CICCRE X / 2022
10-11 iunie 2022

Orateurs confirmés

Program

CICCRE la Xe édition, les 10-11 juin 2022: Identité – Diversité
 

VINERI, 10 IUNIE 2022

Link Google Meet: https://meet.google.com/hnj-vfkd-crm  
Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/13ef1381-fb7d-4a8f-bd6b-1725c4c2bc91  
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

10.00-11.00

Deschiderea colocviului  
Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE, prodecanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie

 

Alocuțiuni  
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara

Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC, Directoarea Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara, Coordonatoarea UVT a alianței UNITA – Universitas Montium

José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara

Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara

Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Președinta Societății de Studii Clasice

Prezentarea programului general al manifestării

11.00-12.00Conferinţă în plen: Sandra GARBARINO, Università degli Studi di Torino, Université Lumière Lyon 2, Comunicare in intercomprensione in contesti internazionali: valorizzare l'identità e gestire la diversità
12.00-13.00Conferinţă în plen: Kirsten von HAGEN, Justus-Liebig-Universität Gießen, Anna de Noailles – une auteure entre les cultures
15.00-19.00Lucrările pe secțiuni

LIMBĂ, LITERATURĂ, CULTURĂ LATINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/ppv-umwx-xmh  
Gazda sesiunii: Valy Ceia

Diversitate identitară în literatura latină  
Moderatoare: Ioana COSTA, Universitatea din București

15.00-15.20Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Registre ale reperelor identitare în literatura latină
15.20-15.40Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Identitate și diversitate în descrierea „ciumei” din Athena (Thucydides 2, 47-54 – Lucretius 6.1138-1286)
15.40-16.00Ilona-Manuela DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Cosmicitatea iubirii în elegia erotică latină şi suprarealism
16.00-16.20Ioana COSTA, Universitatea din București, Suorum mortes aequo animo ferendas
16.20-16.40Carmen FENECHIU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Identitate auctorială în Analele lui Tacitus
16.40-17.00Pauză

Identități culturale și lingvistice romane și limitrofe  
Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

17.00-17.20Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova, Identitate romană la Cicero în De Re Publica
17.20-17.40Adina-Voichița ROȘU, Universitatea din Oradea, Patronus et cliens: relații, influențe, beneficii în Roma antică
17.40-18.00Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Imagini marine și maritime în Ekthesis-ul Diaconului Agapet
18.00-18.20Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Hebraica veritas: repere identitare semite în genealogia mateiană
18:20-18:40Daniel HAIDUC, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, Informație și gramatică în metodele simbolice de procesare a limbajului natural

LIMBA ROMÂNĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/pag-cnnj-dvh  
Gazda sesiunii: Bogdan Țâra

Moderatoare: Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara  
Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Terminologia artelor plastice. O abordare lexicografică
15.20-15.40Adina BAYA, Universitatea de Vest din Timișoara, Migranţi, refugiaţi sau transfugi? Construcţii identitare prin opţiuni semantice în presa online timişoreană
15.40-16.00Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Semnificații ale TĂCERII în poezia lui Traian Dorz
16.00-16.20Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Inducția metaforică în discursul poetic
16.20-16.40Ilona BĂDESCU, Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova, Salutul în limbajul tinerilor: o abordare pragmalingvistică
16.40-17.00Maria-Lucreția CAZAC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Termeni cu sensuri și forme diferite de cele actuale în textul liturghiilor. Analiză comparativă între Liturghierul lui Antim Ivireanul și cel de la Chișinău (1815)
17.00-17.20Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Poezie & ontofonie
17.20-17.40Veronica DOBRIȘOR, Universitatea din București, Metafore conceptuale bazate pe elemente și fenomene din natură în limbile română și spaniolă
17.40-18.00Elena PETREA, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Edgar Quinet: „Va exista o Românie...” sau despre cuvântul care apără o națiune
18.00-18.20Roxana ROGOBETE, Valentina MUREȘAN, Mădălina CHITEZ, Universitatea de Vest din Timișoara, Liste de cuvinte academice în limbile română și engleză: o analiză contrastivă bazată pe corpus
18.20-18.40Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Nume de țări și popoare în scrieri normative ale Școlii Ardelene

