Personaje biblice în textele ceremoniale specifice obiceiului colindatului în Valea Almăjului, jud. Caraş-Severin

Abstract: (Biblical characters in ceremonial texts specific to the carolling custom in Valea Almăjului, CaraşSeverin county) The purpose of the present paper is to depict some of the biblical characters found in ceremonial texts (carols, star songs, songs for the saints „tropar”) integrated into the carolling customs practiced in the period of winter holidays with reference to the Almăj Valley, Caraş-Severin county. Carols are creations of mystic character, with a certain original and traditional value, characterized by a special variety of themes and images. These ceremonial texts belong to the area of oral traditional culture, being known as creations by variants, thus having, in the space previously mentioned, a big number of such texts. We will make reference, of all the characters taken from biblical writings, to the following: God („Dumnĭedzău” or „Domnul”), The Son of God – Jesus Christ („Cristos” or „Mesia”), Virgin Mary („Maica Prĭeşĭesta”), Adam and Eve, Moses, Elijah, John the Baptizer („Sfîntu Ion” or „Sînciĭonu”), the angels, the shepherds, Herod, the Magi (the three Princes from the East), Judas, also analysing the different names which are used to call them. It should be said that the actions in which many of them are involved are, sometimes, adapted to the Romanian traditional life, their implication into biblical events being a symbolic, rather than an accurate one. Furthermore, it should be mentioned that this type of paper cannot be complete as some of the texts have been lost, some, already harvested, are incomplete, modified, having lost their original form, while others are going to be discovered in future inquiries on the field.

Keywords: custom, traditional culture, The Almăj Valley, carolling, biblical characters.

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să ia în discuţie câteva dintre personajele biblice întâlnite în textele ceremoniale (colinde, cântece de stea, tropare) integrate în obiceiul colindatului, practicat în perioada sărbătorilor de iarnă, cu referire la Valea Almăjului, judeţul Caraş-Severin. Colindele sunt creaţii cu caracter mistic, magic, de o certă valoare artistică originală şi tradiţională, caracterizate printr-o deosebită varietate tematică şi imagistică. Aceste texte ceremoniale aparţin spaţiului culturii tradiţionale orale, fiind cunoscute drept creaţii prin variante, în zona amintită întâlnindu-se, de altfel, numeroase variante ale unor asemenea texte. Dintre personajele preluate din scrierile biblice în aceste creaţii populare ne vom referi la următoarele: Dumnezeu („Dumnĭedzău” sau „Domnul”), Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos („Cristos” sau „Mesia”), Maica Domnului („Maica Prĭeşĭesta”), Adam şi Eva, Moise, Sfântul Ilie, Sfântul Ioan Botezătorul („Sfîntu Ion” sau „Sînciĭonu”), îngerii, păstorii, Irod, magii (cei trei crai de la Răsărit), Iuda, analizând, de asemenea, şi diferitele nume sub care ele apar. Demn de semnalat este faptul că acţiunile la care sunt supuse multe dintre aceste personaje sunt, uneori, adaptate vieţii tradiţionale româneşti, implicarea lor în evenimentele biblice nefiind fidelă, ci doar simbolică. De menţionat că un astfel de studiu nu poate fi integrator din cauza faptului că unele texte s-au pierdut, altele – deja culese – sunt incomplete, modificate, nemaifiind cunoscută forma lor originală, iar altele urmează a fi redescoperite în viitoare anchetele de teren.

Cuvinte-cheie: obicei, cultură tradiţională, Valea Almăjului, colindat, personaje biblice.

Sectiune
Istorie și teologie
Pagina
798