Informații utile

 • Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
 • Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
 • Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care după o selecţie prealabilă și după supunerea articolului procesului de double blind peer-review va face propunerea de publicare în volumul conferinţei, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura Jatepress a Universităţii din Szeged (https://ciccre.uvt.ro/ro/quaestiones-romanicae/politica-editoriala).  
 • Informații detaliate privind normele de tehnoredactare, procesul de recenzare și de publicare sunt disponibile în secțiunea dedicată volumului: https://ciccre.uvt.ro/ro/quaestiones-romanicae.
 • Taxa de participare la CICCRE 2024 este de 340 lei sau 70 € și se achită în contul Fundației Universității de Vest din Timișoara începând cu 15 mai 2024, după ce va fi realizată selecția privind participarea la manifestare:

  Fundația Universitatea de Vest Timișoara            
  CUI: 31027065            
  Adresa: Bd. V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, 300 223, România            
  Cont în lei: RO71BACX0000000832118001            
  Cont în euro: RO44BACX0000000832118002            
  Numele băncii: UniCredit Țiriac Bank            
  Adresa băncii: Iulius Mall, etaj 1, str. Aristide Demetriade, nr. 1, Timișoara, România            
  SWIFT: BACXROBU            
  BIC: BACS            
  Detaliile tranzacției: participare la colocviul CICCRE + numele și afilierea instituțională a participantului

 • Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articololului procesului de peer-review: https://ciccre.uvt.ro/ro/quaestiones-romanicae/proces-de-recenzare).
 • Transportul și cazarea pe durata manifestării, precum și taxele privind achiziționarea și transmiterea volumului în format fizic sunt suportate de către participanţi.
 • Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

Calendarul colocviului

 • Ediţia a XII-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 14-15 iunie 2024.
 • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2024, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
 • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2024.
 • Termen-limită pentru transmiterea spre publicare, pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei manifestării (valy.ceia@e-uvt.ro), a variantei finale a lucrărilor este 15 noiembrie 2024.
 • Volumul colocviului, Quaestiones Romanicae XII, va fi lansat în 13 iunie 2025.