Pătrunderea / impactul studiului Sincronie, diacronie şi istorie de E. Coseriu în lingvistica din fosta U.R.S.S.

Abstract: (Sincronia, Diacronia e Historia. 50 years since the publication in Russian) The paper refers to the impact of this study on the Soviet linguistics. Despite the fact that Soviet linguistics was presented, throughout its existence, as a closed totality with its own laws of development (even if it was allowed, with some interruptions, to "borrow from abroad what is best" depending on the epistemological foundations of each author and the political circumstances), fundamental thesis of Sincronia, Diacronia e Historia have entered the Soviet scientific circuit. In the current paper we will highlight the effects which Coseriu's conception had on textbooks and treaties of contemporary general linguistics.

Keywords: Soviet linguistics, language development, linguistic change, dichotomy synchrony vs. diachrony, freedom speakers.

Rezumat: Articolul de faţă se referă la impactul pe care l-a avut acest studiu în lingvistica din fosta URSS. În pofida faptului că lingvistica sovietică pe toată durata existenţei sale a fost prezentată ca o totalitate închisă, cu legile sale proprii de dezvoltare (chiar dacă i-a fost permis, cu anumite intermitenţe, să „împrumute din străinătate ceea ce este mai bun”, în funcţie de fundamentele epistemologice ale fiecărui autor şi de conjunctura politică respectivă), teze fundamentale ale studiului Sincronie, diacronie şi istorie au pătruns în circuitul ştiinţific sovietic. În textul de faţă exemplificăm repercusiunile pe care le-a avut concepţia lui Coseriu în manualele şi tratatele de lingvistică generală ale vremii.

Cuvinte-cheie: lingvistică sovietică, dezvoltarea limbii, schimbare lingvistică, dihotomia sincronie vs diacronie, libertatea vorbitorilor.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
257