Terminologia religioasă românescă: antonimia

Abstract: Antonymy in Romanian Religious Terminology. Referencing the fundamental opposition between “good” and “evil” at work in the field of religion, this paper aims to describe the impact of this opposition on religious terminology. From this perspective, we will analyse the main antonymic relations established between Romanian religious terms.

Keywords: antonymy, concept, opposition, religion, terminology

Rezumat: Pornind de la opoziţia dintre bine şi rău – fundamentală în domeniul religiei – lucrarea de faţă îşi propune să analizeze reverberaţiile acestei opoziţii în terminologia religioasă românească. Interpretarea vizează şi modul în care aceste opoziţii se reflectă în limbajul religios.

Cuvinte-cheie: antonimie, concept, opoziţie, religie, terminologie