ORGANIZATORI ȘI PARTENERI INSTITUȚIONALI

Această manifestare științifică este organizată de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT), în parteneriat cu Fundația Universității de Vest din Timișoara și Societatea de Studii Clasice, precum și cu Ambasada Spaniei la București, Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Asociația Comitato „Dante Alighieri”, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Din 2021 CICCRE face parte din seria evenimentelor UNITA Constellation (www.univ-unita.eu).

Președinta colocviului:   
Valy CEIA, conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara

Comitetul de organizare:   
Lector univ. dr. Mirela BONCEA   
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN   
Conf. univ. dr. Valy CEIA   
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA   
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA   
Conf. univ. dr. Silvia MADINCEA-PAȘCU   
Lector univ. dr. Simona REGEP   
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE   
Prof. univ. dr. Dumitru TUCAN   
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA   
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA   
Dr. Manuela ZĂNESCU

Calendarul colocviului

  • Ediţia a XI-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 9-10 iunie 2023.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2023, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2023.
  • Termen-limită pentru transmiterea spre publicare, pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei manifestării (valy.ceia@e-uvt.ro), a variantei finale a lucrărilor este 15 noiembrie 2023.
  • Volumul colocviului, Quaestiones Romanicae X, va fi lansat în 10 iunie 2024.