Stilul publicistic în presa bănățeană (în prima jumătate a secolului al XX-lea)

Abstract: (The Journalistic style in the Banat press) Until the Great Union, the Romanian journalistic landscape in Banat is quite rich (political newspaper, supposedly independent newspapers, workers' and anti-socialist publications, pedagogical magazines, village newspapers, religious publications, women's newspapers), sending an open or veiled message for unity. To all Romanians and pleading, resolutely, for the emancipation of the Romanian nation through culture and education, the only ones able to ensure its natural access to all the most important functions in this province. Carrying some linguistic innovations, the press makes a welcome contribution to the enrichment of vocabulary, the journalistic style being organically framed to the functional style, outlined in the 19th century. We full agree with the assertion of the Banat scholar George Cătană, according to which the press to fulfill a historical mission, transforming itself into a real “university for the people”. As such, in the Banat press from the end of the 19th century and from the beginning of the 20th century, there is a publicist style of popular orientation, with an openly confessed preference for the spoken language. The choice of the people of Banat for an authentic Romanian language meant, in fact, their attachment to the literally language, which gradually acquired a unitary character.

Keywords: language plan, plan, culture, education, journalistic style.

Rezumat: Până la Marea Unire peisajul jurnalistic românesc din Banat este destul de bogat (ziare politice, gazete pretins independente, publicații muncitorești și antisocialiste, reviste cu profil pedagogic, ziare sătești, publicații religioase, gazete feminine), transmițând un mesaj deschis sau voalat pentru unitatea tuturor românilor și pledând, în mod hotărât, pentru emanciparea națiunii române prin cultură și educație, singurele capabile să-i asigure accesul firesc la toate funcțiile mai importante din această provincie. Purtătoare a unor inovații în plan lingvistic, presa își aduce o contribuție salutară la îmbogățirea vocabularului, stilul publicistic încadrându-se organic stilului funcțional, conturat în secolul al XIX-lea. Suntem pe deplin de acord cu aserțiunea cărturarului bănățean George Cătană, conform căreia presa avea de îndeplinit o misiune istorică, transformându-se într-o veritabilă „universitate pentru popor”. Ca atare, în presa bănățeană de la sfârșitul secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea există un stil publicistic de orientare poporală, cu o preferință mărturisită, în mod deschis, pentru limba vorbită. Opțiunea bănățenilor pentru un limbaj autentic românesc înseamna, de fapt, atașamentul lor față de limba literară care dobândea treptat un caracter unitar.

Cuvinte-cheie: plan lingvistic, presa, cultură, educație, stil publicistic.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
249
DOI
10.35923/QR.09.01.20