CICCRE X / 2022
10-11 iunie 2022

Confirmed plenary speakers

Program

CICCRE ediţia a X-a, 10-11 iunie 2022: Identitate – Diversitate 
 

VINERI, 10 IUNIE 2022

Link Google Meet: https://meet.google.com/hnj-vfkd-crm 
Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/13ef1381-fb7d-4a8f-bd6b-1725c4c2bc91 
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

10.00-11.00

Deschiderea colocviului 
Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE, prodecanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie

 

Alocuțiuni 
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC, Directoarea Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara, Coordonatoarea UVT a alianței UNITA – Universitas Montium

José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara

Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara

Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Președinta Societății de Studii Clasice

Prezentarea programului general al manifestării

11.00-12.00Conferinţă în plen: Sandra GARBARINO, Università degli Studi di Torino, Université Lumière Lyon 2, Comunicare in intercomprensione in contesti internazionali: valorizzare l'identità e gestire la diversità
12.00-13.00Conferinţă în plen: Kirsten von HAGEN, Justus-Liebig-Universität Gießen, Anna de Noailles – une auteure entre les cultures
15.00-19.00Lucrările pe secțiuni

LIMBĂ, LITERATURĂ, CULTURĂ LATINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/ppv-umwx-xmh 
Gazda sesiunii: Valy Ceia

Diversitate identitară în literatura latină 
Moderatoare: Ioana COSTA, Universitatea din București

15.00-15.20Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Registre ale reperelor identitare în literatura latină
15.20-15.40Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Identitate și diversitate în descrierea „ciumei” din Athena (Thucydides 2, 47-54 – Lucretius 6.1138-1286)
15.40-16.00Ilona-Manuela DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Cosmicitatea iubirii în elegia erotică latină şi suprarealism
16.00-16.20Ioana COSTA, Universitatea din București, Suorum mortes aequo animo ferendas
16.20-16.40Carmen FENECHIU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Identitate auctorială în Analele lui Tacitus
16.40-17.00Pauză

Identități culturale și lingvistice romane și limitrofe 
Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

17.00-17.20Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova, Identitate romană la Cicero în De Re Publica
17.20-17.40Adina-Voichița ROȘU, Universitatea din Oradea, Patronus et cliens: relații, influențe, beneficii în Roma antică
17.40-18.00Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Imagini marine și maritime în Ekthesis-ul Diaconului Agapet
18.00-18.20Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Hebraica veritas: repere identitare semite în genealogia mateiană
18:20-18:40Daniel HAIDUC, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, Informație și gramatică în metodele simbolice de procesare a limbajului natural

LIMBA ROMÂNĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/pag-cnnj-dvh 
Gazda sesiunii: Bogdan Țâra

Moderatoare: Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara 
Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Terminologia artelor plastice. O abordare lexicografică
15.20-15.40Adina BAYA, Universitatea de Vest din Timișoara, Migranţi, refugiaţi sau transfugi? Construcţii identitare prin opţiuni semantice în presa online timişoreană
15.40-16.00Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Semnificații ale TĂCERII în poezia lui Traian Dorz
16.00-16.20Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Inducția metaforică în discursul poetic
16.20-16.40Ilona BĂDESCU, Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova, Salutul în limbajul tinerilor: o abordare pragmalingvistică
16.40-17.00Maria-Lucreția CAZAC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Termeni cu sensuri și forme diferite de cele actuale în textul liturghiilor. Analiză comparativă între Liturghierul lui Antim Ivireanul și cel de la Chișinău (1815)
17.00-17.20Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Poezie & ontofonie
17.20-17.40Veronica DOBRIȘOR, Universitatea din București, Metafore conceptuale bazate pe elemente și fenomene din natură în limbile română și spaniolă
17.40-18.00Elena PETREA, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Edgar Quinet: „Va exista o Românie...” sau despre cuvântul care apără o națiune
18.00-18.20Roxana ROGOBETE, Valentina MUREȘAN, Mădălina CHITEZ, Universitatea de Vest din Timișoara, Liste de cuvinte academice în limbile română și engleză: o analiză contrastivă bazată pe corpus
18.20-18.40Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Nume de țări și popoare în scrieri normative ale Școlii Ardelene

