Comitetul științific

Prof. univ. dr. Eugenia ARJOCA-IEREMIA, Universitatea de Vest din Timișoara
Cercetător științific I. habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București
Prof. univ. dr. emerit Doina BENEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr.  Norberto CACCIAGLIA DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București & cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice
Conf. univ. dr. Elena GHIȚĂ, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. HDR Ioan IOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. HDR Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Adriano PAPO, Universitatea din Udine și Centrul de Studii Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. habil. Lucian Emil ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara

Calendarul colocviului

  • Ediţia a X-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 10-11 iunie 2022 la Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2022, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2022.
  • Varianta finală a textelor trimise spre publicare este așteptată până la 15 noiembrie 2022 pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei colocviului (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • Volumul manifestării, Quaestiones Romanicae X, va fi lansat în 10 iunie 2023.