Ghidul autorului. Norme de redactare

Indicații generale

 • Textul integral al lucrării va fi trimis până la data de 15 noiembrie, la adresele ciccre@e-uvt.ro și valy.ceia@e-uvt.ro.
 • Lucrarea va fi trimisă în format docx (dacă pentru redactare s-a folosit Microsoft Word, versiunea 2010 sau mai nouă) sau doc (dacă s-a folosit o versiune mai veche de Microsoft Word sau un alt editor de text).
 • Lucrarea va fi scrisă în limba în care a fost susținută comunicarea şi va avea între 5 și 13 pagini (inclusiv ilustrații și anexe).
 • Formatul paginii va fi A4, cu margini de dimensiune standard, spațiat la 1 rând.
 • Paginile lucrării nu se vor numerota.
 • Pentru întreaga lucrare se va folosi caracterul Times New Roman (TNR).
 • Cuvintele Abstract, Keywords, Rezumat, Cuvinte‐cheie etc. vor fi scrise cu caractere aldine (Bold).

Titlul

 • Titlul comunicării va fi scris folosind stilul Heading 1.
 • Titlul va fi așezat central, utilizând caractere aldine (Bold), 12 pct.

Autorul lucrării

 • Prenumele și numele autorului lucrării vor fi trecute imediat sub titlu, numele autorului (nu și prenumele) fiind scris cu majuscule (UPPERCASE).
 • Afilierea instituțională va fi scrisă între paranteze rotunde, imediat sub prenumele și numele autorului.

Rezumatele

 • Lucrarea va avea două rezumate, în limba engleză și în limba în care a fost comunicată lucrarea.
 • Rezumatele (cuprinzând aprox. 200-250 de cuvinte) vor fi scrise la două rânduri sub afilierea instituțională.
 • Se va folosi stilul Normal, TNR, 11 pct.

Cuvintele-cheie

 • Se vor indica 5 cuvinte-cheie (Keywords), în limba engleză și în limba lucrării.
 • Cuvintele-cheie vor fi scrise folosind stilul Normal, TNR, 11 pct., la un rând sub rezumat.

Text

 • Textul lucrării va fi scris folosind stilul Normal, TNR, 12 pct.
 • Pentru titlurile capitolelor și ale subcapitolelor vor fi folosite stiluri începând de la Heading 2, Heading 3, Heading 4 etc.
 • Caracterele cursive (Italic) vor fi utilizate pentru a marca:
  • cuvinte străine sau cuvinte aparținând unui anumit dialect, limbaj, stil;
  • grafeme, cuvinte, expresii etc. care fac obiectul unei anumite analize;
  • cuvintele și expresiile utilizate emfatic.
 • Caracterele aldine (Bold) se folosesc pentru titlu, subtitluri, secțiunile lucrării.
 • Sublinierea (Underline) nu se întrebuinţează deloc.
 • Imaginile, tabelele, diagramele vor fi numerotate şi inserate în text.

Note

 • Trimiterile vor fi inserate în text, după modelul: (Durand 2000, 15).
 • Când unul dintre autorii citaţi are acelaşi nume de familie cu un alt autor citat, atunci între paranteze se va trece nu doar numele de familie al autorului, ci şi iniţiala sa în fața numelui (M. Anghelescu 2008, 74).
 • Comentariile, explicațiile etc. vor fi scrise la subsol, folosind formatarea implicită a editorului. Notele se vor numerota de la 1 la n.
 • Citatele vor fi trecute între ghilimelele specifice limbii utilizate:
  • „xxx” – pentru lucrările în limba română,
  • «xxx» – pentru lucrările în limba franceză,
  • "xxx"– pentru lucrările în limba italiană,
  • "xxx" – pentru lucrările în limba portugheză,
  • "xxx" – pentru lucrările în limba spaniolă,
  • "xxx" – pentru rezumatele în limba engleză.
 • La sfârșitul citatului se va pune semnul de punctuație cu care acesta se încheie, iar dacă citatul este intercalat într‐un enunț sau este urmat de o trimitere, se va pune punct și la sfârșitul enunțului respectiv sau după trimitere, după modelul: Text: „Citat.”. sau Text: „Citat?”., respectiv „Citat.” (Trimitere).
 • Citatul în citat se marchează astfel: „xxx <xxx> xxx”.
 • Dacă citatul este mai amplu de două rânduri, acesta se separă de text, folosindu-se tehnica „îngropării în text” (1 cm la stânga, 1 cm la dreapta), mărimea fontului rămânând 11.

Sigle

 • Se utilizează sigle pentru dicționare, gramatici, volume-sursă, care sunt frecvent citate în text.
 • Siglele vor fi trecute în ordine alfabetică la sfârșitul lucrării, fără a se numerota, la 1 rând sub textul propriu‐zis al lucrării.
 • Se va folosi stilul Normal, TNR, 11 puncte, aliniere Heading, distanță implicită.
 • Structura siglelor este următoarea:

REW – W. Meyer-Lübke. 1911. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung.

Referințe bibliografice

 • Referințele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică la sfârșitul lucrării, fără a se numerota, la 1 rând sub textul propriu‐zis al lucrării.
 • Se va folosi stilul Normal, TNR, 11 puncte, aliniere Heading, distanță implicită.
 • Modele de indicare a referințelor bibliografice:

Carte de unic autor:  
Vianu, Tudor. 1982. Studii de filozofia culturii. Ediţie îngrijită de Gelu Ionescu şi George Gană. Studiu introductiv de George Gană. Bucureşti: Editura Eminescu.

Carte de unic autor tradusă:  
Curtius, Ernst Robert. 1970. Literatura europeană şi Evul Mediu latin. În româneşte de Adolf Armbruster. Cu o introducere de Alexandru Duţu. Bucureşti: Editura Univers.

Carte scrisă de mai mulți autori:  
Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca. L. 1970. Traité de lʼargumentation. Bruxelles: Editions de lʼInstitut de Sociologie de lʼUniversité Libre de Bruxelles.

Articol:  
García Page-Sánchez, Mario. 1990. Los nombres de colores y el sustantivo «color». Morfología y sintaxis, in „Thesaurus”. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, tomo XLV, número 2, Mayo-Agosto, p. 305-331.

Webografie:  
Pavarani, Cecilia. 2012. La représentation des banquets dans la poésie latine officielle de lʼantiquité impériale et tardive, in „Camenulae”, nr. 8, janvier, revue en ligne: http://www.paris-sorbonne.fr/article/camenulae-no-8-janvier-2012, ultima accesare la 25 iulie 2017.