Particularitățile influenței franceze mijlocite de ruși în Principatele române (secolele XVIII-XIX)

Abstract: (The particular cases of the French influence through Russian occupants during the 18th and 19th centuries in the Romanian principalities) More than any other European country, France has played an essential role in the Romanian path towards modernity. The ”traces” of its influence may be found in every level of our cultural life. Because of the geographic distance separating the two Latin nations but also some complex historical issues, the contacts between France and the Romanian principalities haven’t always followed a straight path. Hence, in the 18th century, the first contacts of the Romanian society with the French language and culture were made possible through non-latin nations. During the peace periods, the middlemen of the French influence in the Principalities were the Phanariot rulers, whose cosmopolite cultural formation gave them the occasion to became acquainted with the already renowned French cultural pattern. During wars, considering the numerous conflicts opposing the Russian, Austrian and Turkish armies on the soil of the two Romanian provinces, the other middlemen of the French influence were the Russian soldiers. The French influence manifested through the means of the Russian occupants lasts until the first decades of the next century, during the Organic Statutes. All things considered, if Phanariot rulers were given the credit to have contributed by translations to the wide spreading within the Romanian elites of French Enlightenment ideas, the Russian, themselves ”contaminated” by Gaulomania gave our ancestors the taste of the refined French civilization and the desire to have direct knowledge of France.

Keywords: mediation, civilization, influence, mentalities, modernization.

Rezumat: Mai mult decât oricare altă țară europeană, Franța a jucat un rol esențial în drumul României spre modernitate. „Urmele” influenței sale se regăsesc la toate nivelurile vieții noastre culturale. Din cauza distanței geografice care desparte cele două popoare latine, dar și a unor circumstanțe istorice complexe, contactele dintre Franța și Principatele române nu s-au desfășurat întotdeauna în mod direct. Astfel, în secolul al XVIII-lea, primele contacte ale societății românești cu limba și cultura franceză au avut loc prin mijlocirea unor popoare nelatine. Pe timp de pace, intermediarii influenței franceze în Moldova și Țara Românească au fost domnii fanarioți, a căror formație culturală cosmopolită le oferise ocazia să se familiarizeze cu deja prestigiosul în epocă, model cultural francez. Pe timp de război, de-a lungul numeroaselor conflicte ruso-austro-turce, în mijlocul cărora au fost prinse cele două provincii românești, ceilalți intermediari ai influenței franceze la noi au fost rușii. Influența franceză prin intermediar rusesc va continua și în primele decenii ale secolului următor, în perioada regulamentară. Dacă fanarioții au avut meritul de a fi contribuit prin traduceri la răspândirea în cadrul elitelor românești a ideilor iluminismului francez, rușii, ei înșiși „contaminați” de galomanie, au fost cei care le-au deschis strămoșilor noștri gustul pentru rafinamentul civilizației franceze și dorința de a cunoaște în mod direct Franța.

Cuvinte-cheie: intermediere, civilizație, influență, mentalități, modernizare.

Sectiune
Istorie şi religie
Pagina
635