LITERATURA ROMÂNĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/roa-obfc-qte  
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

Intersecții: transnațional, migrație, explorare  
Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Maria PAȘCALĂU, Universitatea de Vest din Timişoara, Scriitorii evrei din România și avangarda literară: puncte de intersecție
15.20-15.40Costinel PARTENIE, Universitatea de Vest din Timișoara, Benjamin Fundoianu și problematica identității
15.40-16.00Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Dislocare, memorie, nostalgie – povestirile lui Cătălin Dorian Florescu
16.00-16.20Nicolae BOBARU, Cercetător independent, Femei pirați. Identități marginale
16.20-16.40Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timişoara, Identități bricolate – identități șterse: „supraviețuiri” în teatrul lui Matei Vișniec și al lui Vlad Zografi
16.40-17.00Pauză

Identități particulare, mituri personale  
Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20Giovanni MAGLIOCCO, Università di Bari „Aldo Moro”, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Teatrul excentric al alterității: feminitatea decadentă în poezia lui Alexandru Macedonski
17.20-17.40Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Între Ulise si Robinson. De la metaforele obsedante la mitul personal în poezia lui Ilie Constantin
17.40-18.00Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Poetica relaţionǎrii. Identitǎţi și distanţe unificatoare în scrierile Svetlanei Cârstean
18.00-18.20Anca-Luminița EFTENIE, Universitatea de Vest din Timişoara, Imagini identitare în romanele Doinei Ruşti
18.20-18.40Adriana IEREMCIUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea stilistică în romanele lui Colette
18.40-19.00Discuții finale

LANGUE ET LITTÉRATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES


Session LITTÉRATURE I  
Lien Google Meet:  
https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq  
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice: Monica GAROIU, Université Tennessee-Chattanooga, États-Unis

15.00-15.30Ioana MARCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie/ CEREFREA Université de Bucarest, « Nous » vs. « les autres ». La diversité insurpassable dans la littérature des « intrangers »
15.30-16.00Georgiana I. BADEA / Alexandru LAZEA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Le traumatisme identitaire dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès
16.00-16.30Andreea-Roxana DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, L’absence de (re)pères et ses mécanismes destructifs. La part du fils ou (en)quête généalogique pour la récupération de l’identité
16.30-17.00Pauză


Session LITTÉRATURE II  
Lien Google Meet:  
https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq  
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice : Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

17.00-17.30Monica GAROIU, Université Tennessee-Chattanooga, États-Unis, Identité et altérité chez Isabelle Eberhardt
17.30-18.00Ramona MALIȚA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Pour une identité esthétique de l’écriture romantique : le cas des nouvelles staëliennes
18.00-18.30Valentina GOJE, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Identités « blanches » dans la prose courte de Guy de Maupassant

 


Session TRADUCTOLOGIE I  
Lien Google Meet:  
https://meet.google.com/zgs-vrki-fof  
Responsable technique de la session: Valentina Goje

Modératrice: Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d’Artois / SoFT, France

15.00-15.30Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d’Artois / SoFT, France, Lire et traduire avec les formes symboliques
15.30-16.00Ana ROSSI, Université de Brasilia, Institut de Lettres, Brésil, La traduction entre identité & diversité : la méthode comparative des textes
16.00-16.30Vardush HARUTYUNYAN, Université d’État V. Brusov, Erévan, Arménie, Les projets européens sur l’intercompréhension en langues romanes
16.30-17.00Pauză


Session TRADUCTOLOGIE II  
Lien Google Meet:  
https://meet.google.com/zgs-vrki-fof  
Responsable technique de la session: Andreea-Roxana Dobrescu

Modératrice : Andreea-Roxana DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

17.00-17.30Sorina-Daniela CĂPRIOARĂ, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Regard rétrospectif sur trente ans de traductologie en Roumanie 1990-2020
17.30-18.00Maricica IOSUB, Université Dunărea de Jos, Galați, Roumanie, Produire pour transmettre le savoir au monde : la translatio au Moyen Âge
18.00-18.30Ruxandra-Jeanina INDRES (FILIP), Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Identité et diversité culturelle dans la traduction de la littérature d’enfance et de jeunesse. Étude de cas : Daniel Pennac et la littérature d’enfance et de jeunesse – repères pour l’évaluation des traductions

