În mintea copiilor. Asimilări ale infantilului în imaginarul avangardelor istorice

Abstract: (Childish things. Assimilation of the Infantile in the Imagination of the Historical Avant-garde) Children’s literature and the Avant-garde designate two cultural and literary realms that have seldom been connected. One of the exceptions is the case of 20th century literature, where these two divergent regimes of representation are reunited on a common ground. The infantile is, in the imagination of the Avant-garde, a source of freedom and unlimited creativity. Authors such as Gellu Naum and painters such as Jules Perachim integrated references to childhood in their work and assimilated its tropes and imagery in a manner that proves the consubstantiality of children’s imagination and the Avant-garde. I intend to argue the solid connection between the two domains and, consequently, explore the themes and metaphors that strengthen their dialogue.

Keywords: the Avant-garde, Surrealism, children’s literature, the infantile, Romanian surrealism.

Rezumat: Literatura pentru copii și avangarda desemnează două teritorii culturale ce au fost rareori așezate în contact. O excepție re,arcabilă o contituie literatura secolului XX, unde cele două regimuri de reprezentare divergente se reunesc pe un teritoriu comun. În imaginarul avangardei, infantilul reprezintă o sursă de libertate și creativitate nelimitate. Autori precum Gellu Naum sau pictori precum Jules Perachim au asimilat în creația lor trimiteri la copilărie, integrand tropi și imagini ce dovedesc consubstanțialitatea imaginarului infantil și a avangardelor. Prezenta lucrare se dorește o argumentație în favoarea relevanței intersecției celor două domenii, explorând deopotrivă temele și metaforele ce consolidează acest dialog.

Cuvinte-cheie: Avangardă, suprarealism, literatură pentru copii, infantil, suprarelismul românesc.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
174