-16.20 Nicolae BOBARU, Cercetător independent, Femei pirați. Identități marginale
16.20-16.40 Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timişoara, Identități bricolate – identități șterse: „supraviețuiri” în teatrul lui Matei Vișniec și al lui Vlad Zografi
16.40-17.00 Pauză

Identități particulare, mituri personale
Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20 Giovanni MAGLIOCCO, Università di Bari „Aldo Moro”, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Teatrul excentric al alterității: feminitatea decadentă în poezia lui Alexandru Macedonski
17.20-17.40 Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Între Ulise si Robinson. De la metaforele obsedante la mitul personal în poezia lui Ilie Constantin
17.40-18.00 Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Poetica relaţionǎrii. Identitǎţi și distanţe unificatoare în scrierile Svetlanei Cârstean
18.00-18.20 Anca-Luminița EFTENIE, Universitatea de Vest din Timişoara, Imagini identitare în romanele Doinei Ruşti
18.20-18.40 Adriana IEREMCIUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea stilistică în romanele lui Colette
18.40-19.00 Discuții finale

LANGUE ET LITTÉRATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES


Session LITTÉRATURE I
Lien Google Meet:
https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice: Monica GAROIU, Université Tennessee-Chattanooga, États-Unis

15.00-15.30

Ioana MARCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie/ CEREFREA Université de Bucarest, « Nous » vs. « les autres ». La diversité insurpassable dans la littérature des « intrangers »

15.30-16.00 Georgiana I. BADEA / Alexandru LAZEA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Le traumatisme identitaire dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès
16.00-16.30 Andreea-Roxana DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, L’absence de (re)pères et ses mécanismes destructifs. La part du fils ou (en)quête généalogique pour la récupération de l’identité
16.30-17.00 Pauză


Session LITTÉRATURE II
Lien Google Meet:
https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice : Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

17.00-17.30 Monica GAROIU, Université Tennessee-Chattanooga, États-Unis, Identité et altérité chez Isabelle Eberhardt
17.30-18.00 Ramona MALIȚA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Pour une identité esthétique de l’écriture romantique : le cas des nouvelles staëliennes
18.00-18.30 Valentina GOJE, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Identités « blanches » dans la prose courte de Guy de Maupassant

 


Session TRADUCTOLOGIE I
Lien Google Meet:
https://meet.google.com/zgs-vrki-fof
Responsable technique de la session: Valentina Goje

Modératrice: Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d’Artois / SoFT, France

15.00-15.30

Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d’Artois / SoFT, France, Lire et traduire avec les formes symboliques

15.30-16.00 Ana ROSSI, Université de Brasilia, Institut de Lettres, Brésil, La traduction entre identité & diversité : la méthode comparative des textes
16.00-16.30 Vardush HARUTYUNYAN, Université d’État V. Brusov, Erévan, Arménie, Les projets européens sur l’intercompréhension en langues romanes
16.30-17.00 Pauză


Session TRADUCTOLOGIE II
Lien Google Meet:
https://meet.google.com/zgs-vrki-fof
Responsable technique de la session: Andreea-Roxana Dobrescu

Modératrice : Andreea-Roxana DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

17.00-17.30 Sorina-Daniela CĂPRIOARĂ, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Regard rétrospectif sur trente ans de traductologie en Roumanie 1990-2020
17.30-18.00 Maricica IOSUB, Université Dunărea de Jos, Galați, Roumanie, Produire pour transmettre le savoir au monde : la translatio au Moyen Âge
18.00-18.30 Ruxandra-Jeanina INDRES (FILIP), Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Identité et diversité culturelle dans la traduction de la littérature d’enfance et de jeunesse. Étude de cas : Daniel Pennac et la littérature d’enfance et de jeunesse – repères pour l’évaluation des traductions

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


LETTERATURA ITALIANA
Link Google Meet: https://meet.google.com/jse-urns-zmp
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Monica FEKETE, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

