Raporturi lexico-semantice între neologisme

Abstract: Regardless of the situation, linguistic borrowing represents the natural effect of changes that occur in society. New words enter a language along with the extralinguistic reality of the objects they describe, thus introducing novelty, a concept formerly unknown. Consequently, lexical and semantic borrowings are simultaneous. The availability of several foreign languages that serve as sources from which Romanian borrows words, either during the same period or at another time, involves discarding the elements that are no longer useful and the emergence of new words which are essential for meeting the specific needs of the social and linguistic reality. The constant (direct or indirect) contact between Romanian and other European languages and cultures represented a factor that caused the borrowing of neologisms to meet to the need for a semantic refitting of the Romanian vocabulary, so as to accommodate the cultural integration caused by the continuous evolution of society and the want for cultural and linguistic communication.

Keywords: borrowing, neologism, multiple etymology, influences, Romance languages.

Rezumat: Împrumuturile reprezită rezultatul firesc al schimbărilor intervenite în societate. Cuvintele noi pătrund în limbă odată cu intrarea în realitatea extralingvistică a obiectelor pe care le denumesc, introducând noutatea, noţiunea care până atunci era necunoscută. Ca atare, împrumutul lexical este simultan împrumutului semantic. Existenţa mai multor limbi străine drept surse de împrumut pentru limba română, fie în aceeaşi epocă, fie la distanţă în timp şi în spaţiu, atrage după sine eliminarea elementelor care nu mai corespund unor noţiuni utile limbii române şi apariţia de noi cuvinte, indispensabile nevoilor specifice societăţii. Contactul permanent al limbii române cu limbile şi culturile Europei, direct sau indirect, a fost un factor care a determinat ca împrumutul neologic să răspundă nevoii de redimensionare semantică a vocabularului românesc, în vederea integrării culturale, datorate evoluţiei permanente a societăţii, necesităţii de comunicare culturală şi lingvistică.

Cuvinte-cheie: împrumut, neologism, etimologie multiplă, influenţe, limbi romanice.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
406