CICCRE IX / 2021
11-12 iunie 2021

Conferențiari în plen

Martin MAIDEN

Trinity College
Oxford, Great Britain

Detalii »

Oana SĂLIȘTEANU

Universitatea București
Facultatea de Limbi si Literaturi Străine
Cattedra di Italiano

Detalii »

Sébastien LEDOUX

Docteur en Histoire contemporaine
Chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Enseignant à Université Paris 1 et Sciences Po Paris

Detalii »

Alexandre GEFEN

Directeur de Recherche au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Paris
Directeur Adjoint Scientifique de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS
UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité », Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle.

Detalii »

Program

VINERI, 11 IUNIE 2021

10.00-10.45

Deschiderea colocviului 
Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE

 

Alocuțiuni
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara 
Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC, Directoarea Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara 
Tilla RUDEL, Directoarea Institutului Cultural Francez din Timișoara 
José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara 
Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara 
Niccolò MASO, Fostul Consul onorific al Italiei la Timișoara, vicepreședinte al Asociației „Comitato Dante Aligheri di Timișoara”

Prezentarea programului general al manifestării

10.45-11.00Pauză
11.00-12.00Conferinţă în plen: Alexandre GEFEN, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle – ENS / Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, Paris: Une société biographique ? Débats autour de la notion d’identité narrative
12.00-13.00Conferinţă în plen: Sebastien LEDOUX, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Institut d'Études Politiques de Paris – Sciences Po: Peut-on parler d’ « abus d’oubli » ?
13.00-15.00Pauză
15.00-19.00Lucrările pe secțiuni

LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ


Memorie-uitare: aspecte lingvistice și culturale 
Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

15.00-15.20Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Între memorie şi uitare: genealogia din Evanghelia după Matei, 1: 1-17
15.20-15.40Adina ROȘU, Universitatea din Oradea, Mnemosyne și Anamnesis – reprezentări religioase în opera lui Hesiod
15.40-16.00Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Aspecte ale uitării (oblivio) în limba latină
16.00-16.20Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova, Memoria lui Iugurtha la Roma
16.20-16.40Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Terra sanguine rubricata sau Rogerius de Apulia și memoria selectivă a unui dezastru
16.40-17.00Pauză


Memorie-uitare: reverberații literare 
Moderatoare: Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova

17.00-17.20Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Vergilius impersonatus. Portret al artistului la tinerețe
17.20-17.40Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Un soț şi un tată de neuitat – idealizare vs. mistificare ȋn Liber Manualis
17.40-18.00Valy CEIA, Universitatea de Vest din Timișoara, O relație dinamică la Tacitus: memorie-uitare
18.00-18.20Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Travaliul memoriei la Sfântul Augustin şi Mircea Cărtărescu

LIMBA ROMÂNĂ


Moderatoare: Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Note lexicografice pe marginea cuvintelor „memorie” și „uitare”
15.20-15.40Georgiana BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Reflecții metatraductive braziliene și românești. Aspecte istorice și istoriografice. Studiu de caz: Impactul traducerilor din literatura franceză asupra culturilor română și braziliană (secolul al XIX-lea)
15.40-16.00Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Ne(mai)uitarea – expresie lingvistică și construcție textuală în poezia lui Traian Dorz
16.00-16.20Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Poetica avatarilor
16:20-16:40Adina CHIRILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Nume de popoare și nume de locuri în ms. 85 B.A.R, Faptele apostolilor
16:40-17:00Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Lexicografia filosofică – un concept nou. Câteva însemnări
17.00-17.20Cristian GAȘPAR, Central European University (Vienna), Limba ca loc al amintirii. Pe urmele unui toponim medieval bănățean
17.20-17.40Silvia-Ioana ILUȚ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Implicații psihologice ale diminutivării în limba română
17.40-18.00Alina MARTIN-MITRICĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Stilul publicistic în presa bănățeană
18.00-18.20Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Un caz particular de memorie lingvistică: discursul repetat
18.20-18.40Mihaela SECRIERU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sever Pop – gramatician
18.40-19.00George Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Despre latinitatea verbelor românești „mai frecvente” în secolul al XIX-lea

