Structuri predicative compuse

Abstract: (Compound predicaiv structures). The present paper aims to bring under discussion one of the fundamental thesis in Romanian syntax, namely that the predicate – simple or complex, verbal or nominal – is the center around which revolve all the other elements that give meaning, fluency, coherence and expressiveness to our language. Along the time, linguists have proposed new types of predicate, therefore we will discuss the concept of compound predicate in a comparative perspective of academic grammars. We will present some characteristics of compound verbal predicate and the particularities of compound nominal predicate – intensely discussed typologies, especially due to the fact that the existence of a complex predicate, either nominal or verbal, creates various ambiguities and debates. Moreover, the debate gives us the occasion to accentuate the position of semi-auxiliaries: of modality and aspect. Full verbs or simple elements (with an important role) in compound predicate's structure, these have caused the appearance of a large number of disputes in grammatical analysis, even in educational area. The study of the main part of the sentence, early started, since primary school, and continued in higher education institutions, impels to a detailed research, in order to present, explain and clarify the confusions it generates

Keywords: predicate, compound predicate, grammar, comparative perspective, confusions.

Rezumat: Lucrarea de față are la bază una dintre tezele fundamentale în sintaxa românească, și anume că predicatul – simplu sau complex, verbal sau nominal – este centrul în jurul căruia gravitează toate celelalte elemente care oferă exprimării noastre sens, fluență, coerență și expresivitate. De-a lungul vremii, lingviștii au propus tipuri noi de predicat, motiv pentru care vom cerceta noțiunea de predicat compus într-o privire comparativă a gramaticilor academice. Vom prezenta câteva caracteristici ale predicatului verbal compus, respectiv particularitățile predicatului nominal compus – tipologii intens discutate, mai ales că problema existenței unui predicat complex, fie el nominal sau verbal, creează diverse ambiguități și polemici. Mai mult, analiza ne-a permis evidențierea poziției semiauxiliarelor: de modalitate și de aspect. Verbe pline sau simple elemente (cu rol important) în structura predicatului compus, ele au dus la apariția unor controverse, chiar de natură didactică, în practica analizei gramaticale. Studiul acestei părți principale de propoziție, început timpuriu, încă din clasele primare, și continuat în instituțiile de învățământ superior, provoacă spre o cercetare detaliată și inepuizabilă, în vederea prezentării, explicării și clarificării confuziilor pe care le generează.

Cuvinte-cheie: predicat, predicat compus, gramatică, viziune comparativă, confuzii.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
250