COLOCVIUL INTERNAŢIONAL COMUNICARE ŞI CULTURĂ  
ÎN ROMANIA EUROPEANĂ (CICCRE)         
ediţia a XII-a, 14-15 iunie 2024,          
Universitatea de Vest din Timişoara   

Biografia.    
Noi perspective metodologice, delimitări tematice, studii de caz


Apel la comunicări

În cultura europeană, Biografia a fost multă vreme „calea regală” a educației și a cunoașterii. De la Viețile lui Plutarh, gândite ca modele pedagogice individuale, până la Istoria papilor, a lui Leopold von Ranke, deloc moralizatoare, în care viețile suveranilor pontifi își pierd individualitatea, absorbite de amplele respirații ale epocilor istorice; de la Agricola lui Tacitus, monument dedicat neuitării unei mari personalități a istoriei romane, până la Menocchio, al lui Carlo Ginzburg, din cartea sa paradigmatică Brânza și viermii, în aparență o relatare a vieții unui personaj mărunt din secolul al XVI-lea; de la Viețile pictorilor a lui Giorgio Vasari până la Viața secretă a lui Salvador Dali, expunerea de tip biografic pare să acopere un spectru nelimitat de așteptări cognitive. A fost adoptată de istorici și de filologi, de filosofi și de moraliști, ba chiar de sociologi și de psihologi, care au găsit în „metoda biografică” un instrument de cercetare legitim, care aduce răspunsuri în procesul de exegeză a operei. Atât creațiile artistice, cât și cele științifice pot fi înțelese și din perspectiva experiențelor, credințelor, sensibilităților sau a idealurilor trăite efectiv de autorii lor.

S-a observat adesea, pe bună dreptate, că principalul avantaj al intervenției de tip biografic îl constituie posibilitatea proiectării pe axa timpului a „obiectului” studiat, altfel spus, adoptarea unei perspective diacronice asupra lucrurilor, plasarea în istoricitate. Cu toate acestea, perspectiva biografică nu a fost scutită de critici și contestații, mai ales în a doua jumătate a secolului XX. Pe de o parte, paradigma sistemică și modelul structuralist de analiză au înlocuit abordările de tip istorist (implicit pe cele biografice), pe de altă parte, curentele și orientările teoretice „critice” au contestat pretinsul elitism al biografismului, acuzat că se orientează spre scoaterea în evidență a vieților marilor personalități și că neglijează „omul de jos”, „clasele” sau „mulțimile”. Mai mult, aplicarea metodelor cantitative în științele socio-umane, cu precădere ale celor statistice, lăsa din ce în ce mai puțin loc pentru individ, singular, excepție.

Totuși, biografiile continuă să trezească interesul publicului mare. Viețile președinților, artiștilor, scriitorilor, geniilor, ba chiar ale unor criminali în serie, scrise de ei înșiși ori de către alții, continuă să fascineze. În spațiul academic, după o perioadă de marginalizare, Biografia pare să revină în atenție. Mai este ea actuală? Care sunt înfățișările ei de astăzi? Ce a păstrat din tradiția, deja milenară, a studiilor biografice? A reușit să depășească diferitele forme de contestare? Ce are de învățat de la acestea ? Ce noutăți tematice și metodologice aduc studiile biografice actuale? Care este, astăzi, relevanța intervenției de tip biografic în cunoașterea fenomenelor culturale? Acestea sunt câteva dintre provocările acestei ediții, a XII-a, a Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romania Europeană.

Toți cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi – sunt invitaţi să reflecteze asupra caracterului interdisciplinar al acestei tematici şi să propună, în lumina multiplelor ei provocări, comunicări pentru secţiunile consacrate: limba și literatura latină, limba și literatura română, limba română ca limbă străină, limba și literatura franceză, limba și literatura italiană, limba și literatura portugheză, limba și literatura spaniolă, didactica limbilor romanice, intercomprehensiunea limbilor romanice, traductologie, istorie și studii culturale, muzică și teatru, arte plastice, carte și bibliotecă.

