Observaţii asupra construcţiilor cauzative analitice în limba română

Abstract: Causativity is a complex linguistic process, which can be expressed through lexical, syntactic and morphological means. The purpose of the present article is to study analytical causative structures, which are the most frequent way of expressing causativity in Romanian. The authors discuss the meaning of the semiauxiliary verb and of the second agent, and give arguments for including the verb a da (alongside a face, a pune and a lăsa) in the list of causative verbs that help formanalytical constructions. A short comparison with the other Romance languages proves the diversity of the analytical constructions in Romanian, which are similar to those that can be found in late Latin.

Keywords: causativity, grammaticalization, semiauxiliary, analytical causative structures, Latin, Romance languages.

Rezumat: Cauzativitatea este un fenomen lingvistic extrem de complex, care se realizează prin mijloace lexicale, sintactice şi chiar morfologice. În centrul articolului de faţă se află construcţiile cauzative analitice, care reprezintă cel mai frecvent mod de exprimare a cauzativităţii în limba română. În prima parte, se fac o serie de observaţii privitoare la sensul verbului semiauxiliarizat şi la rolul celui de-al doilea actant. Pornind de la tipologia verbelor cauzative făcută de Gramatica limbii române, se aduc argumente pentru includerea verbului a da alături de celelalte verbe curente (a face, a pune, a lăsa), care formează construcţii cauzative. Scurta comparaţie cu limbile romanice arată varietatea construcţiilor analitice în română. Diversitatea acestora este comparabilă cu a celor din latina târzie.

Cuvinte-cheie: cauzativitate, gramaticalizare, semiauxiliar, construcţii cauzative analitice, evoluţie, latină, limbi romanice.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
389