15.00-15.15 Corina ANTON, Università di Bucarest, Diversità e creatività: l’onomastica dei diavoli nelle traduzioni romene della Divina commedia
15.15-15.30 Daniela BOMBARA, Università di Messina Polo Universitario, Sofferti percorsi di identità nazionale nelle opere di tre scrittrici immigrate di nuova generazione
15.30-15.45 Monica FEKETE, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Il gusto del racconto tra paesaggi stranianti e personaggi marginali
15.45-16.00 Valeria DI IASIO, Università degli Studi di Padova, Nemici e fratelli: Il vissuto post-bellico dei soldati del fronte italo-austriaco nella memorialistica della Prima Guerra Mondiale
16.00-16.15 Gabriela Eugenia DIMA, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, L’olivo, il mandorlo e il ficodindia, impronte dell’identità siciliana in Pirandello
16.15-16.45 Pausa

Moderatrice: Daniela BOMBARA, Università di Messina, Polo Universitario

16.45-17.00 Aurora FIRȚA-MARIN, Università di Bucarest, La «cinematografia sentimentale» dei "Canti Orfici" di Dino Campana nella traduzione dall’italiano al romeno
17.00-17.15 Cinzia GALLO, Università di Catania, Identità attraverso la lingua: "La battaglia soda" di Luciano Bianciardi
17.15-17.30 Monica KITTI FARKAS, Università degli Studi di Szeged, La rappresentazioni dei protagonisti nei romanzi storici “Ettore Fieramosca” e “Niccolò de’ Lapi” di Massimo d’Azeglio nella prospettiva della formazione dell’identità nazionale
17.30-17.45 Alessandro ROSSELLI, Università degli Studi di Szeged, Identità di scopi e diversità di origini in un romanzo sulla Resistenza italiana: Il clandestino (1962) di Mario Tobino
17.45-18.00 Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Romanisches Seminar, “Contromano”: Viaggio nei paesaggi italiani della collana Laterza tra identità e diversità
18.00 Presentazione libri


LINGUA ITALIANA
Link Google Meet: https://meet.google.com/yaw-pxbw-koj
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest

15.00-15.15 Otilia-Ștefania DAMIAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Alcuni contributi della scuola di italianistica dell’Università di Cluj nel periodo interbellico alle identità linguistiche e letterarie nell’Europa romanza
15.15-15.30 Antonio IURILI, Università di Palermo, La lingua della scienza fra Latino e Volgare italiano nei secoli XVII e XVIII
15.30-15.45 Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, I segnali discorsivi: portatori di identità linguistica
15.45-16.00 Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest, La diversità tonale di Guido Cavalcanti nell’identità corale della lirica Duecentesca
16.00-16.15 Dana FEURDEAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Glossario economico, finanziario e commerciale romeno – specchio del rapporto dinamico con la lingua italiana: tra identità e diversità

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Link Google Meet: https://meet.google.com/gef-xxzw-khy
Anfitrión de videoconferencia: Roxana Maria Crețu

Moderadora: Oana-Dana Balaş, Universidad de Bucarest

15.00-15.20 Oana-Dana BALAȘ, Universidad de Bucarest, “Aruncându-și pașii”: estructuras verbonominales en la traducción del español al rumano
15.20-15.40 Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Identidad y diversidad en las obras de Ricardo Palma, Clorinda Matto de Turner y Manuel González Prada
15.40-16.00 Mihaela CIOBANU, Universidad de Bucarest, El mundo de los viajes a través de la identidad y diversidad en el espacio hispanohablante
16.00-16.20 Roxana Maria CREȚU, Universidad de Oeste de Timişoara, Diversidad lingüística en la jerga de la droga

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Link Google Meet: https://meet.google.com/awd-zxzn-bzo
Gazda sesiunii: Simona Regep

 Moderatoare: Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad

15.00-15.20 Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Identități fluide, diversități glisante în Banatul secolului IV d.Hr.
15.20-15.40 Gizella NEMETH, Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia), Identità dei popoli di Transilvania, Moldavia e Valacchia in alcune corografie del XVI secolo
15.40-16.00 Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Istorie și simbol biblic în cântecul de gestă
16.00-16.20 Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Diversitate etnică și confesională pe valea Mureșului inferior în sec. al XIX-lea
16.20-16.40 Pauză

Moderator: Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia)

