The Description of New Hungary Representing Kingdoms, Provinces, the Banat County and Other Counties under Hungarian Sovereignty – a Revaluation Through Translation of a Major Written Tradition of European Culture

Abstract: An important documentary source emerged in the eighteenth-century, the Latin work of the Jesuit priest, Samuel Timon, Imago Novae Hungariae representans regna, provincias, Banatus Et Comitatus Ditionis Hungaricae is still very little explored. As testified by the author himself, in his work, “he intends to present the most important facts from Hungarian provinces”. Among these provinces, a privileged place is reserved to Banat, important not only from a historical but also from a scholarly perspective. By definition, the historical work is a custodian of valuable knowledge of the past, and its value as a cultural product relies on conveying it to future generations. The current paper presents the main arguments for the first Romanian translation of Samuel Timon’s work regarded not only as a simple documentary source, but also as a receptacle and a disseminator of a cultural outcome.

Keywords: historiography, translation, recovery, source, narrative

Rezumat: Importantă sursă documentară, apărută în secolul al XVIII-lea, opera în limba latină a preotului iezuit Samuel Timon (1675-1736),  Imago Novae Hungariae representans regna, provincias, Banatus, et Comitatus Ditionis Hungaricae constituie un material încă foarte puţin explorat. După cum mărturiseşte însuşi autorul, în lucrare “urmăreşte prezentarea celor mai importante probleme din provinciile ungare,” între care situaţia Banatului ocupă un “spaţiu” privilegiat, nu doar pentru istoric, ci pentru oricare cercetător. Prin definiţie, un recipient al cunoştinţelor valoroase ale trecutului, opera istorică este ea însăşi un produs cultural întemeiat pe “transmitere”. Această lucrare ia în considerare justificarea primei traduceri în limba română a scrierii lui Samuel Timon, considerată nu doar o simplă sursă documentară, ci un receptacul care păstrează un produs cultural şi totdată un factor care selectează şi chiar transformă materialul pe care îl poartă.

Cuvinte-cheie: istoriografie, traducere, recuperare, sursă, narativ