Comitete QR

Comitet editorial

Editor-șef:
Conf. univ. dr. Valy CEIA

Secretari de redacție:
dr. Daniel HAIDUC

Editori:
Lector univ. dr. Mirela BONCEA
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN
Conf. univ. dr. Valy CEIA
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA
Lector univ. dr. Simona REGEP
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE
Conf. univ. dr. Dumitru TUCAN
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA
Drd. Iolanda VASILE
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA
Drd. Manuela ZĂNESCU

Asistent de redacție:
Ana-Maria AVRĂMUȚI

Comitet onorific

Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea din Barcelona
Acad. univ. dr. Riccardo CAMPA, DHC, Institutul Italo-Latino American, Roma
Conf. univ. dr. Sanda CORDOȘ, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti & cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea din Extremadura, Cáceres & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Acad. Michael METZELTIN, DHC, Universitatea din Viena
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi

Comitet ştiinţific

Prof. univ. dr. Tamar APTSIAURI, Universitatea din Tbilissi
Prof. univ. dr. Georgiana I. BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Cercet. științific I habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Katalin BODI, Universitatea din Debrecen
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București & Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara & Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres & Academia Regală Spaniolă
Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & Academia Regală Spaniolă
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. habil. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Nathalie SOLOMON, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Conf. univ. dr. Geza SZASZ, Universitatea din Szeged
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara