Activitatea comunistă în Banat în ultimele luni ale anului 1944

Abstract: (Communist activity in Banat in the last months of 1944) In Banat, during this period, there is a growing sympathy of the population towards P.S.D. in the urban environment and, respectively, of the P.N.Ţ, in the rural environment. The National-Liberal Party had been in the background since 1938. Founder of the Single Workers' Front, on May 1, 1944, the Banat regional organization of the Communist Party would constantly try, after returning to legality (August 23, 1944), to minimize the influence of the Social Democrats on the unions in the area, to gain supremacy within the FUM and to eliminate people who did not share the communist ideology of business management, administration and the army. In all the counties of Banat (Caraș, Severin and Timiș-Torontal), in the last months of 1944, the Communist Party was particularly concerned with expanding its mass base by attracting certain categories of workers and peasants to its side. The Communists also closely monitored their mass organizations (Plowmen's Front, Patriotic Defense, Patriots Union, Madosz, Jewish Democratic Committee, etc.), organized large demonstrations under the auspices of the Single Workers' Front, in favor of the installation. a government of the National Democratic Front, a new coalition, in which they played, this time, a preponderant role (they were also part of the National Democratic Bloc, formed on June 20, 1944, along with the National Peasant Party, the National Liberal Party and the Social Party -Democrat) and were concerned with administrative "purification", considered an indispensable step in taking control of important institutions. However, the popularity of the communists was still quite low in the first months after the August 23, 1944 coup. With the support of Moscow and Soviet leader Stalin, the Communists will begin the assault on power, completed on March 6, 1945, by imposing the first pro-communist cabinet in Romanian history, led by Dr. Petru Groza, president of the Plowmen's Front.

Keywords: Communist Party, Single Workers Front, National Democratic Bloc, National Democratic Front, coalition, purge, Banat.

Rezumat: În Banat, în această perioadă, există o simpatie tot mai mare a populației față de P.S.D. în mediul urban și, respectiv, al P.N.Ţ, în mediul rural. Partidul Național-Liberal se afla pe plan secund din 1938. Fondator al Frontului Unic al Muncitorilor, la 1 mai 1944, organizația regională bănățeană a Partidului Comunist va încerca constant, după revenirea la legalitate (23 august 1944), pentru a minimiza influența social-democraților asupra sindicatelor din zonă, pentru a câștiga supremația în cadrul FUM și pentru a elimina oamenii care nu împărtășeau ideologia comunistă a managementului afacerilor, administrației și armatei. În toate județele Banatului (Caraș, Severin și Timiș-Torontal), în ultimele luni ale anului 1944, Partidul Comunist s-a preocupat în mod deosebit de extinderea bazei de masă prin atragerea unor categorii de muncitori și țărani alături de el. De asemenea, comuniștii și-au monitorizat îndeaproape organizațiile de masă (Frontul Plugarilor, Apărarea Patriotică, Uniunea Patrioților, Madosz, Comitetul Democrat Evreiesc etc.), au organizat ample manifestații sub egida Frontului Unic al Muncitorilor, în favoarea instalării. un guvern al Frontului Național Democrat, o nouă coaliție, în care au jucat, de data aceasta, un rol preponderent (au făcut parte și din Blocul Național Democrat, format la 20 iunie 1944, alături de Partidul Național Țărănesc, Național Partidul Liberal și Partidul Social Democrat) și s-au preocupat de „purificarea” administrativă, considerată un pas indispensabil în preluarea controlului asupra instituțiilor importante. Cu toate acestea, popularitatea comuniștilor a fost încă destul de scăzută în primele luni după lovitura de stat din 23 august 1944. Cu sprijinul Moscovei și al liderului sovietic Stalin, comuniștii vor începe asaltul spre putere, care a fost finalizat la 6 martie 1945, prin impunerea primului cabinet procomunist din istoria României, condus de dr. Petru Groza, președintele Frontului Plugarilor.

Cuvinte-cheie: Partidul Comunist, Frontul Unic Muncitoresc, Blocul Național Democrat, Frontul Național Democrat, coaliție, epurare, Banat.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
124
DOI
10.35923/QR.09.03.12