LITERATURA ROMÂNĂ


Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Corespondența lui M. Blecher
15.20-15.40Anca-Luminița EFTENIE, Universitatea de Vest din Timişoara, Bucureştiul din scrierile memorialistice şi ficţionale ale lui Mircea Eliade sub pecetea amintirii-imagine
15.40-16.00Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Exercițiu împotriva uitării. Jurnalul portughez al lui Mircea Eliade
16.00-16.20Maria PAȘCALĂU, Universitatea de Vest din Timişoara, Recuperarea memoriei unei comunități pierdute. Proza lui I. Peltz
16.20-16.40Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timişoara, Literatura și recuperarea memoriei pierdute. Despre romanele postmemoriale ale lui Cătălin Mihuleac
16:40-17:00Pauză


Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20Emanuela ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Confesiunile târzii ale Ninei Cassian ca „melodie en dehors” a unei biografii de excepţie
17.20-17.40Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Reprezentări ale sinelui în România postcomunistă. Cazul Letiția Branea
17.40-18.00Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Topografia și mobilitatea memoriei în poezia contemporanǎ româneascǎ. O perspectivǎ comparativǎ
18.00-18.20Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timişoara, Memoria recentă: sfârșitul și începutul istoriei
18:20-18-40Dezbatere

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES


Modératrice: Ioana-Maria MARCU, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

15.00-15.30Nicolae ŞERA, Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, Poétique de la mémoire et de l’oubli dans « Le nom au bout de la langue » de Pascal Quignard
15.30-16.00Ioana-Maria MARCU, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Inscription de l’oubli et de la mémoire dans « La mer Noire dans les Grands Lacs » d’Annie Lulu
16.00-16.30Ana ALVES, Institut Polytechnique de Bragança, Portugal, Écritures de mémoires, reconstructions identitaires. Récits de vie traumatiques
16.30-17.00Monica GAROIU, Université de Tennessee-Chattanooga, États-Unis, Le devoir de mémoire dans «Dora Bruder» de Patrick Modiano
16:40-17:00Pauză


Modératrice: Mirela-Cristina POP, Université Polytechnique de Timişoara, Roumanie

17.30-18.00Mirela-Cristina POP, Université Polytechnique de Timişoara, Roumanie, L’allusion comme « révélateur culturel » : moyens d’expression, décryptage, traduction
18.00-18.30Andreea GHIŢĂ, Université Transilvania de Braşov, Roumanie, Le « sens cognitif » - aperçu des théories pionnières
18.30-19.00Roxana-Gabriela BUCUR, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Treasure hunt à Venise avec Philippe Sollers et Hugo Pratt

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


Moderatore: Chiara SIMONIGH, Università degli Studi di Torino

15.00-15.20Teresa BIONDI, Università degli Studi di Torino, Romanità e americanismi nel cinema italiano degli anni Cinquanta: intercomprensione linguistica e invenzione del Made in Italy a partire dalla Hollywood sul Tevere
15.20-15.40Valentina De IACOVO, Università degli Studi di Torino, Variazione prosodica in alcuni materiali di parlato della varietà laziale
15.40-16.00Valentina COLONNA, Università degli Studi di Torino, La voce dei poeti in area romana: uno studio fonetico sulle letture di cinque poeti contemporanei
16.00-16.20Antonio ROMANO, Università degli Studi di Torino, “Pò èsse piuma e ppò èsse fèro”: la voce di Roma nel parlato mediatico e negli scritti dei poeti del Novecento
16:20-16:40Pausa


Moderatore: Ruben BENATTI, Università di Szeged

16.40-17.00Carolina BIANCHI, Università di Zurigo, Lo zibaldone di Barocello (Reg. Lat. 352): una fonte dimenticata per lo studio del romanesco quattrocentesco
17.00-17.20Aleksandra BLATEŠIĆ, Università di Novi Sad, La metafora nel linguaggio automobilistico come strumento per l’immaginazione e la concettualizzazione
17.20-17.40Dana Maria FEURDEAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Tracce e influenze italiane nella terminologia economico-finanziaria e commerciale romena. Percorsi storico-linguistici tra memoria e dimenticanza
17.40-18.00Ruben BENATTI, Università di Szeged, L’Italiano come L3 di studenti universitari rumeni: transfer dall’inglese e effetto di psychotypology
18.00-18.20Silvia MADINCEA PAȘCU, Università Tibiscus di Timișoara, Il ruolo della memoria nella didattica delle lingue straniere a distanza
18.20-18.40Mirela BONCEA, Università dell’Ovest di Timișoara, Chi cerca di dimenticare ricorda, ovvero sulla memoria e l’oblio nei proverbi