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


LETTERATURA ITALIANA  
Link Google Meet: https://meet.google.com/jse-urns-zmp  
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Monica FEKETE, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

15.00-15.15Corina ANTON, Università di Bucarest, Diversità e creatività: l’onomastica dei diavoli nelle traduzioni romene della Divina commedia
15.15-15.30Daniela BOMBARA, Università di Messina Polo Universitario, Sofferti percorsi di identità nazionale nelle opere di tre scrittrici immigrate di nuova generazione
15.30-15.45Monica FEKETE, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Il gusto del racconto tra paesaggi stranianti e personaggi marginali
15.45-16.00Valeria DI IASIO, Università degli Studi di Padova, Nemici e fratelli: Il vissuto post-bellico dei soldati del fronte italo-austriaco nella memorialistica della Prima Guerra Mondiale
16.00-16.15Gabriela Eugenia DIMA, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, L’olivo, il mandorlo e il ficodindia, impronte dell’identità siciliana in Pirandello
16.15-16.45Pausa

Moderatrice: Daniela BOMBARA, Università di Messina, Polo Universitario

16.45-17.00Aurora FIRȚA-MARIN, Università di Bucarest, La «cinematografia sentimentale» dei "Canti Orfici" di Dino Campana nella traduzione dall’italiano al romeno
17.00-17.15Cinzia GALLO, Università di Catania, Identità attraverso la lingua: "La battaglia soda" di Luciano Bianciardi
17.15-17.30Monica KITTI FARKAS, Università degli Studi di Szeged, La rappresentazioni dei protagonisti nei romanzi storici “Ettore Fieramosca” e “Niccolò de’ Lapi” di Massimo d’Azeglio nella prospettiva della formazione dell’identità nazionale
17.30-17.45Alessandro ROSSELLI, Università degli Studi di Szeged, Identità di scopi e diversità di origini in un romanzo sulla Resistenza italiana: Il clandestino (1962) di Mario Tobino
17.45-18.00Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Romanisches Seminar, “Contromano”: Viaggio nei paesaggi italiani della collana Laterza tra identità e diversità
18.00Presentazione libri


LINGUA ITALIANA  
Link Google Meet: https://meet.google.com/yaw-pxbw-koj  
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest

15.00-15.15Otilia-Ștefania DAMIAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Alcuni contributi della scuola di italianistica dell’Università di Cluj nel periodo interbellico alle identità linguistiche e letterarie nell’Europa romanza
15.15-15.30Antonio IURILI, Università di Palermo, La lingua della scienza fra Latino e Volgare italiano nei secoli XVII e XVIII
15.30-15.45Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, I segnali discorsivi: portatori di identità linguistica
15.45-16.00Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest, La diversità tonale di Guido Cavalcanti nell’identità corale della lirica Duecentesca
16.00-16.15Dana FEURDEAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Glossario economico, finanziario e commerciale romeno – specchio del rapporto dinamico con la lingua italiana: tra identità e diversità

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Link Google Meet: https://meet.google.com/gef-xxzw-khy  
Anfitrión de videoconferencia: Roxana Maria Crețu

Moderadora: Oana-Dana Balaş, Universidad de Bucarest

15.00-15.20Oana-Dana BALAȘ, Universidad de Bucarest, “Aruncându-și pașii”: estructuras verbonominales en la traducción del español al rumano
15.20-15.40Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Identidad y diversidad en las obras de Ricardo Palma, Clorinda Matto de Turner y Manuel González Prada
15.40-16.00Mihaela CIOBANU, Universidad de Bucarest, El mundo de los viajes a través de la identidad y diversidad en el espacio hispanohablante
16.00-16.20Roxana Maria CREȚU, Universidad de Oeste de Timişoara, Diversidad lingüística en la jerga de la droga

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Link Google Meet: https://meet.google.com/awd-zxzn-bzo  
Gazda sesiunii: Simona Regep

