Politica editorială

Calendar anual:   
- 15 noiembrie: transmiterea materialelor   
- 15 iunie: apariția volumului

Quaestiones Romanicae publică doar articole originale, neincluse în alte publicații.

Ideile expuse în articol aparțin în totalitate autorilor.

În ceea ce privește forma ideilor, aceasta trebuie să fie în conformitate cu normele de tehnoredactate, prezentate în broșura colocviului și pe site. Dacă articolele nu sunt formatate, nu vor fi trimise spre evaluare și nu vor fi luate în considerare pentru publicare.

Articolele vor fi scrise într-o limbă romanică și vor fi supuse unei evaluări riguroase.

Schimbările la nivelul conținutului vor fi operate doar de către autori, rămânându-le editorilor dreptul și responsabilitatea de a corecta eventualele greșeli de scriere, gramaticale și de nerespectare a formatului. În contextul plagiatului dovedit după apariția în volum a articolului, acesta va rămâne în mediul on-line (pe site-ul colocviului), dar va fi marcat ca neautentic.

Plagiatul, dar și limbajul sau imaginile ofensatoare sunt elemente de netolerat și vor duce la respingerea automată a articolului care le include. Dacă vor fi reclamate erori de ordin formal, însă, va fi încărcată ulterior varianta corectată, cea inițială fiind retrasă. Retragerea articolului din alte motive trebuie însoțită de explicații pertinente, publicate, de asemenea, pe site (înlocuind astfel articolul retras).

Articolele în variantă neoficială/nefinalizată/nerecenzată vor fi citite/analizate/evaluate exclusiv de către editori și evaluatori.

Politica de copyright

Toate materialele publicate sunt protejate prin copyright de la reproducere, copiere, preluare parţială sau integrală în alte publicaţii. Prin „materiale” se înţelege nu doar textul articolelor, ci și imagini, diagrame, statistici etc. folosite pentru a completa, susține, argumenta textul propriu-zis.

Preluarea parţială sau integrală a articolelor publicate este permisă numai cu aprobarea webmasterului şi a autorilor. 

Pentru preluarea altor materiale (imagini, sigle etc.) de pe site este necesară permisiunea webmasterului. 

În cazul unor materiale preluate de către autori, protejate, semnate de către alți autori, obținerea drepturilor de copyright intră în responsabilitatea autorului. Acordul în scris de a folosi materialele preluate în propria contribuție va fi transmis către editori.

Copyrightul intră în vigoare în momentul publicării unui material.