Noțiunea „gură” de la latină la română – cu privire specială la rōstrum

Abstract: (The Notion „gură” from Latin to Romanian – with a Special look at rostrum) The sources of the popular Latin, but also the forms existing in the Romance languages, attest to the fact that, in their transition from the Latin to the Romance languages, at the vocabulary level, there were some quantitative changes, materialized in losses and acquisitions, or qualitatively, materialized in semantic changes. In this article, I followed the sequence of semantic transformations that the Latin rōstrum had suffered. A term with concrete significance at its origin, after a sinuous route, the Romanian word “rost” has received many meanings, gaining an important position within the current Romanian vocabulary.

Keywords“rost”, lexicology, semantics, etimology.

Rezumat: Izvoarele latinei populare, dar și formele prezente în limbile romanice, atestă faptul că, în trecerea de la latină la limbile romanice, la nivelul vocabularului au avut loc unele transformări de ordin cantitativ, concretizate în pierderi şi achiziții, sau calitativ, prin modificări semantice. În articolul de faţă, am urmărit succesiunea transformărilor semantice pe care le-a suferit termenul latinesc rōstrum. Termen cu semnificaţii concrete la origine, după un traseu sinuos, rost a acumulat numeroase semnificaţii, ocupând o poziţie importantă în cadrul vocabularului românei actuale.

Cuvinte-cheie: „rost”, lexicologie, semantică, etimologie.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
38