Organizatori şi parteneri instituționali

Această manifestare științifică este organizată de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT), în parteneriat cu Universitatea din Szeged, precum și cu Societatea de Studii Clasice (SSC), Ambasada Spaniei la București, Asociația Comitato „Dante Alighieri” di Timișoara, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Președinta colocviului:
Valy CEIA
, conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara

Organizatori:
Lector univ. dr. Mirela BONCEA
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN
Conf. univ. dr. Valy CEIA
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA
Conf. univ. dr. Silvia MADINCEA-PAȘCU
Lector univ. dr. Simona REGEP
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE
Conf. univ. dr. Dumitru TUCAN
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA
Dr. Manuela ZĂNESCU

Calendarul colocviului

  • Ediţia a X-a a CICCRE se va desfăşura online în zilele de 10-11 iunie 2022.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2022, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2022.
  • Varianta finală a textelor trimise spre publicare este așteptată până la 15 noiembrie 2022 pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei colocviului (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • Volumul manifestării, Quaestiones Romanicae X, va fi lansat în 10 iunie 2023.