Moderatoare: Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad

15.00-15.20Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Identități fluide, diversități glisante în Banatul secolului IV d.Hr.
15.20-15.40Gizella NEMETH, Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia), Identità dei popoli di Transilvania, Moldavia e Valacchia in alcune corografie del XVI secolo
15.40-16.00Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Istorie și simbol biblic în cântecul de gestă
16.00-16.20Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Diversitate etnică și confesională pe valea Mureșului inferior în sec. al XIX-lea
16.20-16.40Pauză

Moderator: Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia)

16.40-17.00Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad, Nobilimea românească arădeană. Identitate, istorie, memorie
17.00-17.20Ilinca-Simona IONESCU, Universitatea din București, Duendes și Spiriduși: duhurile casei în mitologii inferioare, un studiu lingvistic și folcloric
17.20-17.40Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în Regionala Banat a P.C.d.R. în luna octombrie 1944

MUZICĂ ȘI TEATRU


Google link: https://meet.google.com/wta-oxwt-kcb  
Gazda sesiunii: Ioana Mia Iuga

Moderatoare: Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.30Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara, Personalități feminine ale scenei lirice timișorene – sopranele Margareta Nica-Popescu și Michaela Grama Ștefan
15.30-15.50Simona NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (II)
15.50-16.10Nicolae-Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest Timișoara, Săptămâna luminată de Nicolae Brânzeu – prima operă românească de tip expresionist
16.10-16.30Aida Beatrice MARC, Universitatea de Vest din Timișoara, Principesa pianistă – Elena Bibescu
15.30-16.50Roxana-Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitatea pianistului acompaniator, partener de dialog muzical în formații camerale diverse
16.50-17.10Ani Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest din Timișoara, Concertul pentru orchestră de coarde în creația românească – coordonate stilistice
17.00-17.30Mihaela GABOR, Universitatea de Vest din Timișoara, Cantate Domino. Două motete cu text similar în colecția Parnassus Musicus Ferdinandeus (1615)
17.30-17.50Anca Roxana CONSTANTIN VAN DER ZEE, Universitatea de Vest din Timișoara, Digitalizarea teatrului – identitate, diversitate și incluziune socială

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/syq-wqaa-hoz  
Gazda sesiunii: Manuela Zănescu

Moderatoare: Manuela Zănescu, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

15.00-15.20Dominik MAIŃSKI, The University Library of The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Le bâtiment moderniste de la Bibliothèque de l’Université Catholique de Lublin Jean Paul II dans le contexte du développement de l’architecture de la ville reliant l’art de l’Orient et de l’Europe Latine
15.20-15.40Mălina DUȚĂ, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Ipoteze interpretative asupra personajelor Horacio şi La Maga din Şotronul lui Julio Cortázar
15.40-16.00Daniel LUCA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Negarea identității în romanul Israel însângerat de I. Peltz

ARTE


Link Google Meet: https://meet.google.com/rro-hccp-gsg  
Gazda sesiunii: Ana-Maria Avrămuți

Moderator: George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca

15.00-15.20Ioana-Alexandra PAVĂL, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Spaţiul din Quattrocento şi ecourile Renaşterii. Infinitatea naturii prin lentila privitorului
15.20-15.40Maria CARDILLO, La Sapienza Roma Ateneo, Identità e diversità nella stampa periodica romana di fine Settecento: «Memorie per le belle arti» (1785-1788) e il «Giornale delle belle arti e della antiquaria, musica, e poesia» (1784-1788)
15.40-16.00Michelangelo CARDINALETTI, Fabio MELELLI, Università per Stranieri di Perugia (Italia), Relazioni cinematografiche tra Italia e Romania durante la Seconda Guerra Mondiale
16.00-16.20George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Diversitatea culturală ilustrată în titlurile care conțin nume etnice în pictura românească
16.20-16.40Pauză

Moderatoare: Simona DRĂGAN, Universitatea din București

16.40-17.00Simona DRĂGAN, Universitatea din București, Copie și original, jocul asemănărilor. O lectură vizuală a romanului Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach
17.00-17.20Renata DAFLON LEITE, #LAMISEENMEMOIRE das Reines du Savon: Um Percurso no Musée Fondation Abderrahman Slaoui
17.20-17.40Elia FIORENZA, Università della Calabria, La Transavanguardia italiana e le sue influenze europee
17.40-18.00Daniel UNGUREANU, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași, Comunitățile online românești despre pandemia de COVID-19: Trăsături participative ale memelor de tip imagine macro din rețeaua Facebook