LITERATURA ROMÂNĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/roa-obfc-qte 
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

Intersecții: transnațional, migrație, explorare 
Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Maria PAȘCALĂU, Universitatea de Vest din Timişoara, Scriitorii evrei din România și avangarda literară: puncte de intersecție
15.20-15.40Costinel PARTENIE, Universitatea de Vest din Timișoara, Benjamin Fundoianu și problematica identității
15.40-16.00Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Dislocare, memorie, nostalgie – povestirile lui Cătălin Dorian Florescu
16.00-16.20Nicolae BOBARU, Cercetător independent, Femei pirați. Identități marginale
16.20-16.40Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timişoara, Identități bricolate – identități șterse: „supraviețuiri” în teatrul lui Matei Vișniec și al lui Vlad Zografi
16.40-17.00Pauză

Identități particulare, mituri personale 
Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20Giovanni MAGLIOCCO, Università di Bari „Aldo Moro”, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Teatrul excentric al alterității: feminitatea decadentă în poezia lui Alexandru Macedonski
17.20-17.40Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Între Ulise si Robinson. De la metaforele obsedante la mitul personal în poezia lui Ilie Constantin
17.40-18.00Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Poetica relaţionǎrii. Identitǎţi și distanţe unificatoare în scrierile Svetlanei Cârstean
18.00-18.20Anca-Luminița EFTENIE, Universitatea de Vest din Timişoara, Imagini identitare în romanele Doinei Ruşti
18.20-18.40Adriana IEREMCIUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea stilistică în romanele lui Colette
18.40-19.00Discuții finale

LANGUE ET LITTÉRATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES


Session LITTÉRATURE I 
Lien Google Meet: 
https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq 
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice: Monica GAROIU, Université Tennessee-Chattanooga, États-Unis

15.00-15.30Ioana MARCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie/ CEREFREA Université de Bucarest, « Nous » vs. « les autres ». La diversité insurpassable dans la littérature des « intrangers »
15.30-16.00Georgiana I. BADEA / Alexandru LAZEA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Le traumatisme identitaire dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès
16.00-16.30Andreea-Roxana DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, L’absence de (re)pères et ses mécanismes destructifs. La part du fils ou (en)quête généalogique pour la récupération de l’identité
16.30-17.00Pauză


Session LITTÉRATURE II 
Lien Google Meet: 
https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq 
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice : Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

17.00-17.30Monica GAROIU, Université Tennessee-Chattanooga, États-Unis, Identité et altérité chez Isabelle Eberhardt
17.30-18.00Ramona MALIȚA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Pour une identité esthétique de l’écriture romantique : le cas des nouvelles staëliennes
18.00-18.30Valentina GOJE, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Identités « blanches » dans la prose courte de Guy de Maupassant

 


Session TRADUCTOLOGIE I 
Lien Google Meet: 
https://meet.google.com/zgs-vrki-fof 
Responsable technique de la session: Valentina Goje

Modératrice: Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d’Artois / SoFT, France

15.00-15.30Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d’Artois / SoFT, France, Lire et traduire avec les formes symboliques
15.30-16.00Ana ROSSI, Université de Brasilia, Institut de Lettres, Brésil, La traduction entre identité & diversité : la méthode comparative des textes
16.00-16.30Vardush HARUTYUNYAN, Université d’État V. Brusov, Erévan, Arménie, Les projets européens sur l’intercompréhension en langues romanes
16.30-17.00Pauză


Session TRADUCTOLOGIE II 
Lien Google Meet: 
https://meet.google.com/zgs-vrki-fof 
Responsable technique de la session: Andreea-Roxana Dobrescu

Modératrice : Andreea-Roxana DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

17.00-17.30Sorina-Daniela CĂPRIOARĂ, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Regard rétrospectif sur trente ans de traductologie en Roumanie 1990-2020
17.30-18.00Maricica IOSUB, Université Dunărea de Jos, Galați, Roumanie, Produire pour transmettre le savoir au monde : la translatio au Moyen Âge
18.00-18.30Ruxandra-Jeanina INDRES (FILIP), Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Identité et diversité culturelle dans la traduction de la littérature d’enfance et de jeunesse. Étude de cas : Daniel Pennac et la littérature d’enfance et de jeunesse – repères pour l’évaluation des traductions

