Digresiuni în Adnotările lui Cantemir la Incrementa et decrementa Aulae Othmanicae

Abstract: Digressions in Cantemir’s Annotations to Incrementa et decrementa Aulae Othmanicae. The editorial history of Cantemir’s Incrementa et decrementa Aulae Othmanicae is a complex one, due to the time elapsed between the moment of writing and, firstly, the moment when Cantemir’s son began to circulate it via a translation from Latin into a modern language and, eventually, the moment when it was edited in its original Latin form, almost three centuries later. Besides the structure announced by the title, incrementa (two books) vs. decrementa (one book), the work has two different levels:  the text as souch is doubled by a remarkable critical apparatus given by the author’s own comments. The Annotationes are a treasure trove of information from various fields, reflecting the extensive interests and knowledge of the author, in a free, frequently informal manner. The Annotationes generously cover all the aspects of this multifarious piece of work, Cantemir’s oriental gift to a Europe that hardly understood the Ottoman world. Much more than a current apparatus criticus, the Annotationes are a conglomerate of information, presented in a highly appealing form; the domains are various, the lengths are uneven, the tenor is always changing, revealing Cantemir’s evaluation over the literary taste and eagerness of his reader. Anecdotal episodes alternate with precise data and assessment over previous authors, traditions, beliefs, facts.

Keywords: Cantemir, author, comments, style, philology

Rezumat: Opera lui Dimitrie Cantemir, Incrementa et decrementa Aulae Othmannicae, are o istorie editorială complexă, datorată răstimpului îndelungat scurs între momentul auctorial şi, pe de o parte, punerea ei în circulaţie de către fiul domnitorului, prin intermediul traducerii din latină într-o limbă modernă şi,  pe de altă parte, editarea ei în forma originară, la aproape trei secole distanţă. Dincolo de segmentarea anunţată din titlu, incrementa (două cărţi) vs decrementa (o carte), este structurată pe două paliere: textul propriu-zis este dublat de un aparat critic remarcabil. Annotationes reprezintă un tezaur de informaţii din domenii diverse, de întinderi variabile, care reflectă interesul şi informaţiile autorului şi, nu mai puţin, felul în care Cantemir evaluează apetitul cititorilor; este, în egală măsură, darul oriental pe care Cantemir îl face unei Europe ce înţelegea prea puţin din lumea otomană. Digresiunile din adnotări se adresează, de pildă, „cititorului curios” (c. I, cap. V, par. 41), care gustă relatările sprintene, ori filologilor aflaţi în căutarea erorilor de transmitere a textului (ibidem, par. 43-44). Episoadele anecdotice alternează cu date precise şi opinii documentate privind autori, tradiţii, credinţe, fapte.

Cuvinte-cheie: Cantemir, autor, comentarii, stil, filologie