 

SÂMBĂTĂ, 11 IUNIE 2022

Link Google Meet: https://meet.google.com/hnj-vfkd-crm  
Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/13ef1381-fb7d-4a8f-bd6b-1725c4c2bc91  
Gazda sesiunii: Roxana Rogobete

10.00-11.00Conferință în plen: Leonard VELCESCU, Université de Perpignan « Via Domitia », Universitatea din Piteşti, Fizionomii identitare culturale universale. Importanța Columnei din Forul lui Traian (Roma) pentru cultura universală și a României
11.00-12.30Masă rotundă: Elisa CORINO, Università degli Studi di Torino, Spazio romanzo: identità, lingua, cultura
14.00-16.30Lucrările pe secțiuni
16.30-16.45Lansarea volumului Quaestiones Romanicae (QR) IX. 1, 2, 3: Memorie – Uitare 
17.00Închiderea ediției

LIMBĂ, LITERATURĂ, CULTURĂ LATINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/ppv-umwx-xmh  
Gazda sesiunii: Valy Ceia

Stilistici culturale identitare  
Moderator: Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

14.00-14.20Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, O identitate latină în viziunea lui Rogerius din Apulia și Toma din Split
14.20-14.40Florentina NICOLAE, Universitatea Ovidius din Constanța, Expresii ale interculturalității în opera lui Dimitrie Cantemir
14.40-15.00Hannelore PIERRE, Université Bordeaux Montaigne, Du druide gaulois au consul romain : convergence et association d’origines variées dans la construction de l’identité nationale française à la Renaissance

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/wxg-zvab-ukx  
Gazda sesiunii: Bogdan Țâra

Moderatoare: Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50Eliana COMAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Avantajele și dezavantajele unei lecții digitale în predarea limbii române pentru străini. Studiu de caz: timpul imperfect
14.50-15.10Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Valorificarea repertoriului plurilingv și pluricultural de origine orientală în predarea românei ca L2
15.10-15.30Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Medierea. Democratizarea procesului de predare, învățare și evaluare a limbilor-culturi
15.30-15.50Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Distincția dintre tetic și categoric în limba română. Unele repere
15.50-16.10Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii didactice de predare/fixare a modului condițional-optativ în cadrul cursurilor de limba română ca limbă străină

LANGUE ET LITTÉRATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES


Session LITTÉRATURE III  
Lien Google Meet: https://meet.google.com/vgd-dfmh-pnq  
Responsable technique de la session: Ramona Malita

Modératrice : Kirsten von HAGEN, Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne

14.30-15.00Jana KEIDEL, Université Justus-Liebig de Giessen, Allemagne, L’hybridité culturelle dans l’œuvre lyrique d’Anna de Noailles
15.00-15.30Karima JOUIDA, Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc, Le théâtre classique français : du texte à l’écran
15.30-16.00Luciana PENTELIUC-COTOȘMAN, Université Politehnica Timișoara, Roumanie, Identité et diversité dans le(s) discours français : une approche socioterminologique

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


LETTERATURA ITALIANA  
Link Google Meet:  
https://meet.google.com/jse-urns-zmp  
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Delia Ioana MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

14.00-14.15Gloria GRAVINA, Università dell’Ovest di Timișoara, Cartellonismo lirico e gadgets. Boheme, Tosca, Madama Butterfly: illustrazioni e definizione dei caratteri dei personaggi
14.15-14.30Delia Ioana MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Identità e diversità in alcuni scrittori italofoni: Jhumpa Lahiri, Helena Janeczek e Mihai Butcovan
14.30-14.45Ellen PATAT, Università degli Studi di Milano, Teresa Boschin e Eletta Presern: Identità e diversità nelle testimonianze di due friulane emigrate
14.45-15.00Patrizia UBALDI, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Francesco Guccini: identità e diversità nella canzone d'autore