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Moderadores: Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest

15.00-15.20Răzvan BRAN, Universidad de Bucarest, La representación metafórica de la memoria y del olvido en español
15.20-15.40Mihaela CIOBANU, Universidad de Bucarest, La terminología turística desde la perspectiva de la relación entre el léxico común y el léxico especializado
15.40-16.00Victor-Emanuel CIUCIUC, Universidad de Bucarest/ Universidad Complutense de Madrid, Las preposiciones “por” y “para” en contextos angloparlantes: revisión teórica y perspectivas didácticas a raíz de la gramática cognitiva
16.00-16.20Anda Lucia CLITAN, Universidad de Bucarest, Aproximación a la enseñanza de “pero mazo” y otras expresiones en ELE
16.20-16.40Roxana Maria CREȚU, Universidad de Oeste de Timişoara, La persistencia de la memoria en las expresiones idiomáticas
16.40-17.00Oana-Adriana DUȚĂ, Universidad de Craiova, Aspectos de divergencia sintáctica entre el español y el rumano: un enfoque didáctico
17.00-17.20Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest, Las palabras olvidadas: distintas denominaciones de la alcachofa en el castellano medieval
17.20-17.40Carolina HERNANDO CARRERA, Universidad de Bucarest, El español en época de Franco, reflexiones lingüísticas
17.40-18.00Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca/Université Catholique de l’Ouest, Angers, Terminología y memoria. Estructuración del conocimiento especializado

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Moderator: Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Sergiu-Gabriel ENACHE, Damnate și damnați. Feminae romanae et damnatio memoriae
15.20-15.40Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Cloilios, un episod de autocenzură la Titus Livius
15.40-16.00Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Perpetuarea memoriei celor decedați la Tibiscum
16.00-16.20Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Plante magice folosite în ritualul funerar
16:20-16:40Loredana-Lucica VÎTCĂ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Ursitoarele și ursitul în satul tradițional hunedorean
16:40-17:00Pauză


Moderator: Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara

17.00-17.20Amalia-Diana BARBĂ, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca / Universitatea de Medicină „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Simbolul cruciform în paradigma funerară. Studiu de caz: Cimitirul din Şeitin, județul Arad
17.20-17.40Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Monumentele de for public din Timișoara sec. XVIII - spațiu al memoriei
17.40-18.00Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte din activitatea Primăriei municipiului Timișoara în anul 1942
18.00-18.20Cristina TUDOR, Universitatea de Vest din Timișoara, Viorel Țigu, pictor și restaurator de biserici. Formarea sa profesională și activitatea desfășurată în domeniul artei religioase ortodoxe române din Banat în perioada 1950-1960


Moderatoare: Laura MESINA, Universitatea din București

15.00-15.20Nicoleta IOANA, Universitatea Națională de Arte din București, Latinitatea limbii și a poporului român – reper de cercetare în activitatea lui Claudiu Isopescu
15.20-15.40Cristina PETRESCU, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Vasco da Gama – navegando entre história, memória e literatura
15.40-16.00Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad, Istorii din umbra memoriei. Familia Török (Váradi) între nobilitate și uitare
16.00-16.20Adriano PAPO, Gizella NEMETH, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia), L’oblio dei ‘potenti’. Vite parallele di alcuni personaggi in genere poco ricordati dalla storiografia
16:20-16:40Pauză


Moderator: Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia)

