Contrariile iniţiatului

Abstract: The Contraries of the Initiated. Contrary to the definition of the term contrarii (“contraries”) that we find in the Romanian Explanatory Dictionary (DEX), namely opposite, mutually exclusive sides, characteristics or trends of objects and processes, this paper attempts to show that the ancient Roman hero Aeneas is the matrix in which contraries coexist: the human, and the hero (the duty towards the community), respectively, these elements representing foundations of his inner being, without amounting to a total disruption of the self. From the very beginning, Aeneas has the characteristics of a hero, because it is his destiny, determined by Fatum, and even if some gods are hostile, HE IS THE FOUNDER OF THE CITADEL.

Keywords: opposites, adept, Aeneas, Fatum, heroic, human

Rezumat: Contrar definiţiei pe care o regăsim în DEX, referitoare la termenul contrarii – denumire dată noţiunii care desemnează laturi, însuşiri sau tendinţe ale obiectelor şi proceselor opuse unele altora, astfel încât se exclud reciproc – lucrarea de faţă încearcă să demonstreze că eroul antic latin, Aeneas reprezintă matricea în care coexistă CONTRARIILE: umanul, respectiv eroul (datoria faţă de comunitate), aceste elemente însemnând fundamente ale construcţiei sale interioare, fără a însuma de fapt o bulversare a individului. Aeneas are încă de la început caracteristicile unui erou, deoarece acesta este destinul său, stabilit de Fatum, şi chiar dacă unii zei îi sunt potrivnici, EL ESTE ÎNTEMEIETORUL DE CETATE.

Cuvinte-cheie: contrarii, iniţiat, Aeneas, Fatum, eroic, uman