Organizatori și parteneri instituționali

Această manifestare științifică este organizată de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT), în parteneriat cu Fundația Universității de Vest din Timișoara și Societatea de Studii Clasice, precum și cu Ambasada Spaniei la București, Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Asociația Comitato „Dante Alighieri”, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Din 2021 CICCRE face parte din seria evenimentelor UNITA Constellation (www.univ-unita.eu).

Președinta colocviului:      
Valy CEIA, conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara

Comitetul de organizare:      
Lector univ. dr. Mirela BONCEA      
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN      
Conf. univ. dr. Valy CEIA      
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA      
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA      
Conf. univ. dr. Silvia MADINCEA-PAȘCU      
Lector univ. dr. Simona REGEP      
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE      
Prof. univ. dr. Dumitru TUCAN      
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA      
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA      
Dr. Manuela ZĂNESCU

Calendarul colocviului

  • Ediţia a XII-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 14-15 iunie 2024.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2024, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2024.
  • Termen-limită pentru transmiterea spre publicare, pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei manifestării (valy.ceia@e-uvt.ro), a variantei finale a lucrărilor este 15 noiembrie 2024.
  • Volumul colocviului, Quaestiones Romanicae XII, va fi lansat în 13 iunie 2025.