16.40-17.00Laura MESINA, Universitatea din București, Oglinda principelui, oglinda memoriei: Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie (1521)
17.00-17.20Mirela BONCEA, Călin TIMOC, Universitatea de Vest din Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Giovanni Morando Visconti, l'architetto italiano la cui memoria resta viva nella città di Alba Iulia
17.20-17.40Florina CIURE, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, La conquista asburgica di Timișoara in alcune fonti italiane (1716)
17.40-18.00Alessandro ROSSELLI, Università di Szeged, Per non perdere la memoria del fascismo italiano degli anni '20 e non porla nell'oblio: Sul fascismo (2011) di Ivo Andric e La quarta Italia (2013) di Joseph Roth

DISCURS CULINAR. CATEGORII, RETORICI, FINALITĂȚI*


Moderatoare: Petronela SAVIN, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

15.00-15.20Florinela FLORIA, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Retorica gustului: estezie, memorie, practici de comunicare
15.20-15.40Luminița DRUGĂ, Nadia MURĂRAȘU, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Valențe sociolingvistice ale discursului culinar din cărțile românești pentru gospodine
15.40-16.00Petronela SAVIN, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Rețeta culinară sub semnul oralității
16.00-16.20Claudia COSTIN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Referințe culinare în basme populare din Bucovina. Valorizarea unui sistem cultural
16:20-16:40Veronica BĂLAN, Des mots et des goûts dans la traduction en langue roumaine d'un livre de cuisine français au XIXe siècle
16:40-17:00Pauză


Moderatoare: Cosmina TIMOCE-MOCANU, Institutul de Lingvistică „Sextil Pușcariu”, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române

17.00-17.20Otilia HEDEȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Gastronomie și putere. Comentarii despre cărțile de bucate românești
17.20-17.40Alexandru CHISELEV, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Discursuri identitaro-alimentare contemporane în contextul multiculturalității nord-dobrogene
17.40-18.00Sanda IGNAT, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” Cluj-Napoca, Cărți de bucate săsești. Tradiție și actualitate
18.00-18.20Cosmina TIMOCE-MOCANU, Institutul de Filologie „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Gusturile Partidului Comunist Român. Discurs culinar în Revista „Săteanca”
18.20-18.40Diana MIHUȚ, Universitatea de Vest din Timișoara, Discurs alimentar, identitate etnică și realitate socială. Comentarii pe marginea rețetelor din „Foaia românească”
18.40-19.00Dezbateri

*Panel organizat în cadrul proiectului național de cercetare PED 569, Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate - FOODie


MUZICĂ ȘI TEATRU


Partea I – Muzică și Teatru 
Moderatoare: Mihaela – Silvia  ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-15.00Nicolae-Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Inechități analitice în muzicologia românească postcomunistă – Cazul compozitorului Nicolae Brânzeu
15.00-15.20Alexandru Jon GRAUR, Universitatea din Torino (Italia), Compoziție pentru vindecare: Neuroterapie integrativă muzicală
15.20-15.40Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timişoara, Evocare prin muzică la Timișoara - premiera mondială a operei Revoluția Română: 1989 de Aaron Garber
15.40-16.00Aida Beatrice MARC, Universitatea de Vest din Timişoara, CLARA SCHUMANN - o personalitate umbrită de cutumele vremii
16:20-16:40Silvia-Sorina MUNTEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Kindertotenlieder și Ruckert-Lieder de Gustav Mahler
16:40-17:00Simona NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (I)
17:00-17:20Mihaela-Silvia ROȘCA, Universitatea de Vest din Timişoara, Opera în pandemie și post-pandemie
17:20-17:30Pauză


Partea a II-a – Artă și cinematecă 
Moderator: George Dan ISTRATE,  Universitatea de Arte și Design - Cluj-Napoca

17.30-18.00Michelangelo CARDINALETTI, Università per stranieri di Perugia, «Ricordare è come un po’ morire». La musica di Ennio Morricone nel film Una pura formalità di Giuseppe Tornatore
18.00-18.20George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design - Cluj-Napoca, Memoria e dimenticanza nella terminologia delle arti visuali: arte artista/artigiano – artefatto/manufatto
18.20-18.40Simona NICOLAE, Universitatea din București / Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română, Μίμησις și Ἀνάμνησις sau De la Platon și Aristotel la Maurice Ravel și Maurice Béjart
18.40-19.00Tamara STANIĆ, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad, Permeazioni letterarie e cinematografiche nel Secondo dopoguerra in Italia
19.00-19.20Daniel UNGUREANU, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Amintiri digitale: abordări ale memelor românești asupra carantinei naționale