Conferențiari în plen

Antonio BUENO GARCÍA

Universidad de Valladolid-España

Detalii »

Doïna LEMNY

Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou

Detalii »

Ștefan LEMNY

Bibliothèque nationale de France

Detalii »

Kazimierz JURCZAK

Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Detalii »

Nelu ZUGRAVU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Detalii »

Program

CICCRE, ediţia a XI-a, 14-15 iunie 2024

Biografia.          
Noi perspective metodologice, delimitări tematice, studii de caz      
 

PROGRAM GENERAL

Vineri, 14 iunie 2024

(UVT, bd. V. Pârvan, nr. 4)

9.30-10.00Înregistrarea participanților (hol etaj I, UVT)
10.00-10.15

Deschiderea colocviului (A11, UVT)

Cuvânt de deschidere:       
▾Conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE, prorector al Universității de Vest din Timișoara

Alocuțiuni:      
▾Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara      
▾Prof. univ. dr. Dana PERCEC, Decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie      
▾Jose Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara      
▾Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara      
▾Angela PESAVENTO, Consul onorific al Italiei la Timișoara

Lansarea volumului    Quaestiones Romanicae XI.      
    Diversitate culturală și plurilingvism în spațiul romanic

Prezentarea programului general al manifestării

10.15-10.45Vernisajul expoziției Biografia: surse documentare și bibliografice (Aula BCUT). Prezintă prof. univ. dr. Vasile DOCEA, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
10.45-11.00Pauză de cafea (hol etaj I, UVT)
11.00-13.00CONFERINŢE ÎN PLEN
11.00-12.00Ștefan LEMNY, Bibliothèque Nationale de France, Histoire d’une vie, histoire d’une époque. La biographie comme démarche historiographique
12.00- 13.00Antonio BUENO GARCÍA, Universidad de Valladolid, De la biografía a la ficción autobiográfica. Cervantes en Argel
13.00- 14.30Pauză de prânz (Zaza Resto&Pub, bd. V. Pârvan, nr. 9)
15.00- 19.00Lucrările pe secțiuni (în sălile UVT/BCUT)
19.30Cina (Zaza Resto&Pub, bd. V. Pârvan, nr. 9)

Sâmbătă, 15 iunie 2024

(UVT, bd. V. Pârvan, nr. 4)

10:00-13.15CONFERINŢE ÎN PLEN (A11, UVT)
10.00-11.00Nelu ZUGRAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Frumosul fără chip. Portretul împăratului în literatura/istoriografia antică târzie
11.00-11.15Pauză de cafea (hol etaj 1, UVT)
11.15-12.15Doïna LEMNY, Musée National dʼArt Moderne, Centre Georges Pompidou Paris, Constantin Brancusi : une biographie « à quatre mains »
12.15-13.15Kazimierz JURCZAK, Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Biografia unei idei: legenda Meşterului Manole ca subiect de dezbatere intelectualǎ (sec. XIX-XX)
13.15-14.45Pauză de prânz (Zaza Resto&Pub, bd. V. Pârvan, nr. 9)
15.00-18.00Lucrările pe secțiuni (în sălile UVT/BCUT)
18.30Cina festivă (Restaurant Lloyd, Piața Victoriei, nr. 2)

LIMBA, LITERATURA ȘI CULTURA LATINĂ

VINERI, 14 IUNIE 2024

- Sala 204 -


Biografii romane – teorie, stilistică, didactică

Moderatoare: Ilona-Manuela DUȚĂ, Universitatea din Craiova

15.00-15.20Carmen FENECHIU, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Țesând o biografie: Suetonius, Divus Iulius
15.20-15.40Edith-Adriana UNCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Biografie în imagini și mișcare: viața lui Caesar în lecțiile de limba latină din liceu 
15.40-16.00Adina-Voichița ROȘU, Universitatea din Oradea, Mortalitatea ca noțiune efemeră: perspectiva biografică a lui Horatius 
16.00-16.20Elena SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Mors ad te venit. Aspecte autobiografice în Epistolele către Lucilius
16.20-16.40Ilona-Manuela DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Tragism biografic și ambivalența tragică a trăirii la Seneca
16.40-17.00Pauză

 

