Cod etic

Pentru autori

Quaestiones Romanicae publică doar articole originale, neincluse în alte publicații.

Ideile expuse în articol aparțin în totalitate autorilor.

Schimbările la nivelul conținutului vor fi operate doar de către autori, rămânându-le editorilor dreptul și responsabilitatea de a corecta eventualele greșeli de scriere, gramaticale și de nerespectare a formatului. În contextul plagiatului dovedit după apariția în volum a articolului, acesta va rămâne în mediul on-line (pe site-ul colocviului), dar va fi marcat ca neautentic.

Plagiatul, dar și limbajul sau imaginile ofensatoare sunt elemente de netolerat și vor duce la respingerea automată a articolului care le include. Dacă vor fi reclamate erori de ordin formal, însă, va fi încărcată ulterior varianta corectată, cea inițială fiind retrasă. Retragerea articolului din alte motive trebuie însoțită de explicații pertinente, publicate, de asemenea, pe site (înlocuind astfel articolul retras).

Articolele în variantă neoficială/nefinalizată/nerecenzată vor fi citite/analizate/evaluate exclusiv de către editori și evaluatori.

Pentru evaluatori

Procesul de recenzare se bazează pe cerințele COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Evaluatorii au responsabilitatea de a-i informa pe editori în scris (prin e-mail) în eventualitatea în care nu se pot conforma rigorilor/cerințelor. În funcție de natura nealinierii la cerințele COPE, editorii au libertatea de a opta pentru trimiterea articolului unui alt evaluator.

Pentru editori

Înainte de publicarea în volum și pe site, articolele vor fi recenzate de către doi evaluatori, specialiști în domeniu, urmărindu-se criteriile menționate în formularul de recenzare. Odată primite de către editori, contribuțiile scrise vor fi trimise celor care se ocupă de recenzare. După ce acestea vor fi citite și analizate, vor fi trimise împreună cu observațiile și cu eventualele propuneri de modificare/completare editorilor.

Autorii sunt informați de către editori cu privire la rezultatele procesului de recenzare și vor primi sugestiile pentru îmbunătățirea propunerii inițiale. În această situație, autorii retrimit materialul revizuit, care va fi supus analizei secundare.

În cazul în care autorii nu sunt de acord cu sugestiile/indicațiile evaluatorilor, vor comunica direct cu aceștia (cu permisiunea celor din urmă) sau prin intermediul editorilor.

Toate discuțiile trebuie finalizate și varianta finală a articolului trebuie trimisă până la data stabilită de către editori. În cazul în care stadiul discuțiilor și revizuirea articolului nu se încheie până la data respectivă sau dacă autorii refuză să materializeze sugestiile primite, articolul în cauză nu va fi publicat.

Politica de copyright

Toate materialele publicate sunt protejate prin copyright de la reproducere, copiere, preluare parţială sau integrală în alte publicaţii. Prin „materiale” se înţelege nu doar textul articolelor, ci și imagini, diagrame, statistici etc. folosite pentru a completa, susține, argumenta textul propriu-zis.

Preluarea parţială sau integrală a articolelor publicate este permisă numai cu aprobarea webmasterului şi a autorilor. 

Pentru preluarea altor materiale (imagini, sigle etc.) de pe site este necesară permisiunea webmasterului. 

În cazul unor materiale preluate de către autori, protejate, semnate de către alți autori, obținerea drepturilor de copyright intră în responsabilitatea autorului. Acordul în scris de a folosi materialele preluate în propria contribuție va fi transmis către editori.

Copyrightul intră în vigoare în momentul publicării unui material. 

 

Cod etic  
(PDF 198KB)