Viața și activitatea jurnalistului Gheorghe Novacovici

Abstract: (Life and activity of journalist Gheorghe Novacovici). The memory of the activity and short life of the journalist Gheorghe Novacovici is meant to underline the sacrifices made by the members of the Romanian Astra in the early years of the twentieth century for the union of all Romanians in one national state. Due to his involvement in public life, the defence of Romanians’ rights in Austro-Hungary and his involvement in raising a statue to the memory of Avram Iancu, the intellectual from Banat region, Gheorghe Novacovici suffered many years of imprisonment, which weakened his health and sped up his death.

Keywords: militant journalist, Romanian Astra, Romanian rights, prison, death.

Rezumat: Evocarea activității jurnalistului Gh. Novacovici și a vieții sale scurte vine să sublinieze în rândurile de față sacrificiile aduse de membri Astrei Române în anii de început a secolului XX pentru făurirea unirii tuturor românilor, într-un singur stat național. Pentru implicarea sa în viața publică pentru apărarea drepturilor românilor din Austro-Ungaria și a implicării sale la ridicarea unui monument statuar memoriei lui Avram Iancu, intelectualul bănățean Gh. Novacovici a făcut ani grei de pușcărie, fapt care îi va șubrezi sănătatea și îi va grăbi moartea.

Cuvinte-cheie: jurnalist militant, Astra Română, drepturile românilor, pușcărie, moarte.

Sectiune
Istorie şi religie
Pagina
660