Alianțe și parteneriate romano-barbare în spațiul daco-moesic din secolele III- VI: Conexiunile lui Flavius Aetius

Abstract: (Roman-Barbarian Alliances and Partnerships in the Dacian-Moesic Area throughout the third and sixth centuries A.D.) The relationships between the Roman Empire and Barbaricum had almost always, but especially after the Military Anarchy, a third, and important political piece: frontier societies and the elites generated by these. Between the IIIrd and VIth centuries, frontier societies no longer limited themselves to passively witness the alliances and confrontations between the Imperial centre and the barbarians, but demonstrated huge potential for political initiative, generating an elite that played a decisive role in historical evolution. Several distinct figures belonging to the Daco-Roman frontier society, from the Lower Danube area, were drawn into an immense tide of partnerships with the Barbarian elites.

Keywords: Barbarians, partnership, military anarchy, Late Roman Empire.

Rezumat: Relațiile dintre Imperiul Roman și Barbaricum au avut întotdeauna, dar mai ales după epoca anarhiei militare, și un alt treilea actor politic de anvergură: societățile de frontieră, respectiv, elitele generate de acestea. În secolele III-VI, societățile de frontieră nu s-au limitat să asiste pasiv la episoadele de confruntare și alianțe dintre centrul imperial și barbari, ci au demonstrat un uriaș potențial de inițiativă politică, generând elite care au avut adesea un rol decisiv în evoluția istorică. Numeroase personalități din societatea de frontieră de la Dunărea de Jos, eminamente daco-romanică, s-au înscris într-un larg curent al parteneriatelor cu elitele din Barbaricum.

Cuvinte-cheie: barbari, parteneriat, anarhie militară, Imperiul Roman târziu.

Sectiune
Istorie şi religie
Pagina
701