16.40-17.00 Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad, Nobilimea românească arădeană. Identitate, istorie, memorie
17.00-17.20 Ilinca-Simona IONESCU, Universitatea din București, Duendes și Spiriduși: duhurile casei în mitologii inferioare, un studiu lingvistic și folcloric
17.20-17.40 Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în Regionala Banat a P.C.d.R. în luna octombrie 1944

MUZICĂ ȘI TEATRU


Google link: https://meet.google.com/wta-oxwt-kcb
Gazda sesiunii: Ioana Mia Iuga

Moderatoare: Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.30 Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara, Personalități feminine ale scenei lirice timișorene – sopranele Margareta Nica-Popescu și Michaela Grama Ștefan
15.30-15.50 Simona NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (II)
15.50-16.10 Nicolae-Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest Timișoara, Săptămâna luminată de Nicolae Brânzeu – prima operă românească de tip expresionist
16.10-16.30 Aida Beatrice MARC, Universitatea de Vest din Timișoara, Principesa pianistă – Elena Bibescu
15.30-16.50 Roxana-Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitatea pianistului acompaniator, partener de dialog muzical în formații camerale diverse
16.50-17.10 Ani Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest din Timișoara, Concertul pentru orchestră de coarde în creația românească – coordonate stilistice
17.00-17.30 Mihaela GABOR, Universitatea de Vest din Timișoara, Cantate Domino. Două motete cu text similar în colecția Parnassus Musicus Ferdinandeus (1615)
17.30-17.50 Anca Roxana CONSTANTIN VAN DER ZEE, Universitatea de Vest din Timișoara, Digitalizarea teatrului – identitate, diversitate și incluziune socială

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/syq-wqaa-hoz
Gazda sesiunii: Manuela Zănescu

Moderatoare: Manuela Zănescu, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

15.00-15.20 Dominik MAIŃSKI, The University Library of The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Le bâtiment moderniste de la Bibliothèque de l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II dans le contexte du développement de l’architecture de la ville reliant l’art de l’Orient et de l’Europe Latine
15.20-15.40 Mălina DUȚĂ, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Ipoteze interpretative asupra personajelor Horacio şi La Maga din Şotronul lui Julio Cortázar
15.40-16.00 Daniel LUCA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Negarea identității în romanul Israel însângerat de I. Peltz

ARTE


Link Google Meet: https://meet.google.com/rro-hccp-gsg
Gazda sesiunii: Ana-Maria Avrămuți

Moderator: George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca

15.00-15.20 Ioana-Alexandra PAVĂL, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Spaţiul din Quattrocento şi ecourile Renaşterii. Infinitatea naturii prin lentila privitorului
15.20-15.40 Maria CARDILLO, La Sapienza Roma Ateneo, Identità e diversità nella stampa periodica romana di fine Settecento: «Memorie per le belle arti» (1785-1788) e il «Giornale delle belle arti e della antiquaria, musica, e poesia» (1784-1788)
15.40-16.00 Michelangelo CARDINALETTI, Fabio MELELLI, Università per Stranieri di Perugia (Italia), Relazioni cinematografiche tra Italia e Romania durante la Seconda Guerra Mondiale
16.00-16.20 George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Diversitatea culturală ilustrată în titlurile care conțin nume etnice în pictura românească
16.20-16.40 Pauză

Moderatoare: Simona DRĂGAN, Universitatea din București

16.40-17.00 Simona DRĂGAN, Universitatea din București, Copie și original, jocul asemănărilor. O lectură vizuală a romanului Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach
17.00-17.20 Renata DAFLON LEITE, #LAMISEENMEMOIRE das Reines du Savon: Um Percurso no Musée Fondation Abderrahman Slaoui
17.20-17.40 Elia FIORENZA, Università della Calabria, La Transavanguardia italiana e le sue influenze europee
17.40-18.00 Daniel UNGUREANU, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, Comunitățile online românești despre pandemia de COVID-19: Trăsături participative ale memelor de tip imagine macro din rețeaua Facebook

 

SÂMBĂTĂ, 11 IUNIE 2022

Link Google Meet: https://meet.google.com/hnj-vfkd-crm
Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/13ef1381-fb7d-4a8f-bd6b-1725c4c2bc91
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