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


LETTERATURA ITALIANA 
Link Google Meet: https://meet.google.com/jse-urns-zmp 
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Monica FEKETE, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

15.00-15.15Corina ANTON, Università di Bucarest, Diversità e creatività: l’onomastica dei diavoli nelle traduzioni romene della Divina commedia
15.15-15.30Daniela BOMBARA, Università di Messina Polo Universitario, Sofferti percorsi di identità nazionale nelle opere di tre scrittrici immigrate di nuova generazione
15.30-15.45Monica FEKETE, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Il gusto del racconto tra paesaggi stranianti e personaggi marginali
15.45-16.00Valeria DI IASIO, Università degli Studi di Padova, Nemici e fratelli: Il vissuto post-bellico dei soldati del fronte italo-austriaco nella memorialistica della Prima Guerra Mondiale
16.00-16.15Gabriela Eugenia DIMA, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, L’olivo, il mandorlo e il ficodindia, impronte dell’identità siciliana in Pirandello
16.15-16.45Pausa

Moderatrice: Daniela BOMBARA, Università di Messina, Polo Universitario

16.45-17.00Aurora FIRȚA-MARIN, Università di Bucarest, La «cinematografia sentimentale» dei "Canti Orfici" di Dino Campana nella traduzione dall’italiano al romeno
17.00-17.15Cinzia GALLO, Università di Catania, Identità attraverso la lingua: "La battaglia soda" di Luciano Bianciardi
17.15-17.30Monica KITTI FARKAS, Università degli Studi di Szeged, La rappresentazioni dei protagonisti nei romanzi storici “Ettore Fieramosca” e “Niccolò de’ Lapi” di Massimo d’Azeglio nella prospettiva della formazione dell’identità nazionale
17.30-17.45Alessandro ROSSELLI, Università degli Studi di Szeged, Identità di scopi e diversità di origini in un romanzo sulla Resistenza italiana: Il clandestino (1962) di Mario Tobino
17.45-18.00Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Romanisches Seminar, “Contromano”: Viaggio nei paesaggi italiani della collana Laterza tra identità e diversità
18.00Presentazione libri


LINGUA ITALIANA 
Link Google Meet: https://meet.google.com/yaw-pxbw-koj 
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest

15.00-15.15Otilia-Ștefania DAMIAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Alcuni contributi della scuola di italianistica dell’Università di Cluj nel periodo interbellico alle identità linguistiche e letterarie nell’Europa romanza
15.15-15.30Antonio IURILI, Università di Palermo, La lingua della scienza fra Latino e Volgare italiano nei secoli XVII e XVIII
15.30-15.45Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, I segnali discorsivi: portatori di identità linguistica
15.45-16.00Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest, La diversità tonale di Guido Cavalcanti nell’identità corale della lirica Duecentesca
16.00-16.15Dana FEURDEAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Glossario economico, finanziario e commerciale romeno – specchio del rapporto dinamico con la lingua italiana: tra identità e diversità

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Link Google Meet: https://meet.google.com/gef-xxzw-khy 
Anfitrión de videoconferencia: Roxana Maria Crețu

Moderadora: Oana-Dana Balaş, Universidad de Bucarest

15.00-15.20Oana-Dana BALAȘ, Universidad de Bucarest, “Aruncându-și pașii”: estructuras verbonominales en la traducción del español al rumano
15.20-15.40Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Identidad y diversidad en las obras de Ricardo Palma, Clorinda Matto de Turner y Manuel González Prada
15.40-16.00Mihaela CIOBANU, Universidad de Bucarest, El mundo de los viajes a través de la identidad y diversidad en el espacio hispanohablante
16.00-16.20Roxana Maria CREȚU, Universidad de Oeste de Timişoara, Diversidad lingüística en la jerga de la droga

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Link Google Meet: https://meet.google.com/awd-zxzn-bzo 
Gazda sesiunii: Simona Regep

