Granițe și spații imaginare în proza scurtă a lui Cătălin Dorian Florescu

Abstract: (Borders and Imaginary Spaces in Cătălin Dorian Florescu’s Short Stories): In his only short fiction volume, The Navel of the World, the Romanian-born Swiss writer Cătălin Dorian Florescu revisits some of his predilect themes, recurring at large in his previous novels – fractured identity, fluid borders, the search for a homeland, emigration and migration, The nine stories of the volume could be read as attempts to define, in a new dialect, that of short prose, the meaning, in today’s context, of the travels and migration of those in search of a home.I intend to explore the significance of these journeys by investigating the way in which Florescu redefines them in the new context of his œuvre.

Keywords: borders, identity, migration, postmigration, imaginary spaces.

Rezumat: În singurul volum de proză scurtă publicat până acum, În buricul pământului, scriitorul elvețian de origine română Cătălin Dorian Florescu revine la câteva dintre temele sale predilecte, desfășurate pe spații întinse în romanele sale anterioare – identitatea fracturată, fluiditatea granițelor, căutarea unei patrii, emigrarea și migrația. Cele nouă povestiri ale volumului reprezintă tot atâtea încercări de a căuta definirea, într-un dialect nou, cel al genului scurt, a ceea ce înseamnă în context actual căutările, peregrinările și migrația celor ce își caută un „acasă”.Studiul de față își propune sa exploreze semnificația acestor călătorii, urmărind modul în care Florescu le redefinește în noul context al operei sale.

Cuvinte-cheie: granițe, identitate, migrație, postmigrație, spații imaginare.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
429
DOI
10.35923/QR.10.01.31