10.00-11.00

Conferință în plen: Leonard VELCESCU, Université de Perpignan « Via Domitia », Universitatea din Piteşti, Fizionomii identitare culturale universale. Importanța Columnei din Forul lui Traian (Roma) pentru cultura universală și a României

11.00-12.30 Masă rotundă: Elisa CORINO, Università degli Studi di Torino, Spazio romanzo: identità, lingua, cultura
14.00-16.30 Lucrările pe secțiuni
16.30-16.45 Lansarea volumului Quaestiones Romanicae (QR) IX. 1, 2, 3: Memorie – Uitare 
17.00 Închiderea ediției

LIMBĂ, LITERATURĂ, CULTURĂ LATINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/ppv-umwx-xmh
Gazda sesiunii: Valy Ceia

Stilistici culturale identitare
Moderator: Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

14.00-14.20 Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, O identitate latină în viziunea lui Rogerius din Apulia și Toma din Split
14.20-14.40 Florentina NICOLAE, Universitatea Ovidius din Constanța, Expresii ale interculturalității în opera lui Dimitrie Cantemir
14.40-15.00 Hannelore PIERRE, Université Bordeaux Montaigne, Du druide gaulois au consul romain : convergence et association d’origines variées dans la construction de l’identité nationale française à la Renaissance

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/wxg-zvab-ukx
Gazda sesiunii: Bogdan Țâra

Moderatoare: Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50 Eliana COMAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Avantajele și dezavantajele unei lecții digitale în predarea limbii române pentru străini. Studiu de caz: timpul imperfect
14.50-15.10 Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Valorificarea repertoriului plurilingv și pluricultural de origine orientală în predarea românei ca L2
15.10-15.30 Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Medierea. Democratizarea procesului de predare, învățare și evaluare a limbilor-culturi
15.30-15.50 Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Distincția dintre tetic și categoric în limba română. Unele repere
15.50-16.10 Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii didactice de predare/fixare a modului condițional-optativ în cadrul cursurilor de limba română ca limbă străină

LANGUE ET LITTÉRATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES


Session LITTÉRATURE III
Lien Google Meet: https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice : Kirsten von HAGEN, Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne

14.30-15.00 Jana KEIDEL, Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne, L’hybridité culturelle dans l’œuvre lyrique d’Anna de Noailles
15.00-15.30 Karima JOUIDA, Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc, Le théâtre classique français : du texte à l’écran
15.30-16.00 Luciana PENTELIUC-COTOȘMAN, Université Politehnica Timișoara, Roumanie, Identité et diversité dans le(s) discours français : une approche socioterminologique

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


LETTERATURA ITALIANA
Link Google Meet:
https://meet.google.com/jse-urns-zmp
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Delia Ioana MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

14.00-14.15 Gloria GRAVINA, Università dell’Ovest di Timișoara, Cartellonismo lirico e gadgets. Boheme, Tosca, Madama Butterfly: illustrazioni e definizione dei caratteri dei personaggi
14.15-14.30 Delia Ioana MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Identità e diversità in alcuni scrittori italofoni: Jhumpa Lahiri, Helena Janeczek e Mihai Butcovan
14.30-14.45 Ellen PATAT, Università degli Studi di Milano, Teresa Boschin e Eletta Presern: Identità e diversità nelle testimonianze di due friulane emigrate
14.45-15.00 Patrizia UBALDI, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Francesco Guccini: identità e diversità nella canzone d'autore


LINGUA ITALIANA
Link Google Meet:
https://meet.google.com/yaw-pxbw-koj
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Silvia MADINCEA-PAȘCU, Università Tibiscus, Timișoara