LINGUA ITALIANA  
Link Google Meet:  
https://meet.google.com/yaw-pxbw-koj  
Responsabile sessione: Mirela Boncea

Moderatrice: Silvia MADINCEA-PAȘCU, Università Tibiscus, Timișoara

14.00-14.15Anamaria GEBĂILĂ, Università di Bucarest, La costruzione dell’identità nel discorso di sostegno. Il caso Matteo Renzi - Victor Ponta (2014)
14.15-14.30Denisa-Alexandra IONESCU, Accademia Nazionale di Musica "Gh. Dima", Cluj-Napoca, Il binomio identità / diversità reperibile nel nome proprio di persona
14.30-14.45Simone PETTINE, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, L’identità dantesca nei game studies. Linee di ricerca
14.45-15.00Silvia MADINCEA-PAȘCU, Università Tibiscus, Timișoara, Il rilievo della diversità degli stili di apprendimento nella didattica delle lingue straniere: realtà o “neuromiti”
15.00-15.15Mirela BONCEA, Università dell’Ovest di Timișoara, Identità e diversità delle parole della pandemia

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Link Google Meet: https://meet.google.com/gef-xxzw-khy  
Anfitrión de videoconferencia: Roxana Maria Creț

Moderadoras: Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca / Université Catholique de l’Ouest, Angers;  
Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste, Timișoara

14.00-14.20Oana-Adriana DUȚĂ, Universidad de Craiova, Identidad y diversidad metafórica conceptual en español y rumano: el caso de la familia léxica de líquido
14.20-14.40Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest; Răzvan BRAN, Universidad de Bucarest, Identidad y diversidad en el refranero románico: abuso y moderación relacionados con la comida y bebida
14.40-15.00Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Los franceses en los Episodios nacionales de Galdós
15.00-15.20Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca/Université Catholique de l’Ouest, Angers, Terminología TikTok en rumano y en las lenguas románicas. Estudio contrastivo

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Link Google Meet: https://meet.google.com/awd-zxzn-bzo  
Gazda sesiunii: Simona Regep

Moderatoare: Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

14.00-14.20Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea etnică a populației de la Tibiscum
14.20-14.40Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Unitatea în diversitate a barocului provincial din Banat – repere teoretice
14.40-15.00Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Relaţiile internaţionale în intervalul august-septembrie 1939, reflectate în paginile ziarului bănăţean „Vestul”
15.00-15.20Laura MESINA, Universitatea din București, În oglinzi paralele: Mircea Eliade, diplomat în Portugalia. Despre identitate și naționalism cultural
15.20-15.40Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind starea de spirit a populației județului Timiș în anul 1982

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Link Google Meet: https://meet.google.com/syq-wqaa-hoz  
Gazda sesiunii: Manuela Zănescu

Moderatoare: Manuela Zănescu, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

14.00-14.20Arina STOENESCU, Lund University/Södertörn University, Sweden, Tipografiere și politică în România: Diversitate, identitate și uniformitate politizată
14.20-14.40Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi / Asociaţia Anelis Plus, Modele de acces la literatura științifică
14.40-15.00Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Infiltrarea funcţiei ideologice în bibliotecă în perioada regimului comunist

 


 

 

Colloque International Communication et Culture dans la Romania Européenne (CICCRE)
La Xe édition, les 10-11 juin 2022,
Université de l’Ouest de Timişoara

Identité – Diversité


Appel à communications

La construction de la civilisation romaine unitaire sur une base ethnoculturelle extrêmement variée ainsi que son évolution par l’assimilation des influences culturelles et linguistiques des populations entrées en contact à travers le temps sont des réalités irréfragables. La même civilisation a constitué, à la fois, un remarquable générateur de ressources de créativité et le noyau de nombreuses tendances centrifuges, qui ont donné naissance aux cultures et aux civilisations néolatines, réunies à l’occasion de la Xe édition, anniversaire, du colloque international Communication et Culture dans la Romania européenne (CICCRE), organisé.e par l’Université de l’Ouest de Timișoara, les 10-11 juin 2022.

L’unité en diversité, issue de l’agrégation des identités et des particularités locales / régionales, a constitué, il y a deux millénaires, un idéal et ne cesse de l’être encore. Manifesté sous plusieurs formes : l’équivalence fonctionnelle-terminologique des aspects langagiers, la circulation et la valorisation des produits culturels et créatifs ou la compréhension de la macro-histoire régionale en tant que processus commun de transformation, cet idéal s’avère toujours prêt à trouver son épanouissement.

Les mots-clés que l’édition anniversaire du CICCRE propose pour thématique – identité et diversité – sont des concepts fondamentaux de l’existence, largo sensu, et ils ne sont guère le produit d’un choix fortuit, mais ils démontrent, une fois de plus, leur actualité, aujourd’hui comme dans le passé, à travers les deux millénaires de configuration et de manifestation de la Romania européenne. L’évolution de la matrice communicationnelle, fournie par la langue latine (préservée néanmoins comme lien et comme langue de la culture écrite), la naissance et l’essor des langues néolatines (à la fois, par la réactivation des sous-strates et par l’assimilation de nouvelles expériences culturelles et linguistiques, générées surtout par les métamorphoses du premier millénaire), tout comme les contre-réactions civilisationnelles, nées dans l’ancien Barbaricum (dont on a les souches germanique et slave de l’Europe, mais pas seulement celles-ci) comptent, sans doute, parmi les étapes les plus évidentes du devenir de la Romania, liées étroitement à l’acte de la communication directe. On voit cependant des processus similaires se manifester également dans les formes de la communication oblique, associées surtout aux arts et au langage esthétique, ainsi que dans les formes d’organisation et de réponse socio-institutionnelle ou bien de reflet dans l’espace des croyances et des idéologies.

Se servant des outils propres à la recherche dans les domaines de la philologie, de l’histoire, des études classiques, de l’art, la Xe édition du Colloque International Communication et culture dans la Romania européenne se propose d’évaluer la modalité par laquelle les identités des cultures qui façonnent la dimension néolatine de l’Europe contemporaine (il s’agit d’une dimension fondamentale, transgressant l’acception strictement historique) prennent forme dans l’espace civilisationnel unitaire de notre continent. Suivant la tradition imposée par les éditions précédentes, cette édition mènera de front les diverses influences romanes extra-européennes sur la relation dynamique entre identité et diversité, en vue d’offrir un panorama, aussi fidèle que possible, de ces réalités. En assumant ces repères, la problématique de la Xe édition de ce colloque ouvre ses portes à ceux qui s’y intéressent – professeurs, chercheurs, doctorants –, invités à proposer des communications pour un des domaines suivants : langue et littérature latines ; langue et littérature roumaines ; roumain – langue étrangère (RLE) ; langue et littérature françaises ; littératures francophones ; langue et littérature italiennes ; langue et littérature portugaises ; langue et littérature espagnoles ; didactique des langues romanes ; histoire et études culturelles ; religion ; musique et théâtre ; bibliothéconomie ; beaux-arts.

Organisateurs et partenaires

Cette manifestation scientifique est organisée par la Faculté des Lettres, Histoire et Théologie de l’Université de l’Ouest de Timişoara par l’intermédiaire du Centre d’Études Romanes (CSRT) et en partenariat avec l’Université de Szeged (Hongrie), la Sociétés des Études Classiques (SSC), l’Ambassade de l’Espagne à Bucarest, l’Association Comitato „Dante Alighieri” de Timişoara, l’Institut Français de Timişoara, la Bibliothèque Centrale Universitaire „Eugen Todoran” de Timişoara.

Présidente du colloque:
Valy CEIA, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara

Équipe d’organisation:
Mirela BONCEA, Maître-assistante
Emina CĂPĂLNĂȘAN, Maître-assistante
Valy CEIA, Maître de Conférences
Ioana Mia IUGA, Maître-assistante
Ramona MALIȚA, Maître de Conférences HDR
Silvia MADINCEA-PAȘCU, Maître de Conférences
Simona REGEP, Maître-assistante
Roxana ROGOBETE, Assistante
Dumitru TUCAN, Maître de Conférences HDR
Bogdan ȚÂRA, Maître de Conférences
Luminița VLEJA, Maître de Conférences
Manuela ZĂNESCU, Docteur ès Lettres

Comité scientifique

Comité honorifique

Florica BECHET, Professeur des universités, émérite, Université de Bucarest
Jenny BRUMME, Professeur des universités, Université de Barcelone
Riccardo CAMPA, Académicien, HDR, Institut Italo-Latinoaméricain de Rome
Sanda CORDOȘ, Maître de Conférences, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
Ioana COSTA, Professeur des universités, HDR, Université de Bucarest
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Professeur des universités, émérite, Université d’Estrémadure, Cáceres, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne
Jukka HAVU, Professeur des universités, émérite, Université de Tampere, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne
Michael METZELTIN, Académicien, HDR, Université de Vienne
Ileana OANCEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara
Adriano PAPO, Académicien, HDR, Université d’Udine, Centre de recherche « Adria-Danubia », Duino-Aurisina, Trieste
Lăcrămioara PETRESCU, Professeur des universités, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Jassy

Comité scientifique

Tamar APTSIAURI, Professeur des universités, Université de Tbilissi
Georgiana I. BADEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timișoara
Laura BĂDESCU, Directeur de recherche, HDR, Institut d’Histoire et de Théorie littéraire « G. Călinescu » de l’Académie Roumaine
Florica BECHET, Professeur des universités, émérite, Université de Bucarest
Katalin BODI, Maître de Conférences, HDR, Université de Debrecen
Tibor BERTA, Professeur des universités, Université de Szeged
Frédérique BIVILLE, Professeur des universités, Université « Lumière » Lyon
Mirela BORCHIN, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara
Jenny BRUMME, Professeur des universités, Université de Barcelone
Norberto CACCIAGLIA, Professeur des universités, HDR, Université pour étrangers de Pérouse
Giovanni CAPECCHI, Professeur des universités, HDR, Université pour étrangers de Pérouse
Ioana COSTA, Professeur des universités, HDR, Université de Bucarest
Vasile DOCEA, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara, Bibliothèque Universitaire « Eugen Todoran » de Timișoara
Monica FEKETE, Maître de Conférences, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
Katarzyna GADOMSKA, Professeur des universités, HDR, Université de Silésie de Katowice
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Professeur des universités, émérite, Université d’Estrémadure, Cáceres, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne
Jukka HAVU, Professeur des universités, émérite, Université de Tampere, membre correspondent de l’Académie Royale de l’Espagne
Coman LUPU, Professeur des universités, Université de Bucarest, Faculté pédagogique de Bratislava
Laszlo MARJANUCZ, Professeur des universités, HDR, Université de Szeged
Ileana OANCEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara
Adriano PAPO, Académicien, HDR, Université d’Udine, Centre de recherche « Adria-Danubia », Duino-Aurisina, Trieste
Antonio PATRAȘ, Professeur des universités, HDR, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Jassy
Lăcrămioara PETRESCU, Professeur des universités, Université « Alexandru  Ioan Cuza » de Jassy
Elena PÎRVU, Professeur des universités, Université de Craïova
Vasile POPOVICI, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara
Alessandro ROSSELLI, Professeur des universités, Université de Szeged
Eleonora RINGLER PASCU, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara
Mihaela Silvia ROŞCA, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara
Leonardo SARACENI, Professeur des universités, Institut Supérieur de Musique « Francesco Cilea » de Castrovillari
Oana SĂLIŞTEANU, Professeur des universités, Université de Bucarest
Nathalie SOLOMON, Professeur des universités, HDR, Université « Via Domitia » de Perpignan
Geza SZASZ, Maître de Conférences, Université de Szeged
Andreea TELETIN, Maître-assistante, Université de Bucarest, Université Sorbonne Paris III
Maria ȚENCHEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timișoara
Libuše VALENTOVÁ, Professeur des universités, Université Charles de Prague
Estelle VARIOT, Maître de Conférences, HDR, Université Aix-Marseille, AMU
Leonard VELCESCU, directeur de recherche, Centre d’études CRESEM-CRHiSM, Université « Via Domitia » de Perpignan
Violeta ZONTE, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timișoara