Comitetul științific

Prof. univ. dr. Eugenia ARJOCA-IEREMIA, Universitatea de Vest din Timișoara
Cercetător științific I. habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București
Prof. univ. dr. emerit Doina BENEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr.  Norberto CACCIAGLIA DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București & cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice
Conf. univ. dr. Elena GHIȚĂ, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. HDR Ioan IOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. HDR Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Adriano PAPO, Universitatea din Udine și Centrul de Studii Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. habil. Lucian Emil ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara

Planification and deadlines

  • The Xth edition of CICCRE will take place between 10th and 11th June 2022, at the West University of Timișoara, Vasile Pârvan Av. no. 4.
  • The registration form will be filled online until the 1st of May 2022 and could be found here: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • The date of acceptance and notification for the proposed papers is the 15th of May 2022.
  • The final variant of the texts sent for publication will be sent until the 15th of November 2022, at the e-mail address of the colloquium (ciccre@e-uvt.ro) and of the president of the colloquium (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • The volume, Quaestiones Romanicae X, will be released on the 10th of June 2023.