Comitete QR

COMITET EDITORIAL

Editor-șef: 
Conf. univ. dr. Valy CEIA

Secretari de redacție: 
dr. Daniel HAIDUC

Editori: 
Lector univ. dr. Mirela BONCEA 
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN 
Conf. univ. dr. Valy CEIA 
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA 
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA 
Lector univ. dr. Simona REGEP 
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE 
Conf. univ. dr. Dumitru TUCAN 
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA 
Drd. Iolanda VASILE 
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA 
Drd. Manuela ZĂNESCU

Asistent de redacție: 
Ana-Maria AVRĂMUȚI

COMITET ONORIFIC

Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din Bucureşti 
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea din Barcelona 
Acad. univ. dr. Riccardo CAMPA, DHC, Institutul Italo-Latino American, Roma 
Conf. univ. dr. Sanda CORDOȘ, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti & cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română 
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea din Extremadura, Cáceres & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole 
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole 
Acad. Michael METZELTIN, DHC, Universitatea din Viena 
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara 
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste 
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi

COMITET ŞTIINŢIFIC

Prof. univ. dr. Tamar APTSIAURI, Universitatea din Tbilissi 
Prof. univ. dr. Georgiana I. BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara 
Cercet. științific I habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române 
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București 
Conf. univ. dr. Katalin BODI, Universitatea din Debrecen 
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged 
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon 
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara 
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona 
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia 
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia 
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București & Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române 
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara & Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara 
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice 
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres & Academia Regală Spaniolă 
Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & Academia Regală Spaniolă 
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava 
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged 
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara 
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste 
Prof. univ. dr. habil. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova 
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara 
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged 
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara 
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara 
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari 
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Nathalie SOLOMON, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan 
Conf. univ. dr. Geza SZASZ, Universitatea din Szeged 
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3 
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara 
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga 
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU 
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan 
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara