ARBOR LOQUENS. Miraculosul magic în Ţiganiada

Abstract: (Arbor loquens. The Magical Marvellous in Țiganiada) Being very familiar with the Greek and Latin epic – Homer and Apollonius from Rhodes, Vergil, Ovid, Lucan – and Italian epic in particular – Ariosto and Tasso – the first and last great Romanian epic poet with a European reach, Budai-Deleanu, has employed, in an original way, the thematic topoi and means of expression of these writers. To support this claim, our paper aims to track down the arbour loquens topos in Virgil, Ovid and Dante and, and subsequently in Ariosto and Tasso. In this way we can more easily establish the rapport between tradition and innovation in Țiganiada, and implicitly in the European epic literature. Simultaneously we aim to argue for the innovative use of these models, done through emulation not through imitation

Keywords: Budai-Deleanu, Țiganiada, topos, epic poem, source.

Rezumat: Cunoscând bine epica greco-latină – Homer şi Apollonios din Rhodos, Vergiliu, Ovidiu, Lucan – şi, mai ales, epica italiană – Ariosto şi Tasso – primul şi ultimul mare poet epic român cu statură europeană, Budai- Deleanu, a valorificat în mod original topos-uri tematice şi mijloace de expresie din operele acestor scriitori. Pentru a ne convinge de această aserţiune, lucrarea noastră urmărește topos-ul arbor loquens la Vergiliu, Ovidiu şi Dante şi, apoi, la Ariosto şi Tasso. În felul acesta, vom putea stabili mai lesne raportul dintre tradiţie şi inovaţie în Ţiganiada şi, implicit, în literatura epică europeană.Totodată, vom demonstra valorificarea inovatoare, prin emulaţie nu prin imitaţie a acestor modele.

Cuvinte-cheie: Budai-Deleanu, Țiganiada, topos, epos, sursă.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
125