Antichitatea greco-latină și specia biograficului.  Ipostaze 

Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

17.00-17.20TAMÁS Hajnalka, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Elemente (auto)biografice în hagiografia creștină timpurie
17.20-17.40Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Biografia ca linșaj – cazul politicianului Cleon (la Thucydides, Aristophan și Plutarch)
17.40-18.00Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Biografia lui Pericle. Inexactități și erori în traducere. Studiu de caz
18.00-18.20Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Vitae Turcicae în Renaștere: de la Georgius de Hungaria la Paolo Giovio
19.30Cina

 

LIMBA ROMÂNĂ

VINERI, 14 IUNIE 2024

- Sala 202 -

Moderatoare: conf. dr. Florina-Maria BĂCILĂ, lect. dr. Oana BOC

15.00-15.20Maria ALDEA, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Biografia lingvistică. Un punct de vedere
15.20-15.40Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, „Fără margini, fără moarte”: despre expresia lingvistică a nemuririi în poezia lui Traian Dorz
15.40-16.00Oana BOC, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Lucian Blaga: biografie și poezie. Expresivitate poetică și univers de discurs
16.00-16.20Eugenia BOJOGA, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Ferdinand de Saussure și Eugenio Coseriu – doi lingviști emblematici pentru secolul al XX-lea
16.20-16.40Mirela-Ioana BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, Rolul instrumentelor lingvistice în abordarea poeziei
16.40-17.00Pauză de cafea
17.00-17.20Adriana IEREMCIUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Colette și dublul personalității sale. Studiu de caz: romanul Hoinara 
17.20-17.40Costinel-Iulian PARTENIE, Universitatea de Vest din Timișoara, Benjamin Fundoianu și diversitatea influențelor biografice
17.40-18.00Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Lexicul dialectelor românești sud-dunărene: specificul împrumuturilor romanice
18.00-18.20George Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Gheorghe Ivănescu – momente (auto)biografice
18.20-18.40Luciana-Cosmina (VELȚĂNESCU) IANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Categoria diatezei în gramaticile românești (s. XVIII-XX)

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ

VINERI, 14 IUNIE 2024

- Sala 203 -

Moderatoare: conf. dr. Gabriel BĂRDĂȘAN

15.00-15.20Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Procesul de determinologizare – premisă a abordării didactice a limbajelor specializate în achiziția limbii române ca limbă străină
15.20-15.40Emina CĂPĂLNĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, De la subiect activ la subiect pasiv: biografii românești în predarea RLS
15.40-16.00Eliana-Alina COMAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Situații problematice actuale în predarea limbii române ca limbă străină: construcțiile cu pronume reflexiv
16.00-16.20Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Integrarea experienței personale și culturale în procesul de învățare a românei ca L2
16.20-16.40Maria-Mihaela GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Gramatica în abordare acțională – de la competențe comunicative la competențe generale și invers
16.40-17.00Pauză de cafea
17.00-17.20Nora-Sabina NEAMȚ, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca; Andreea Beatrix PANTILOI, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Evaluarea sumativă în Româna pentru obiective specifice: limba română medicală
17.20-17.40Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Exprimarea „nedeterminării” prin realizarea Ø a articolului, din perspectiva didacticii limbii române ca limbă străină
17.40-18.00Iulia-Maria TICĂRĂU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Utilizarea biografiei lingvistice în predarea limbii române ca limbă străină
18.00-18.20Anca URSA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Viața secretă a românei ca limbă străină. Receptarea orală și scrisă în epoca lui Chat GPT
18.20-18.40Lavinia-Iunia VASIU, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Ce parte din NU nu înțelegi? Negația în limba română ca limbă nematernă/străină (RL2)

LITERATURA ROMÂNĂ

VINERI, 14 IUNIE 2024

- Sala 205 -

Biografii particulare        
Moderatoare: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Elena JEBELEAN, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Variațiuni pe aceeași temă – hărți pentru scrierea unei biografii
15.20-15.40Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Eugen Ionescu, biograf
15.40-16.00Mihaela-Oana GOGOȘEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Un mozaic biografic. Trilogia brâncușiană
16.00-16.20Raul SĂRAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Între memorialistică și (auto)biografie. Studiu de caz: Monica Lovinescu
16.20-16.40Elena GHIȚĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Martha Bibescu. Restituiri
16.40-17.00Pauză

 

Biografia: perspective istorice și teoretice         
Moderatoare: Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara 