14.00-14.15 Anamaria GEBĂILĂ, Università di Bucarest, La costruzione dell’identità nel discorso di sostegno. Il caso Matteo Renzi - Victor Ponta (2014)
14.15-14.30 Denisa-Alexandra IONESCU, Accademia Nazionale di Musica "Gh. Dima", Cluj-Napoca, Il binomio identità / diversità reperibile nel nome proprio di persona
14.30-14.45 Simone PETTINE, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, L’identità dantesca nei game studies. Linee di ricerca
14.45-15.00 Silvia MADINCEA-PAȘCU, Università Tibiscus, Timișoara, Il rilievo della diversità degli stili di apprendimento nella didattica delle lingue straniere: realtà o “neuromiti”
15.00-15.15 Mirela BONCEA, Università dell’Ovest di Timișoara, Identità e diversità delle parole della pandemia

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Link Google Meet: https://meet.google.com/gef-xxzw-khy
Anfitrión de videoconferencia: Roxana Maria Creț

Moderadoras: Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca / Université Catholique de l’Ouest, Angers;
Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste, Timișoara

14.00-14.20 Oana-Adriana DUȚĂ, Universidad de Craiova, Identidad y diversidad metafórica conceptual en español y rumano: el caso de la familia léxica de líquido
14.20-14.40 Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest; Răzvan BRAN, Universidad de Bucarest, Identidad y diversidad en el refranero románico: abuso y moderación relacionados con la comida y bebida
14.40-15.00 Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Los franceses en los Episodios nacionales de Galdós
15.00-15.20 Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca/Université Catholique de l’Ouest, Angers, Terminología TikTok en rumano y en las lenguas románicas. Estudio contrastivo

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Link Google Meet: https://meet.google.com/awd-zxzn-bzo
Gazda sesiunii: Simona Regep

Moderatoare: Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

14.00-14.20 Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea etnică a populației de la Tibiscum
14.20-14.40 Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Unitatea în diversitate a barocului provincial din Banat – repere teoretice
14.40-15.00 Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Relaţiile internaţionale în intervalul august-septembrie 1939, reflectate în paginile ziarului bănăţean „Vestul”
15.00-15.20 Laura MESINA, Universitatea din București, În oglinzi paralele: Mircea Eliade, diplomat în Portugalia. Despre identitate și naționalism cultural
15.20-15.40 Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind starea de spirit a populației județului Timiș în anul 1982

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/syq-wqaa-hoz
Gazda sesiunii: Manuela Zănescu

Moderatoare: Manuela Zănescu, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

14.00-14.20 Arina STOENESCU, Lund University/Södertörn University, Sweden, Tipografiere și politică în România: Diversitate, identitate și uniformitate politizată
14.20-14.40 Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi / Asociaţia Anelis Plus, Modele de acces la literatura științifică
14.40-15.00 Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Infiltrarea funcţiei ideologice în bibliotecă în perioada regimului comunist

 

 

Relatori confermati nelle conferenze plenarie


Sandra Garbarino

Sandra GARBARINO

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
Université Lumière Lyon 2

Informazioni dettagliate »

 
Elisa Corino

Elisa CORINO

Università degli Studi di Torino

Informazioni dettagliate »

 
Elisa Corino

Leonard VELCESCU

Université de Perpignan  « Via Domitia »
Universitatea din Piteşti

Informazioni dettagliate »

 
Kirsten von Hagen

Kirsten von HAGEN

Justus-Liebig-Universität Gießen
Institut für Romanistik

Informazioni dettagliate »

Facultatea de Litere, Istorie si Teologie

Calendario del convegno

  • 10-11 giugno 2022, la X-a edizione del convegno CICCRE online.
  • 1 maggio 2022, scadenza invio modulo d’iscrizione contenente obbligatoriamente il riassunto della proposta nella lingua della comunicazione nonché in inglese (200-250 parole).
  • Il modulo di iscrizione, disponibile sul sito del convegno ciccre.uvt.ro/it/ciccre/fisa-de-inscriere, verrà compilato online, entro il 1 maggio 2022.
  • 15 maggio, 2022, data comunicazione dell’accettazione o meno dei lavori proposti.
  • La variante finale per la pubblicazione della proposta nel volume Quaestiones Romanicae verrà mandata entro il 15 novembre 2022, ai seguenti indirizzi: ciccre@e-uvt.rovaly.ceia@e-uvt.ro.
  • Gli Atti del convegno, Quaestiones Romanicae X edizione, verranno presentati nel giorno 10 giugno 2023.
Afis CICCRE X 2022