Personalități feminine ale scenei lirice timișorene - sopranele Margareta Nica-Popescu și Mihaela Grama Ștefan

Abstract: (Female personalities of the Timisoara lyrical scene - sopranos Margareta Nica-Popescu and Mihaela Grama Ștefan)) In the jubilee year of Timisoara's opera scene, 75 years after the first performance, we pay a pious homage through this work in the memory of the unique voices in their timbral diversity of two exceptional dramatic sopranos: Margareta Nica Popescu and Michaela Grama Ștefan. Among the many roles performed, the memorable interpretations of the role of Aida, from the opera of the same title by G. Verdi. This emblematic inaugural performance of the first opera scene in Banat, was taken over by the two personalities in the title role, amplifying over the years the fame of the newly founded opera. Through the main roles played by both opera artists, we remember the roles of Verdi's operas: Abigail from Nabucco, Amelia from Bal Mascat and Leonora from Trubadur as well as Floria Tosca from Puccini's opera of the same name and others. Through their pedagogical qualities, the two sopranos contributed to the development of the vocal art and of the post-december roumanian singing school in  Banat.

Keywords: dramatic soprano, opera role , interpretation , Margareta Nica Popescu, Michaela Grama Ștefan.

Rezumat: În anul jubileului scenei lirice timișorene când se împlinesc 75 de ani de la primul spectacol, aducem un pios omagiu prin lucrarea de față, în memoria vocilor unice în diversitatea lor timbrală a două soprane dramatice de excepție: Margareta Nica Popescu și Michaela Grama Ștefan. Printre multitudinea de roluri interpretate se disting interpretările memorabile ale rolului Aida , din opera cu același titlu de G. Verdi. Acest spectacol emblematic inaugural al primei scene lirice bănățene, a fost preluat pe rând de cele două personalități în rolul titular, amplificând peste ani faima nou înființatei opere. Printre rolurile principale interpretate de ambele artiste lirice  amintim rolurile operelor verdiene : Abigail din Nabucco, Amelia din Bal Mascat și Leonora din Trubadurul precum și Floria Tosca din opera cu același nume de G.Puccini și altele. Prin calitățile pedagogice cele două soprane au contribuit la dezvoltare artei vocale și a școlii de cânt românești postdecembriste din Banat.

Cuvinte-cheie: soprana dramatică, rol de operă , interpretare , Margareta Nica Popescu, Michaela Grama Ștefan.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
189
DOI
10.35923/QR.10.03.16