17.00-17.20Maria PAȘCALĂU, Universitatea de Vest din Timișoara, Biografii întrerupte. Voci ale supraviețuitoarelor Holocaustului în România
17.20-17.40Nicolae BOBARU, Cercetător independent, Dincolo de portretul tradițional. Regina Maria a României în lumina reconstrucțiilor biografice feministe
17.40-18.00Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Pentru o nouă biografie a Elenei Ceaușescu
18.00-18.20Carina JOSAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Autenticitatea: între biografie și autobiografie

SÂMBĂTĂ, 15 IUNIE 2024

- Sala 203 -

Biografii contemporane           
Moderator: ADU Pavel Gheo, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Mihaela-Andra ANDREI, Universitatea de Vest din Timișoara, Autoficțiune la feminin: Dezrădăcinare de Sașa Zare
15.20-15.40Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Autobiografie și escatologie în romanul Solenoid, de Mircea Cărtărescu
15.40-16.00RADU Pavel Gheo, Universitatea de Vest din Timișoara, Câteva note despre autoficțiunea autohtonă
16.00-16.20Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, Personajele Laviniei Braniște – o biografie a femeii din postcomunism?
16.20-16.40Discuții finale ale secțiunii

LITTERATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES

LE VENDREDI, 14 JUIN 2024

- Salle 328 -

Littératures française et francophones     
Modérateur: Velimir MLADENOVIĆ, Université de Novi Sad, Serbie/Université de Poitiers, France, FoReLLIS

15.00-15.30Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Les autobiographèmes dans le roman Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea
15.30-16.00Andreea DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timişoara, L’(auto)biographique (re)valorisée par la littérature contemporaine : les récits de filiation de Jean-Luc Coatalem
16.00-16.30Luciana PENTELIUC-COTOȘMAN, Université Politehnica Timișoara, La quête du moi dans l’œuvre de Michel Tournier : une lecture mythobiographique
16.30-16.45Lancement du volume Doamna de Staël, Scrieri din tinerețe. Traducere, studiu critic, tabel cronologic, note, comentarii, indice de nume de Ramona Malița
16.45-17.00Pause-café

 

Littératures française et francophones         
Modératrice: Mihaela POPESCU, Université Politehnica Timişoara

17.00-17.30Velimir MLADENOVIĆ, Université de Novi Sad, Serbie/Université de Poitiers, France, FoReLLIS, La vie d’Alfred Nakache, une inspiration inépuisable pour les biographies
17.30-18.00Alexandru-Nicolae LAZEA/Georgiana I. BADEA, Université de l’Ouest de Timișoara, Biographie d’un dramaturge au service de son œuvre : Jean-Luc Lagarce
18.00-18.30Mihaela POPESCU, Université Politehnica Timişoara, Biographie langagière : retracer son parcours d’apprentissage
18.30-19.00Claudiu GHERASIM, Université de l’Ouest de Timișoara, L’Évangile selon Amélie : autobiographie apocryphe d’un « Personal Jesus »
19.00-19.30José-Manuel BLANCO MAYOR, Université de Rostock, Allemagne, « L’artifice » comme voie d’expression du trauma autobiographique dans L’écriture ou la vie de Jorge Semprún

TRADUCTOLOGIE – SECȚIUNE MULTILINGVĂ (INTERCOMPREHENSIUNE)

VINERI, 14 IUNIE 2024

- Sala 329 -

Moderator: Georgiana I. BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.30Alina PELEA, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Constantin Erbiceanu et sa contribution à l'histoire de l'interprétation
15.30-16.00Elena PETREA, Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Roxana MIHALACHE, Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Écrire dans la langue de l’autre : Hermione Asachi-Quinet
16.00-16.30Georgiana BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Une traductologue roumaine. Esquisse biographique : Elena Ghită
16.30-17.00Pauză
17.00-17.30Mirela POP, Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Le portrait de traducteur, un genre biographique à part
17.30-18.00Darius-Aurelian DRAGOMIR-COZMA, Universitatea de Vest din Timișoara, Ștefan Vârgolici, el primer hispanista de Rumanía

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA ITALIANA

VENERDÌ, 14 GIUGNO 2024

- AULA A11 -

Letteratura italiana             
Modera: Smaranda ELIAN, Universitatea din Bucureşti