Moderatoare: Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad

15.00-15.20Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Identități fluide, diversități glisante în Banatul secolului IV d.Hr.
15.20-15.40Gizella NEMETH, Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia), Identità dei popoli di Transilvania, Moldavia e Valacchia in alcune corografie del XVI secolo
15.40-16.00Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Istorie și simbol biblic în cântecul de gestă
16.00-16.20Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Diversitate etnică și confesională pe valea Mureșului inferior în sec. al XIX-lea
16.20-16.40Pauză

Moderator: Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia)

16.40-17.00Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad, Nobilimea românească arădeană. Identitate, istorie, memorie
17.00-17.20Ilinca-Simona IONESCU, Universitatea din București, Duendes și Spiriduși: duhurile casei în mitologii inferioare, un studiu lingvistic și folcloric
17.20-17.40Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în Regionala Banat a P.C.d.R. în luna octombrie 1944

MUZICĂ ȘI TEATRU


Google link: https://meet.google.com/wta-oxwt-kcb 
Gazda sesiunii: Ioana Mia Iuga

Moderatoare: Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.30Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara, Personalități feminine ale scenei lirice timișorene – sopranele Margareta Nica-Popescu și Michaela Grama Ștefan
15.30-15.50Simona NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (II)
15.50-16.10Nicolae-Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest Timișoara, Săptămâna luminată de Nicolae Brânzeu – prima operă românească de tip expresionist
16.10-16.30Aida Beatrice MARC, Universitatea de Vest din Timișoara, Principesa pianistă – Elena Bibescu
15.30-16.50Roxana-Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitatea pianistului acompaniator, partener de dialog muzical în formații camerale diverse
16.50-17.10Ani Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest din Timișoara, Concertul pentru orchestră de coarde în creația românească – coordonate stilistice
17.00-17.30Mihaela GABOR, Universitatea de Vest din Timișoara, Cantate Domino. Două motete cu text similar în colecția Parnassus Musicus Ferdinandeus (1615)
17.30-17.50Anca Roxana CONSTANTIN VAN DER ZEE, Universitatea de Vest din Timișoara, Digitalizarea teatrului – identitate, diversitate și incluziune socială

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/syq-wqaa-hoz 
Gazda sesiunii: Manuela Zănescu

Moderatoare: Manuela Zănescu, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

15.00-15.20Dominik MAIŃSKI, The University Library of The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Le bâtiment moderniste de la Bibliothèque de l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II dans le contexte du développement de l’architecture de la ville reliant l’art de l’Orient et de l’Europe Latine
15.20-15.40Mălina DUȚĂ, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Ipoteze interpretative asupra personajelor Horacio şi La Maga din Şotronul lui Julio Cortázar
15.40-16.00Daniel LUCA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Negarea identității în romanul Israel însângerat de I. Peltz

ARTE


Link Google Meet: https://meet.google.com/rro-hccp-gsg 
Gazda sesiunii: Ana-Maria Avrămuți

Moderator: George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca

15.00-15.20Ioana-Alexandra PAVĂL, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Spaţiul din Quattrocento şi ecourile Renaşterii. Infinitatea naturii prin lentila privitorului
15.20-15.40Maria CARDILLO, La Sapienza Roma Ateneo, Identità e diversità nella stampa periodica romana di fine Settecento: «Memorie per le belle arti» (1785-1788) e il «Giornale delle belle arti e della antiquaria, musica, e poesia» (1784-1788)
15.40-16.00Michelangelo CARDINALETTI, Fabio MELELLI, Università per Stranieri di Perugia (Italia), Relazioni cinematografiche tra Italia e Romania durante la Seconda Guerra Mondiale
16.00-16.20George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Diversitatea culturală ilustrată în titlurile care conțin nume etnice în pictura românească
16.20-16.40Pauză

Moderatoare: Simona DRĂGAN, Universitatea din București

16.40-17.00Simona DRĂGAN, Universitatea din București, Copie și original, jocul asemănărilor. O lectură vizuală a romanului Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach
17.00-17.20Renata DAFLON LEITE, #LAMISEENMEMOIRE das Reines du Savon: Um Percurso no Musée Fondation Abderrahman Slaoui
17.20-17.40Elia FIORENZA, Università della Calabria, La Transavanguardia italiana e le sue influenze europee
17.40-18.00Daniel UNGUREANU, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, Comunitățile online românești despre pandemia de COVID-19: Trăsături participative ale memelor de tip imagine macro din rețeaua Facebook

 

SÂMBĂTĂ, 11 IUNIE 2022

Link Google Meet: https://meet.google.com/hnj-vfkd-crm 
Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/13ef1381-fb7d-4a8f-bd6b-1725c4c2bc91 
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

10.00-11.00Conferință în plen: Leonard VELCESCU, Université de Perpignan « Via Domitia », Universitatea din Piteşti, Fizionomii identitare culturale universale. Importanța Columnei din Forul lui Traian (Roma) pentru cultura universală și a României
11.00-12.30Masă rotundă: Elisa CORINO, Università degli Studi di Torino, Spazio romanzo: identità, lingua, cultura
14.00-16.30Lucrările pe secțiuni
16.30-16.45Lansarea volumului Quaestiones Romanicae (QR) IX. 1, 2, 3: Memorie – Uitare 
17.00Închiderea ediției

LIMBĂ, LITERATURĂ, CULTURĂ LATINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/ppv-umwx-xmh 
Gazda sesiunii: Valy Ceia

Stilistici culturale identitare 
Moderator: Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

14.00-14.20Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, O identitate latină în viziunea lui Rogerius din Apulia și Toma din Split
14.20-14.40Florentina NICOLAE, Universitatea Ovidius din Constanța, Expresii ale interculturalității în opera lui Dimitrie Cantemir
14.40-15.00Hannelore PIERRE, Université Bordeaux Montaigne, Du druide gaulois au consul romain : convergence et association d’origines variées dans la construction de l’identité nationale française à la Renaissance

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/wxg-zvab-ukx 
Gazda sesiunii: Bogdan Țâra

Moderatoare: Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50Eliana COMAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Avantajele și dezavantajele unei lecții digitale în predarea limbii române pentru străini. Studiu de caz: timpul imperfect
14.50-15.10Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Valorificarea repertoriului plurilingv și pluricultural de origine orientală în predarea românei ca L2
15.10-15.30Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Medierea. Democratizarea procesului de predare, învățare și evaluare a limbilor-culturi
15.30-15.50Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Distincția dintre tetic și categoric în limba română. Unele repere
15.50-16.10Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii didactice de predare/fixare a modului condițional-optativ în cadrul cursurilor de limba română ca limbă străină

LANGUE ET LITTÉRATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES


Session LITTÉRATURE III 
Lien Google Meet: https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq 
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice : Kirsten von HAGEN, Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne

14.30-15.00Jana KEIDEL, Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne, L’hybridité culturelle dans l’œuvre lyrique d’Anna de Noailles
15.00-15.30Karima JOUIDA, Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc, Le théâtre classique français : du texte à l’écran
15.30-16.00Luciana PENTELIUC-COTOȘMAN, Université Politehnica Timișoara, Roumanie, Identité et diversité dans le(s) discours français : une approche socioterminologique

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


LETTERATURA ITALIANA 
Link Google Meet: 
https://meet.google.com/jse-urns-zmp 
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Delia Ioana MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

14.00-14.15Gloria GRAVINA, Università dell’Ovest di Timișoara, Cartellonismo lirico e gadgets. Boheme, Tosca, Madama Butterfly: illustrazioni e definizione dei caratteri dei personaggi
14.15-14.30Delia Ioana MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Identità e diversità in alcuni scrittori italofoni: Jhumpa Lahiri, Helena Janeczek e Mihai Butcovan
14.30-14.45Ellen PATAT, Università degli Studi di Milano, Teresa Boschin e Eletta Presern: Identità e diversità nelle testimonianze di due friulane emigrate
14.45-15.00Patrizia UBALDI, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Francesco Guccini: identità e diversità nella canzone d'autore


LINGUA ITALIANA 
Link Google Meet: 
https://meet.google.com/yaw-pxbw-koj 
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Silvia MADINCEA-PAȘCU, Università Tibiscus, Timișoara

14.00-14.15Anamaria GEBĂILĂ, Università di Bucarest, La costruzione dell’identità nel discorso di sostegno. Il caso Matteo Renzi - Victor Ponta (2014)
14.15-14.30Denisa-Alexandra IONESCU, Accademia Nazionale di Musica "Gh. Dima", Cluj-Napoca, Il binomio identità / diversità reperibile nel nome proprio di persona
14.30-14.45Simone PETTINE, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, L’identità dantesca nei game studies. Linee di ricerca
14.45-15.00Silvia MADINCEA-PAȘCU, Università Tibiscus, Timișoara, Il rilievo della diversità degli stili di apprendimento nella didattica delle lingue straniere: realtà o “neuromiti”
15.00-15.15Mirela BONCEA, Università dell’Ovest di Timișoara, Identità e diversità delle parole della pandemia

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Link Google Meet: https://meet.google.com/gef-xxzw-khy 
Anfitrión de videoconferencia: Roxana Maria Creț

Moderadoras: Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca / Université Catholique de l’Ouest, Angers; 
Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste, Timișoara

14.00-14.20Oana-Adriana DUȚĂ, Universidad de Craiova, Identidad y diversidad metafórica conceptual en español y rumano: el caso de la familia léxica de líquido
14.20-14.40Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest; Răzvan BRAN, Universidad de Bucarest, Identidad y diversidad en el refranero románico: abuso y moderación relacionados con la comida y bebida
14.40-15.00Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Los franceses en los Episodios nacionales de Galdós
15.00-15.20Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca/Université Catholique de l’Ouest, Angers, Terminología TikTok en rumano y en las lenguas románicas. Estudio contrastivo

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Link Google Meet: https://meet.google.com/awd-zxzn-bzo 
Gazda sesiunii: Simona Regep

Moderatoare: Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

14.00-14.20Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea etnică a populației de la Tibiscum
14.20-14.40Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Unitatea în diversitate a barocului provincial din Banat – repere teoretice
14.40-15.00Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Relaţiile internaţionale în intervalul august-septembrie 1939, reflectate în paginile ziarului bănăţean „Vestul”
15.00-15.20Laura MESINA, Universitatea din București, În oglinzi paralele: Mircea Eliade, diplomat în Portugalia. Despre identitate și naționalism cultural
15.20-15.40Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind starea de spirit a populației județului Timiș în anul 1982

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/syq-wqaa-hoz 
Gazda sesiunii: Manuela Zănescu

Moderatoare: Manuela Zănescu, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

14.00-14.20Arina STOENESCU, Lund University/Södertörn University, Sweden, Tipografiere și politică în România: Diversitate, identitate și uniformitate politizată
14.20-14.40Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi / Asociaţia Anelis Plus, Modele de acces la literatura științifică
14.40-15.00Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Infiltrarea funcţiei ideologice în bibliotecă în perioada regimului comunist

 


 

 

Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE)
ediţia a X-a, 10-11 iunie 2022,
Universitatea de Vest din Timişoara

Identitate – Diversitate


Apel la comunicări

Este un fapt de netăgăduit că civilizația romană unitară s-a construit pe un fundament de mare diversitate etno-culturală și a evoluat asimilând influențele culturale și lingvistice exercitate de populațiile cu care a intrat ulterior în contact. Aceasta a constituit, deopotrivă, un excepțional generator de resurse de creativitate și germenele numeroaselor tendințe centrifuge – tendințe din care au luat naștere culturile și civilizațiile neolatine care-și dau întâlnire la ediția a X-a, aniversară, a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE), ce se va desfășura în 10-11 iunie 2022, la Universitatea de Vest din Timișoara.

Unitatea în diversitate – rezultată, așadar, prin agregarea identităților și particularităților locale/regionale – a constituit în urmă cu două milenii, după cum rămâne și în zilele noastre, un deziderat; un deziderat care, sub numeroase aspecte (bunăoară, în echivalarea funcțional-terminologică a aspectelor de limbă, în circulația și validarea bunurilor cultural-creative sau în înțelegerea istoriei macro-regionale ca proces de devenire comună), continuă să fie foarte aproape de a fi atins.

