Aspecte ale activităţii comuniste în Banat (1945)

Abstract: (Aspects of Communist Activity in Banat (1945)The introduction of communism in Banat, which has become more pregnant since 1945, is closely linked with the establishment of communism in Bucharest, that is, with the seizure of the political power to make communities with the help of the Soviet occupation armies. The year 1945 started for Banat, in the plan of political decisions to deport a German to the Soviet Union and a series of demonstrations for the care was installed in a request for the government of the National Democratic Front. In 1945, the main tasks of the Central Committee of the Communist Party of the regional and county organization were: organizing the local level, creating parties and influencing the sale of the population. In Banat, during the time, the former mayors and notaries replaced the members or supporters of the FND, but, in the phase of doing so, the majority of the population remained faithful to the historical, parties "(the National Peasant Party and the National Liberal Party). Then, the Party The Romanian Communist is also involved in the implementation of the agrarian reform and in improving the supply of the population with products of first necessity. So, in 1945, it is possible to communicate in the otherwise intense Banat counties, which had a result of the Romanian Communist Party.

Keywords: communist activity, Soviet occupation, democratic parties, government, Banat, 1945.

Rezumat: Introducerea comunismului în Banat, mai pregnantă începând cu anul 1945, este în strânsă legătură cu instalatea comunismului la Bucureşti, adică cu acapararea puterii politice de către comunişti cu ajutorul armatei de ocupaţie sovietice. Anul 1945 a debutat pentru Banat, în plan politic prin decizia de deportare a germanilor în Uniunea Sovietică şi printr-o serie de manifestaţii la care s-a cerut instalarea unui guvern al Frontului Naţional Democrat. În 1945, principalele sarcini trasate de Comitetul Central al Partidului Comunist ale organizaţiilor regionale şi judeţene erau: organizarea la nivel local, creşterea numărului membrilor de partid şi a influenţei sale asupra populaţiei. În Banat s-a procedat, în acelaşi timp, la înlocuirea foştilor primari şi notari cu membri sau simpatizanţi ai F.N.D., dar, în pofida acestui fapt, majoritatea populaţiei a rămas fidelă partidelor ,,istorice" ( Partidul Naţional Tărănesc şi Partidul Naţional Liberal ). Apoi, Partidul Comunist Român s-a implicat, de asemenea în aplicarea reformei agrare şi în ameliorarea aprovizionării populaţiei cu produse de primă necesitate. Deci, în 1945, activitatea comunistă în judeţele bănăţene, de altfel intensă, nu a avut rezultatele scontate de Partidul Comunist Român.

Cuvinte-cheie: activitate comunistă, ocupaţie sovietică, partide democratice, guvernare, Banat, 1945.

Sectiune
Istorie, artă, religie
Pagina
230