15.00-15.20Daniela MARCHESCHI, CEG-Universidade Alberta, Vite di uomini non illustri di Giuseppe Pontiggia: la biografia, ovvero come con un genere antico si “reinventa” la narrativa contemporanea
15.20-15.40Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti, La recentissima scoperta di una biografia fuori comune: Caterina, madre di Leonardo da Vinci
15.40-16.00Salvatore Francesco LATTARULO, Università Aldo Moro di Bari, Vite parallele di Italo Svevo: vecchie e nuove biografie a specchio
16.00-16.20Marcello SABBATINO, Università degli Studi di Firenze, Incontro di culture. I modelli romanzi nel Boccaccio angioino 
16.20-16.40Donato Ennio GAGLIASTRO, Università Aldo Moro di Bari, Quid melius Roma? Biografia ed elegia: D'Annunzio lettore di Ovidio
16.40-17.00Pausa caffè

- Sala 248 -

TRADUTTOLOGIA E LETTERATURA     
Modera: Gabriela E. DIMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15.00-15.20Otilia Ştefania DAMIAN, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Biografie e autobiografie italiane tradotte in romeno
15.20-15.40Aurora FIRŢA-MARIN, Universitatea din Bucureşti, Il corpo del carcerato in Le mie prigioni di Silvio Pellico
15.40-16.00Serena VINCI, Università di Modena e Reggio Emilia, La biofiction attraverso il “metasguardo di genere“: riscrivere la Storia d'italia dal punto di vista delle donne
16.00-16.20Miruna Ioana BULUMETE, Universitatea din Bucureşti, La sfida del logos paterno e i congegni narrativi nel romanzo (auto)biografico Via Gemito di Domenico Starnone
16.20-16.40Kinga DÁVID, Università di Szeged, La biografia come spazio psicologico del lettore. Proposta per una lettura biblioterapica de L’arte di essere fragili… di Alessandro D'Avenia
16.40-17.00Pausa caffè

 - AULA A11 -

LETTERATURA ITALIANA (1)            
Modera: Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti

17.00-17.20Smaranda ELIAN, Universitatea din București, La biografia assente di Marco Polo
17.20-17.40Daniela BOMBARA, Scrittori allo specchio e biofiction: il Leopardi gotico di Michele Mari, Letteria Montoro come eroina risorgimentale per Nadia Terranova
17.40-18.00Gabriela E. DIMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Luigi Pirandello nelle biografie romanzate: Camilleri, Collura, La Spina
18.00-18.20Corina ANTON, Universitatea din București, Biografie illustri, episodi illustrativi: occorrenze e funzione nelle novelle di Matteo Bandello
18.20-18.40Patrizia UBALDI, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Il dramma autobiografico ne L’Arialda di Testori

- Sala 248 -

LETTERATURA ITALIANA (2)            
Modera: Otilia Ştefania DAMIAN, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

17.00-17.20Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, La vita di Luciano Bianciardi tra biografia e narrativa autobiografica
17.20-17.40Dana BARANGEA, Universitatea din Bucureşti, L’esperienza del manicomio nell’opera di Alda Merini: tra autobiografia, testimonianza e autoriflessione
17.40-18.00Loredana PALMA, Università di Napoli "Federico II", Un affare di famiglia: biografia e autobiografia negli scritti di Grazia, Dora e Riccardo Pierantoni
18.00-18.20Boglárka BAKAI, Università di Szeged, “Io credo che i libri non abbiano bisogno degli autori, una volta che siano stati scritti.” – Il motivo dell’(auto)biografismo e dell’autore nel mondo letterario di Elena Ferrante
18.20-18.40Iulian Cătălin DĂNILĂ, Universitatea „Apollonia” din Iași, Nicanor Rusu – una vita dedicata alla letteratura e alla cultura italiana

 