Concepte fundamentale ale existenței, largo sensu, termenii-cheie pe care-i propune ediția aniversară a CICCRE – identitate și diversitate – sunt astfel, deloc întâmplător, la fel de actuali astăzi, precum au fost de-a lungul celor două milenii de configurare și manifestare a Romaniei europene înseși. Evoluția matricii comunicaționale comune care a fost limba latină (păstrată, însă, ca liant, drept limbă a culturii scrise), apariția și dezvoltarea limbilor neolatine (deopotrivă prin reactivarea substraturilor și prin asimilarea noilor experiențe cultural-lingvistice generate mai cu seamă de prefacerile mileniului I), dar și contra-reacțiile civilizaționale din vechiul Barbaricum (devenit Europa de formulă germanică și slavă, dar nu numai) sunt, desigur, cele mai vizibile etape, fiind direct legate de actul comunicării nemijlocite. Procese similare oglindesc însă și formele de comunicare mediată (asociate mai ales artelor și limbajului estetic), respectiv, cele de organizare și reactivitate social-instituțională sau de proiectare în spațiul credințelor și ideologiilor.

Ediția a X-a a Colocviului Internațional Comunicare și cultură în Romania europeană își propune să evalueze – cu instrumentele specifice ale cercetării din sfera filologiei, istoriei, studiilor clasice, artei – modul în care identitățile culturilor ce configurează dimensiunea neolatină a Europei contemporane (o dimensiune primordială, nu doar în sens istoric) se articulează în spațiul civilizațional unitar al continentului nostru. Totodată, asemenea edițiilor precedente, în centrul interesului se află articulările extra-europene romanice asupra relației dinamice dintre identitate și diversitate, pentru o profilare cât mai largă și mai fidelă a acestor realități. Astfel jalonată, problematica ediției a X-a a colocviului așteaptă să fie descifrată de către toţi cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi –, care sunt invitaţi să propună comunicări pentru una dintre secţiunile colocviului: limba și literatura latină; limba și literatura română; limba română ca limbă străină; limba și literatura franceză; limba și literatura italiană; limba și literatura portugheză; limba și literatura spaniolă; didactica limbilor romanice; istorie și studii culturale; religie; muzică și teatru; carte și bibliotecă; arte plastice.

Organizatori şi parteneri instituționali

Această manifestare științifică este organizată de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT), în parteneriat cu Universitatea din Szeged, precum și cu Societatea de Studii Clasice (SSC), Ambasada Spaniei la București, Asociația Comitato „Dante Alighieri” di Timișoara, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Președinta colocviului:
Valy CEIA, conf. univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara

Organizatori:
Lector univ. dr. Mirela BONCEA
Lector univ. dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN
Conf. univ. dr. Valy CEIA
Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA
Conf. univ. dr. habil. Ramona MALIȚA
Conf. univ. dr. Silvia MADINCEA-PAȘCU
Lector univ. dr. Simona REGEP
Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE
Conf. univ. dr. Dumitru TUCAN
Conf. univ. dr. Bogdan ȚÂRA
Conf. univ. dr. Luminița VLEJA
Dr. Manuela ZĂNESCU

Comitetul științific

Comitet onorific

Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea din Barcelona
Acad. univ. dr. Riccardo CAMPA, DHC, Institutul Italo-Latino American, Roma
Conf. univ. dr. Sanda CORDOȘ, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea din Extremadura, Cáceres & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Acad. Michael METZELTIN, DHC, Universitatea din Viena
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi

Comitet ştiinţific

Prof. univ. dr. Tamar APTSIAURI, Universitatea din Tbilissi
Prof. univ. dr. Georgiana I. BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Cercet. științific I habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Katalin BODI, Universitatea din Debrecen
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara & Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres & Academia Regală Spaniolă
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere & Academia Regală Spaniolă
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Acad. Adriano PAPO, DHC, Universitatea din Udine și Centrul de Studii „Adria-Danubia”, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. habil. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Nathalie SOLOMON, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Conf. univ. dr. Geza SZASZ, Universitatea din Szeged
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara