Procesul de recenzare (double blind)

Pentru autori

Înainte de publicarea în volum și pe site, articolele vor fi recenzate de către doi evaluatori, specialiști în domeniu, urmărindu-se criteriile menționate în formularul de recenzare. Autorii au responsabilitatea de a verifica dacă articolele pregătite pentru publicare întrunesc aceste criterii, dar și dacă respectă normele de tehnoredactare (înainte de a le trimite editorilor). Odată primite de către editori, contribuțiile scrise vor fi trimise celor care se ocupă de recenzare. După ce acestea vor fi citite și analizate, vor fi trimise împreună cu observațiile și cu eventualele propuneri de modificare/completare editorilor.

Autorii sunt informați de către editori cu privire la rezultatele procesului de recenzare și vor primi sugestiile pentru îmbunătățirea propunerii inițiale. În această situație, autorii retrimit materialul revizuit, care fi supus analizei secundare.

În cazul în care autorii nu sunt de acord cu sugestiile/indicațiile evaluatorilor, vor comunica direct cu aceștia (cu permisiunea celor din urmă) sau prin intermediul editorilor.

Toate discuțiile trebuie finalizate și varianta finală a articolului trebuie trimisă până la data stabilită de către editori. În cazul în care stadiul discuțiilor și revizuirea articolului nu se încheie până la data respectivă sau dacă autorii refuză să materializeze sugestiile primite, articolul în cauză nu va fi publicat.

Pentru evaluatori

Procesul de recenzare se bazează pe cerințele COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Evaluatorii sunt rugați să folosească formularul de recenzare pentru a evalua articolele primite de la editori. În cazul în care doresc să includă alte comentarii, le pot introduce în secțiunea specifică din formular sau direct în articol (prin comanda Insert comment).

Formularul de recenzare (împreună cu articolul care are observații inserate) va fi trimis către editori în cel mult patru săptămâni de la primirea articolelor. Se va opta pentru una dintre recomandările indicate în formular: publicare, publicare condiționată de revizuire, respingere.

Dacă cei doi evaluatori nu sunt de acord și nu ajung la un consens, trebuie să comunice cu toți cei implicați în elaborarea articolului, astfel încât varianta finală a contribuției științifice să fie trimisă la timp editorilor. În cazul în care stadiul discuțiilor nu se încheie până la data respectivă, articolul în cauză nu va fi publicat.

Evaluatorii au responsabilitatea de a-i informa pe editori în scris (prin e-mail) în eventualitatea în care nu se pot conforma rigorilor/cerințelor. În funcție de natura nealinierii la cerințele COPE, editorii au libertatea de a opta pentru trimiterea articolului unui alt evaluator.