Avantajele și dezavantajele unei lecții digitale în predarea limbii române pentru străini. Studiu de caz: timpul imperfect

Abstract: (Advantages and disadvantages of a digital lesson in teaching Romanian to foreigners. Case Study: Past Continuous) Technological development and recent changes in the form of learning provide a number of innovative aspects of language teaching. The process of teaching Romanian as a foreign language can be enriched by the study of the possibilities provided by current technology. With the expansion of online education and the emergence of numerous language learning applications, teaching Romanian to foreigners requires an increased attention. The changes that have taken place in recent years in education have inevitably influenced the teaching of the Romanian language to foreigners. The study Advantages and disadvantages of a digital lesson in teaching Romanian to foreigners. Case Study: Past Continuous presents parent learning opportunities through a digital lesson. The first part of the study presents the peculiarities of the Past Continuous tense in Romanian and the difficulties encountered by foreigners in its use. The second part is centred around a digital lesson, which gives the student independence in discovering and learning the Past Continuous tense. Presented in relation to a traditional lesson, the digital lesson proposes an innovative vision of Past Continuous tense and enriches the possibilities of grounding the knowledge. The practical part of the study presents the advantages and disadvantages of the lesson, its role in the learning process and the new research horizons that emerged with these lessons.

Keywords: Romanian, verb, digital, education, language.

Rezumat: Dezvoltarea tehnologică și schimbările survenite recent în educație pun la dispoziție o serie de aspecte inovatoare în ceea ce privește predarea limbilor străine. Predarea limbii române ca limbă străină poate fi îmbogățită prin posibilitățile de studiu puse la dispoziție de tehnologia actuală. Odată cu extinderea învățământului online din ultimii ani și cu apariția numeroaselor aplicații de învățare a limbilor străine, predarea limbii române pentru străini necesită o atenție sporită din partea cercetătorilor. Schimbările survenite în ultimii ani în procesul educațional au influențat inevitabil predarea limbii române pentru străini. Lucrarea Avantajele și dezavantajele unei lecții digitale în predarea limbii române pentru străini. Studiu de caz: timpul imperfect prezintă posibilitățile de învățare prin intermediul unei lecții digitale. Prima parte a studiului prezintă particularitățile timpului imperfect în limba română și dificultățile întâmpinate de străini în utilizarea sa. Partea a doua este concentrată în jurul unei lecții digitale, care să îi confere studentului independență în descoperirea și învățarea timpului imperfect. Prezentată în raport cu o lecție tradițională, lecția digitală propune o viziune inovatoare asupra timpului imperfect și îmbogățește posibilitățile de fixare a cunoștințelor. Partea practică a lucrării prezintă avantajele și dezavantajele lecției, rolul său în cadrul procesului de învățare și noile orizonturi de cercetare apărute odată cu aceste lecții. 

Cuvinte-cheie: română, verb, digital, educație, limbă.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
297
DOI
10.35923/QR.10.01.20