Inovații semantice de origine sârbă în subdialectul bănățean

Abstract: (Serbian loans which present innovations in meaning in Banat’s subdialect). Lexical loans, when they are borrowed by a new lexical system undergo a series of transformations and adaptations and possible deviations from the meanings they had in the original language. Given this journey that loans generally have when entering into another language, and analyzing the corpus of Serbian words from the studied literature, we identified several loans that feature innovations in meaning and presented and analyzed them. Based on these loans we have tried to note which is the general direction of development, from a semantic point of view, of the Serbian elements in Banat’s dialects, viewed through the prism of the dialectal literature. Literary texts have given us in some cases important clues on how some loans have changed the original meaning of which were taken from the Serbian language, since it is known that an important role in changing the meaning of a word lies also the context in which it begins used. What is noteworthy in terms of semantic change is that they are caused and influenced by multiple factors of varied nature. Semantic developments express an evolution in thinking, but also in the changes of meaning are reflected the continual transformations of society, semantic adaptation being largely influenced by the cultural specificity of each society. For this reason in many cases it is quite difficult to reconstruct the semantic evolution of a word, that requiring an interdisciplinary research.

Keywords: lexical loans, semantic development, subdialect, dialectal literature.

Rezumat: Cuvintele, în momentul pătrunderii într-o limbă nouă, încep o altă viață, se transformă și se adaptează, în funcție de sistemul lexical al limbii respective. Încadrarea elementului împrumutat în noul sistem lexical, precum și interacționarea acestuia cu sensuri și cuvinte din limba primitoare (sinonime, antonime, sensuri contextuale), poate crea „devieri” de la sensurile, nuanțele și uzurile cu care acesta a funcționat în limba de origine. Modificările de sens pe care le pot suferi cuvintele sunt variate, de la generalizări și extensii la specializări, restrângeri și concretizări semantice. Ceea ce ne propunem în lucrarea noastră este să observăm împrumuturile sârbești din punctul de vedere al evoluției semantice a acestora în graiurile bănățene. Vom încerca să tragem câteva concluzii referitoare la factorii care au provocat aceste schimbări, precum și la mecanismele implicate în realizarea modificărilor semantice. Ne vom fundamenta concluziile pe analiza mai multor surse lexicografice, având în același timp și suportul textelor dialectale studiate, care ne permit observarea împrumuturilor în context, deoarece, după cum afirmă și V. Bahnaru, „se știe că între sensul cuvântului și context există o anumită interdependență și o anumită intercondiționare. Sensul în multe privințe este determinat de actualizarea cuvântului într-un anumit context, contextul, la rândul său, precizează și clarifică sensul cuvântului”. Mutațiile semantice sunt cauzate și influențate de factori multipli, de naturi diferite. În primul rând, dezvoltările semantice exprimă o evoluție în gândire, dar, de asemenea, în schimbările de sens se oglindesc și permanentele transformări ale societății.

Cuvinte-cheie: împrumuturi, subdialect, evoluție semantică, literatură dialectală.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
242