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Moderator: Vasile DOCEA, Universitatea de Vest Timişoara/ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

15.00-15.20Maria CRISTEA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Acţiunile comemorative prezentate de presa românească bănăţeană la începutul secolului al XX-lea
15.20-15.40Ioana Simina FRÎNCU, Universitatea de Vest Timişoara, Retraducerea ca formă de „supraviețuire” a originalului. Câteva considerații asupra fenomenului de retraducere în limba română în secolul al XIX-lea
15.40-16.00Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi/ Asociaţia Anelis Plus, Sunt bibliotecile sustenabile în noua lume a cercetării științifice accesibile pentru toți?
16:00-16:20Gabriela PANU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Mecanismele memoriei. Amintire și uitare la universitarele timișorene în perioada comunistă
16:20-16:40Pauză
16.40-17.00Elena ZANET, Biblioteca Județeana "Gh. Asachi" Iași, Biblioteca - Memoria Culturală Europeană a unei Comunități
17.00-17.20Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Istoria orală – mijloc de explorare și cunoaștere a istoriei istituționale
17.20-17.40Vasile DOCEA, Universitatea de Vest Timişoara/ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Paternitatea „Memoriilor” regelui Carol I al României

SÂMBĂTĂ, 12 IUNIE 2021

10.00-11.00Conferință în plen: Oana SĂLIȘTEANU, Universitatea din București, Appunti su un continuum paremiologico e fraseologico romanzo
11.00-12.00Conferință în plen: Martin MAIDEN, Trinity College, Oxford, Lingvistica romanică istorică și efectele înșelătoare ale unor prejudecăți care favorizează limbile standard
14.00-17.00Lucrări pe secțiuni
17.30-18.00Închiderea ediției

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ


Moderatori: Gabriel BĂRDĂȘAN, Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Explorarea didactică a textelor din domeniul științelor biomedicale în predarea limbajului specializat la anul pregătitor de limba română – strategii de receptare
14.50-15.10Emina CĂPĂLNĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Explorarea reflexiv-colaborativă a spațiului: familiarizarea cu elemente de arhitectură și design urban
15.10-15.30Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii de control al interlimbii în asimilarea românei ca L2
15.30-15.50Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Evaluarea orală din perspectivă acțională – proiectul de dezvoltare profesională
15.50-16.10Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Dezvoltarea competenței plurilingve în limbile română, franceză și italiană: strategii didactice de interacțiune orală
16.10-16.30Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Aplicarea modelului reflexiv-colaborativ în predarea limbii române ca limbă străină. Studiu de caz
16.30-16.50Anca URSA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România în 50 de povești. Un volum de texte RLS, A1-A2

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES


Modératrice: Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

14.30-15.00Luciana PENTELIUC-COTOŞMAN, Université Tibiscus de Timişoara, Roumanie, La dialectique de la mémoire et de l’oubli dans Vendredi ou les limbes du Pacifique. La clé du bonheur selon Michel Tournier
15.00-15.30Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Le chronotope de la mémoire dans le conte Zulma de Madame de Staël
15.30-16.00Roxana MAXIMILEAN, Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, Construction du temps mythique en tant qu’arme contre l’oubli dans l’œuvre de Sylvie Germain
16.00-16.30Valentina GOJE, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Le blanc – symbole de dégradation psychique dans le récit court maupassantien. De la raison à la folie

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


Moderatore: Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

14.00-14.20Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, La relegatio di Ovidio nella memoria letteraria contemporanea romena e italiana
14.20-14.40Daniele MANNU, Università per Stranieri, Perugia, “Non alla fantasia ho fatto appello, ma alla mia memoria storica”. Emilio Lussu: la presa di coscienza individuale che diventa cultura comune
14.40-15.00Ioana Delia MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Per non dimenticare Caravaggio: Il dono di saper vivere vs. Fluturele negru
15.00-15.20Daniela CRĂCIUN, Università Ovidius, Costanza, Il viaggio dantesco nell’aldilà tra arte della memoria e retorica dell’oblio
15.20-15.40Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Storia e memoria nel romanzo a fumetti: Da "Storia d’Italia a fumetti" al Graphic journalism
15.40-15-50Pausa


Moderatore: Elena PÎRVU, Università di Craiova

15.50-16.10Gabriela Eugenia DIMA, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, Verga e Rebreanu, “voci” della memoria collettiva delle sommosse contadine
16.10-16.30Martin Wilhelm Mario FRANKEN, Università Erasmus di Rotterdam, Memorie Collettive Fluide: i Fiumi Po e Tevere fra Ideologia Fascista e Rappresentazione Letteraria
16.30-16.50Otilia-Ștefania DAMIAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Claudiu Isopescu (1894-1956) tra memoria e oblio
16.50–17.10Martina LUDOVISI, Università di Zurigo, Memoria e oblio: per una riscoperta del romanesco delle Poesie di Giggi Zanazzo
17.10–17.30Elena PÎRVU, Università di Craiova, Helga Tepperberg: il culto del dovere compiuto

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Moderadoras: Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Silvia ŞTEFAN, Universidad de Bucarest

14.30-14.50Oana-Dana BALAȘ, Alexandru CĂLIN, Universidad de Bucarest, La traducción en verso, un oficio olvidado. Estudio de caso: Ausiàs March
14.50-15.10Iulia BOBĂILĂ, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Agua de la nostalgia, agua de la conciencia: Memoria y metanoia en Patria de Fernando Aramburu
15.10-15.30Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, La tregua de Mario Benedetti. Un desdoblamiento entre la memoria colectiva y la memoria individual
15:30-15:50Andrei DIN, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, El olvidado “sentimiento cómico de la vida” de Miguel de Unamuno
15.50-16.10Sorina-Crina GHIAȚĂ, Universidad “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi, Memoria y olvido en la obra de Calderón de la Barca
16.10-16.30Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, La memoria de las mujeres públicas en las novelas de Benito Pérez Galdós
16.30-16.50Silvia-Alexandra ŞTEFAN, Universidad de Bucarest, Memoria y olvido en la prosa histórica herreriana
16:50-17:10Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Voces olvidadas de la narrativa filipina en español: Noli me tangere

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE 


Moderator: Mihai Adrian PANU, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50Silviu ENE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București, Repertoriul vaselor de tip head pots descoperite în Dacia (sec. II-IV p.Chr.)
14.50-15.10Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Însemnări ale preoților militari din Episcopia Ortodoxă a Aradului referitoare la realitățile de pe fronturile Primului Război Mondial
15.10-15.30Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Percepția cotidianului bănățean „Vestul” asupra raporturilor româno-germane în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931-mai 1932)
15:30-15:50Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în Banat în ultimele luni ale anului 1944
15.50-16.10Mihai Adrian PANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Între tentația nazificării și represiunea comunistă: Destinul etnicilor germani din România
16.10-16.30Alexandra-Valentina MIHALI, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Pedeapsa cu moartea. Privilegiu pentru unii, supliciu pentru alții
16.30-16.50Marian-Alin DUDOI, Școala Gimnazială Segarcea, Aniversările naționale românești la BBC și Radio Europa Liberă la începutul războiului rece
16:50-17:10Ioan Nicolae POP, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, Discursul religios modern. Între memoria creștină și uitarea contemporană

 


 

Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE)
ediţia a IX-a, 11-12 iunie 2021,
Universitatea de Vest din Timişoara

Memorie – uitare


Apel la comunicări

Cea de-a IX-a ediție a Colocviului Internaţional Comunicare și cultură în Romania europeană (CICCRE) își propune să analizeze modul în care memoria individuală și colectivă, instituționalizată ori nu, a contribuit la constituirea unei conștiințe de sine a Romaniei și, prin aceasta, la dezvoltarea unor forme perene și polimorfe de civilizație.