SABATO, 14 GIUGNO 2024

- AULA A11 -

LINGUA E CULTURA ITALIANA         
Modera: Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15.00-15.20Aleksandra BLATEŠIĆ, Tamara STANIĆ, Università di Novi Sad, Dietro le parole: il ruolo delle biografie degli autori italiani nella motivazione degli studenti di italiano LS/L2
15.20-15.40Lorena LAZARIĆ, Rita SCOTTI JURIĆ, Università Juraj Dobrila di Pola, Analisi linguistica comparativa de La volpe era già il cacciatore di Herta Müller 
15.40-16.00Jelena BADOVINAC, Università di Novi Sad, La scultura nei modi di dire italiani e la loro traduzione in serbo
16.00-16.20Delia-Ioana MORAR, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Dopo Cento Anni con Italo Calvino
16.20-16.40Gloria GRAVINA, Universitatea de Vest din Timișoara, Luigi De Lilla, una voce che incantò l'America

- Sala 248-

LETTERATURA E CULTURA ITALIANA      
Modera: Delia-Ioana MORAR, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

15.00-15.20Marija MITIĆ, Branislava MAKSIMOVIĆ, Università di Novi Sad, L'influenza degli elementi d'arte nella corte rinascimentale: studio degli esempi di biografie del Vasari in Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori 
15.20-15.40Mónika Kitti FARKAS, Università di Szeged, «Quel che mi pare è che, se non altro, sarà un po’ diversa dalle altre vite proprie» L’analisi de I miei ricordi di Massimo d’Azeglio e della continuazione dell’autobiografia azegliana di Giuseppe Torelli 
15.40-16.00Cinzia GALLO, Università Kore – Enna, "La storia dell'amor di potenza": questioni teoriche e linguistiche ne L'amante di Cesare di Augusto De Angelis
16.00-16.20Lorenzo MARMIROLI, Università di Szeged, Universitatea de Vest din Timișoara, L'incontro personale con l'Italia nei capolavori dello ungherese Antal Szerb
16.20-16.40Afrodita Carmen CIONCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, Autobiografia al femminile. Il caso di Maria Grazia Calandrone
16.40-17.00Mirela Ileana BONCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Călin TIMOC, Muzeul Național al Banatului, Il profilo intellettuale di Luigi Ferdinando Marsigli e le sue radici familiari patrizie

LENGUA, LITERATURA Y DIDÁCTICA ESPAÑOLAS

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2024 

- Aula 307 -

Biografía. Nuevas perspectivas metodológicas, delimitaciones temáticas, estudios de caso en el ámbito literario 

Moderadoras: Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Ilinca ILIAN, Universidad de Oeste de Timişoara

15.00-15.20Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Biografía y ficción en La tía Julia y el escribidor
15.20-15.40Carmen BURCEA, Universidad de Bucarest, Academia Rumana – ISPRI, Miguel de Unamuno: biografía espejo y sus reflejos en la pantalla
15.40-16.00Ilinca ILIAN, Universidad de Oeste de Timişoara, Pablo Neruda en el espejo del socialismo: balance de un estudio comparativo de la recepción de Neruda en el mundo comunista europeo durante la Guerra Fría
16.00-16.20Christoph FLECHL, Universidad de Oeste de Timişoara, O passado é um rio que dorme e a memória uma mentira multiforme. Memórias e construção de identidade em O Vendedor de Passados de José Eduardo Agualusa  
16.40-17.00Pausa de café

 

Biografía. Nuevas perspectivas metodológicas, delimitaciones temáticas, estudios de caso en el ámbito lingüístico y didáctico

Moderadoras: Cristina VARGA, Universidad „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Luminița VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara

17.00-17.20Cristina VARGA, Universidad „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Eugenio Coseriu. Corpus biográfico virtual
17.20-17.40Luminița VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Biografía y visión lingüística de un incansable investigador del lenguaje: un vínculo indestructible entre gramática, semántica y pragmática
17.40-18.00Anca PECICAN, Academia de Estudios Económicos de Bucarest, La actitud de estudiantes universitarios frente a la lectura en la clase de español como lengua extranjera
18.00-18.20Roxana GAIŢĂ, Universidad de Oeste de Timişoara, La gamificación educativa mediante el uso de la habitación de escape
19.30Cena

 

SÁBADO, 14 DE JUNIO DE 2024 

- Sala 203 -

Biografía. Nuevas perspectivas metodológicas, delimitaciones temáticas, estudios de caso en el ámbito literario 

Moderadoras: Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova

15.00-15.20Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, La biografía de Isabel II según Galdós
15.20-15.40Roxana Maria CREŢU, Universidad de Oeste de Timişoara, Gustavo Adolfo Bécquer: retrato de un mit
18.30Cena festiva

