Fondatorul Muzeului orășenesc din Reșița, profesorul Octavian Răuț

Abstract: (Reșița City Museum founder, the Professor Octavian Răuț). The beginnings of the historical and archaeological research in the area of Banat Mountains are closely linked to the name of Octavian Răuț. The teacher was a passionate and self-taught researcher of the land, showing solid knowledge of local traditions and legends, any of the regional languages (Romanian, Hungarian, German and Serbian). Characterized by an encyclopedic spirit, pursuing an assiduous correspondence with prominent academics and researchers of Banat, he managed to establish more valuable collaborations for his studies. Having a complex training and a formidable inclination towards new sciences which were emerging at that time such as archeology ant toponimy, Octavian Răuț was appointed to coordinate the work of the Museum’s Founding Committee in Resita city, the main objective being to save the local industrial heritage, of over 150 years. He was also appointed to be the first director of the Banat Mountain Museum and he initiated the first systematic archaeological research in the county, at Berzovia and Ramna, the sites being set up in collaboration with Marius Moga of the Banat Museum in Timișoara. However, the most valuable cooperation resulted from an association with Vasile C. Ioniță. Together they would provide the first major study related to the toponimy of the Banat Mountain Area, the book getting materialized due to thorough research of administrative cadastral Habsburg and Austro-Hungarian maps.

Keywords: toponymy, field research, Banat Mountain, collaboration, museum.

Rezumat: Începuturile cercetărilor istorice și arheologice din arealul Banatului Montan sunt strâns legate de numele lui Octavian Răuț. De formație învățător, el a fost un pasionat și autodidact cercetător de teren, bun cunoscător al tradițiilor și legendelor locale, nefiindu-i necunoscute niciuna din limbile regionale (româna, maghiara, germana și sârba). Spirit enciclopedist a purtat o corespondența asiduă cu academicieni și cercetători importanți ai Banatului, reușind să lege multe colaborări valoroase pentru studiile sale. Având o pregătire complexă și o deschidere formidabilă pentru științele noi care se impuneau la vremea respectivă precum arheologia și toponimia, Octavian Răuț este ales să coordoneze activitatea Comitetului de înființare a Muzeului orășenesc la Reșița, obiectivul principal fiind salvarea patrimoniului industrial de aici, vechi de peste 150 de ani. Tot el a fost numit primul director al Muzeului Banatului Montan și a inițiat primele cercetări arheologice sistematice din județ, la Berzovia și Ramna, șantiere realizate în colaborare cu Marius Moga de la Muzeul Banatului din Timișoara. Cea mai valoroasă colaborare însă a fost fructificată cu Vasile C. Ioniță. Împreună ei vor oferi un prim studiu important legat de toponimia Banatului Montan, carte concretizată prin cercetarea minuțioasă a hărților cadastrale și administrative habsburgice și austro-ungare.

Cuvinte-cheie: toponimie, cercetare de teren, Banatul Montan, colaborări, muzeu.

Sectiune
Istorie şi religie
Pagina
718