În dimensiunea sa identitară, păstrătoare a ideii de latinitate, romanitatea s-a manifestat dintru început ca un proces de sinteză, în care memoriile culturale ale societăților încorporate nu au fost radiate pentru a face loc unor constructe pe teren viran, ci, dimpotrivă, au fost reunite într-o alcătuire unitară, care a îngăduit actualizarea și universalizarea experiențelor civilizaționale locale, arhaice. Uitarea, ca fenomen natural de degradare a memoriei, și „condamnarea la uitare”, ca formă instituționalizată a acesteia, au operat și la nivelul excepționalei sinteze civilizaționale care a fost romanizarea, însă doar selectiv și marginal, cel mai adesea doar personalizat, prin mecanismul cunoscut drept damnatio memoriae.

Formulele prin care s-a manifestat și cristalizat memoria Romaniei acoperă întregul corpus conceptual al acestui construct civilizațional. Sunt, astfel, recognoscibile ca arhive vii – ca memorii ale unui organism – limbile și literaturile. În limba latină pot fi identificate numeroase prelevări terminologice și semantice din limbile de substrat, ca grefe care au îmbogățit zestrea genetică a primului idiom ridicat la orizontul globalității. Limbile neolatine sunt, fără excepție, manifestări ale latinei vii în contexte ferm definite de moștenirea prelatină, dar și de istoria neliniară a contactelor comunicaționale ulterioare. Însuși fenomenul de relatinizare a acestor limbi reprezintă un apel la memoria lingvistică și culturală, în vederea unei necesare evoluții spre modernitate. La rândul lor, literaturile din spațiul patrimonial imaterial al Romaniei – indiferent dacă avem în vedere literatura latină clasică ori expresiile sale ulterioare, postclasice, medievale, moderne și contemporane facilitate de limbile neolatine – pun în valoare atât diversitatea, cât și unitatea unei memorii civilizaționale unificate, reușind astfel să fie reciproc traductibile până la gradul deplinei solidarizări spirituale.

Artele, știința, filosofia, istoria – expresia cea mai vizibilă a memoriei instituționalizate – au, de asemenea, vocația de arhive ale unei cunoașteri și experiențe culturale rezultate din sinteză și perpetuate prin deschidere. Descoperirea, în fiecare dintre aceste registre ale constructului civilizațional, a stratificărilor memoriale, dar și a jocului de-a uitarea, nu poate fi decât o întreprindere provocatoare a spiritului uman. Raporturile dintre memorie și imaginație, dintre memoria personală și cea colectivă, precum și relația, fluidă, a memoriei cu uitarea sau, dimpotrivă, cu „abuzurile” memoriei, așa cum sunt toate dezvăluite cu pregnanță și de Paul Ricoeur, deschid alte căi înspre configurarea acestui univers.

Vă invităm să împărtășim experiențele investigațiilor istorice, filologice, culturale în cadrul ediției a IX-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană, la care, ca și la edițiile precedente, toți cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi – sunt invitaţi să propună comunicări pentru secţiunile consacrate: limba și literatura latină; limba și literatura română; limba română ca limbă străină; limba și literatura franceză; limba și literatura italiană; limba și literatura portugheză; limba și literatura spaniolă; didactica limbilor romanice; istorie și religie; muzică și teatru; arte plastice; carte și bibliotecă.

Organizatori şi parteneri instituționali

Această manifestare științifică este organizată de către Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, precum și cu Ambasada Spaniei, Consulatul Italiei la Timișoara, Centrul de Limba Portugheză din Timișoara – Institutul „Camões” I.P. Lisabona, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Președinta colocviului:
Valy CEIA, conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara

Lector univ. dr. Mirela BONCEA
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN
Conf. univ. dr. Valy CEIA
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA
Lector univ. dr. Simona REGEP
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE
Conf. univ. dr. Dumitru TUCAN
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA
Dr. Manuela ZĂNESCU

Comitetul științific

Prof. univ. dr. Eugenia ARJOCA-IEREMIA, Universitatea de Vest din Timișoara
Cercetător științific I. habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București
Prof. univ. dr. emerit Doina BENEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr.  Norberto CACCIAGLIA DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București & cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice
Conf. univ. dr. Elena GHIȚĂ, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. HDR Ioan IOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. HDR Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Adriano PAPO, Universitatea din Udine și Centrul de Studii Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. habil. Lucian Emil ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara