Specializarea sensului în terminologia mass-mediei. Dezambiguizare semantică și contextuală

Abstract: (The Specialization of the Meaning in the Terminology of Mass Media. Semantic and Contextual Disambiguousation) The high frequency in the common use of most of the terms specific to mass media (news/ştire, source/sursă, agency/agenţie, transmission/transmisie etc.) leads to the general idea that this type of lexical units do not belong to a specialized field. Considering the criteria to decide if a lexical unit belongs or not to a certain terminology, we get to the point that the Romanian terminology of mass media is an open code, but it also has an autonomous status of specialized lexicon. Therefore, the lexemes belonging to the common lexicon migrate to the specialized one, characteristic to the field of mass media, enlarging their semantic area and becoming terms. The disambiguousation produces at the level of the meaning and of the context, as well.

Keywords: mass media, terminology, semantic specialization, semantic disambiguousation, contextual disambiguousation.

Rezumat: Frecvenţa mare în uzul comun a majorităţii termenilor specifici mass-mediei (termini ca ştire, sursă, agenţie, transmisie etc.) creează în mentalul colectiv ideea că acest tip de unităţi lexicale nu aparţin unui domeniu specializat. Având în vedere criteriile care decid apartenenţa unităţilor lexicale la o anumită terminologie, se ajunge la concluzia că terminologia mass-mediei este un cod deschis, dar are şi statut autonom de lexic specializat. Astfel, unităţile lexicale aparţinând lexicului comun migrează spre lexicul specializat caracteristic domeniului mass-mediei, lărgindu-şi aria semantică şi devenind, astfel, termeni. Dezambiguizarea se produce atât la nivel de sens, cât şi la nivel de context.

Cuvinte-cheie: mass-media, terminologie, specializare semantică, dezambiguizare semantică, dezambiguizare contextuală.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
179