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE

VINERI, 14 IUNIE 2024 

- Sala 308 -

15.00-15.40Lansarea volumului Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la chestionarele Densușianu, pentru județul Brăila (Editori: Zamfir Bălan și Costin Croitoru, Editura Istros, 2024)

Moderatoare: Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara

15.40-16.00Dumitru-Adrian CIUREA, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Rogerius din Apulia și citarea Bibliei. Pași spre o biografie teologică 
16.00-16.20Cristian BÎRNAT, Universitatea din București, Identitatea preoților misionari fidei donum în contextul activității misionare a Bisericii Romano-Catolice din România
16.20-16.40Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Baroc și neoclasic în creația pictorului academic Hubert Maurer-pictura de altar a bisericii romano-catolice din Neudorf (jud. Arad) 
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Cosmin MATEI, Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Monede romane imperiale descoperite pe raza comunei Jebel (jud. Timiș)
17.40-18.00Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Liderul autohton în epoca migrațiilor (secolele IV-IX). Elemente pentru un portret-robot

 

Moderatoare: Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara

18.00-18.20Cristina GUDIN, Universitatea din București, Adevăr și ficțiune în producțiile literare referitoare la Avram Iancu
18.20-18.40Sandra HIRSCH, Universitatea de Vest din Timișoara, Un latinist, un comite de Timiș și-un banchet ca-n Roma antică. Biografia lui Bretschneider ca sursă pentru istoria cotidianului în Banatul habsburgic 
18.40-19.00Adrian DEHELEANU, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Arta cu tematică istorică în România comunistă (1960-1967). Cazul artistului Ștefan Szonyi
19.00-19.20Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, A treia ursitoare – Moartea
19.20-19.40Vlad DOBROIU, Universitatea de Vest din Timișoara, Revoluția Garoafelor din perspectiva lui Fernando Rosas

SÂMBĂTĂ, 15 IUNIE 2024 

- Sala 308 -

Moderatoare: Cristina GUDIN, Universitatea din București

15.00-15.20Gizella NEMETH, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste, Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste, Il principe Eugenio di Savoia, stratega, diplomatico e mecenate, nei giudizi dei suoi biografi
15.20-15.40Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Coriolan Băran - personalitate marcantă a Banatului interbelic
15.40-16.00Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea Micii Înţelegeri în al doilea trimestru al anului 1933, oglindită în paginile ziarului bănăţean ,,Vestul”
16.00-16.20Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte ale alegerilor din 19 noiembrie 1946 din judeţul Timiş-Torontal
16.20-16.40Cătălin BALACI, Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara, Un model pentru școala etnografică bănățeană. Ioan Godea
16.40-17.00Pauză

Moderator: Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara

17.00-17.20Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara, Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Despre Doamna Arheologiei Bănățene – o încercare de biografie personală
17.20-17.40Maria HADIJI, Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Comunitatea ucraineană. Cazul comunei Târnova (jud. Arad)

MUZICĂ ȘI TEATRU

VINERI, 14 IUNIE 2024 

- Aula BCUT -

Moderatoare: Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Patricia NEDELEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Jurnalul de Actor ca Artă a Memoriei – un alt fel de biografie
15.20-15.40Nicolae Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest Timișoara, Biografia unui muzician observată prin lupa Securității comuniste – Nicolae Brânzeu
15.40-16.00Gabriela Diana MATEI, Universitatea de Vest din Timișoara, Marieta Grebenișan – slujitor al scenei lirice timișorene.
16.00-16.20Denis MATEI, Universitatea de Vest din Timișoara, Corneliu Murgu, titan al scenei lirice mondiale
16.20-16.40Roxana Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Teatrul German de Stat Timișoara, biografie muzicală selectivă
16.40-17.00Ioan MIHĂILESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Franz Liszt – Rapsodia spaniolă pentru pian
17.00-17.20Cosmin-Teodor HĂRȘIAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Istoricul școlii moderne de clarinet din Banat
17.20-17.40Pauză de cafea

