Comitetul științific

COMITET ONORIFIC

Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din Bucureşti  
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea din Barcelona  
Acad. univ. dr. Riccardo CAMPA, DHC, Institutul Italo-Latino American, Roma  
Conf. univ. dr. Sanda CORDOȘ, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca  
Prof. univ. dr. Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti  
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea din Extremadura, Cáceres & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole  
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole  
Acad. Michael METZELTIN, DHC, Universitatea din Viena  
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara  
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste  
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi

COMITET ȘTIINȚIFIC

Prof. univ. dr. Tamar APTSIAURI, Universitatea din Tbilissi  
Prof. univ. dr. Georgiana I. BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara  
Cercet. științific I habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române  
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București  
Conf. univ. dr. Katalin BODI, Universitatea din Debrecen  
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged  
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon  
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara  
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona  
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia  
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia  
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București  
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara & Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara  
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca  
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice  
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres & Academia Regală Spaniolă  
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & Academia Regală Spaniolă  
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava  
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged  
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara  
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste  
Prof. univ. dr. habil. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova  
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara  
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged  
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara  
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara  
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari  
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București  
Prof. univ. dr. Nathalie SOLOMON, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan  
Conf. univ. dr. Geza SZASZ, Universitatea din Szeged  
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3  
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara  
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga  
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU  
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan  
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara

Calendarul colocviului

  • Ediţia a XII-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 14-15 iunie 2024.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2024, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2024.
  • Termen-limită pentru transmiterea spre publicare, pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei manifestării (valy.ceia@e-uvt.ro), a variantei finale a lucrărilor este 15 noiembrie 2024.
  • Volumul colocviului, Quaestiones Romanicae XII, va fi lansat în 13 iunie 2025.