Moderator: Adrian KOREK, Universitatea de Vest din Timișoara

17.40-18.00Simona NEGRU, Universitatea de Vest Timișoara, Puccini in love. 100 de ani de la moartea compozitorului verist
18.00-18.20Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest Timișoara, Talent și dăruire pe altarul artei lirice – basul român de talie internațională Alexandru Moisiuc 
18.20-18.40Ani Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest Timișoara, Walter Kindl – un muzician de elită al Banatului
18.40-19.00Corina-Claudia DOBRIN (IEREMIA), Universitatea de Vest din Timișoara, Biografia personajului ca fundație a construcției rolului
19.00-19.20Adrian KOREK, Universitatea de Vest din Timișoara, Biografia personajului de teatru – instrument de lucru pentru actori
19.20-19.40Adriana DE SERIO, Conservatorul de Muzică din Bari, Italia și Adrian KOREK, Universitatea de Vest din Timișoara, Valenza del Metodo Biografico e Musicoterapia gruppale per attori: nuove prospettive metodologiche in uno studio applicato a studenti di Teatro dell’Università

ARTE

VINERI, 14 IUNIE 2024 

- Sala 206 -

Moderator: George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca

15.00-15.20George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Messer Giorgio, biograful lui Michelagnolo Buonarroti și a încă 160 de artiști
15.20-15.40Ramona CARAMELEA, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română, Apcar Baltazar: portretul unui artist modern
15.40-16.00Francesco RUVOLO, Liceo Scientifico, Caravaggio BG, Nuove acquisizioni sulla biografia di Felix Bamberg, diplomatico e collezionista, tra Carol I di Romania e l'Italia
16.00-16.20Adina BAYA, Universitatea de Vest din Timișoara, Explorarea istoriei prin filmul documentar de montaj: Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu de Andrei Ujică
16.20-17.00Pauză de cafea

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ

VINERI, 14 IUNIE 2024

- Sala de seminar a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara  -

    
Moderatoare: Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași

15.00-15.20Mihai Adrian PANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Biografi și biografii politice: Considerații asupra limitelor cercetării biografice în sfera politică
15.20-15.40Vasile DOCEA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara, Soclul din biografie
15.40-16.00Timea FARKIS, Universitá degli Studi di Pécs, Istituto di Romanistica, Dipartimento di Italianistica, La biblioteca come biografia. La biblioteca della Famiglia Festetics e la lingua e la letteratura italiana
16.00-16.20George NEAGOE, Institutul de Istorie și Teorie Literară "G. Călinescu", Academia Română București, Statutul cărților de literatură în era digitală. Relația dintre notele de subsol și Wikisource. Locul edițiilor filologice și al celor critice
16.20-16.40Arina STOENESCU, Lund University, and Södertörn University, Sweden, Virgil Molin (1898–1968) și Alexandru D. Bunescu (1895–1979), doi pionieri ai tipografiei și tiparului românesc înainte de uitarea comunistă
19.00Cina 

 

SÂMBĂTĂ, 15 IUNIE 2024

- Sala de seminar a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara  -

         
Moderatoare: Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara

10.00-10.20Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași/ Asociația "Anelis Plus", Călătorie în istoria științei: portretul unui fizician
10.20-10.40Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara, Dialog transgenerațional cu mentorii de odinioară: Constantin Diaconovici Loga
10.40-11.00Karin DITTRICH, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara, Biografia ca sursă de documentare. Studiu de caz: Biografiile în limba germană din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara
11.00-11.20Maria CRISTEA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara, Biografia - scurt istoric. Studiu de caz: biografii ale muzicienilor din Banat în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
11.20-11.40Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, O intervenție de tip biografic în istoria Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
13.15-14.45Pauză de prânz
18.30Cina festivă

Facultatea de Litere, Istorie si Teologie

Calendarul colocviului

  • Ediţia a XII-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 14-15 iunie 2024.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2024, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2024.
  • Termen-limită pentru transmiterea spre publicare, pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei manifestării (valy.ceia@e-uvt.ro), a variantei finale a lucrărilor este 15 noiembrie 2024.
  • Volumul colocviului, Quaestiones Romanicae XII, va fi lansat în 13 iunie 2025.
Afis CICCRE 2024

Home page | Ciccre


Societatea de Studii Clasice

Embajada de España en Bucarest

File:Società Dante Alighieri logo.svg - Wikipedia