Viziunea lumii în Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile a lui Reginaldo de Lizárraga (cca. 1600)

Abstract: (The vision of the world in Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile by Reginaldo de Lizárraga). What does the analysed text document and what is its relevancy for today? The Latin-American chronicler's texts are nowadays relevant for the history of Spain. They document the history of the European colonisation, of the life of the Spanish and aborigines and the European perspective on reality. Our author writes from two perspectives: that of the state clerk and that of the clergyman. The hermeneutics in the time of colonisation was, as the text proves, the detailed description of the geography and the richness of the lands in human and natural resources. From the perspective of the author, the occupation of the space and the, can be observed. The author reveals realism, but also (some) projections, myths and ex negativo themes. The analysed text documents Early Modern Spanish. The details of the description are an interesting base for the interpretation of the concrete colonisation, of roads, settlements, people, plants etc. showing that some economical or interethnic structures have remained unchanged until today.

Keywords: chronicle, Reginaldo de Lizárraga, description, colonisation, Vice-kingdom Perú.

Rezumat: Ce dovezi aduce textul în cauză și ce relevanță are acesta pentru ziua de astăzi? Textele cronicii latino- americane sunt considerate astăzi relevante pentru istoria Spaniei. Ele furnizează dovezi despre istoria colonizării europene, despre viața spaniolilor și a autohtonilor și despre viziunea europeană asupra realității latino-americane. Fray Reginaldo de Lizárraga descrie Lumea Nouă din două perspective: cea a funcționarului de stat și cea a clericului. Hermeneutica în perioada colonizării însemna, cum o dovedește textul, descrierea detaliată a geografiei și a bogăției terenurilor în resurse naturale și umane. Din perspectiva autorului, ocuparea spațiului și subordonarea indigenilor sunt văzute ca „firești”. Discursul este unul atât materialist, cât și religios. Textul dovedește realism, dar include și (unele) proiecții, mituri și teme ex negativo. Privind caracteristica limbii (ediției folosite), textul aduce dovezi despre limba spaniolă mijlocie. Detaliile din raportul lui Lizárraga sunt extrem de relevante pentru a reconstrui procesul colonizării concrete, cu dovezi despre traseul drumurilor, despre așezări, oameni, despre varietatea florei și a faunei, dar și despre probleme ale vieții zilnice, arătându-se că unele structuri economice sau interetnice au rămas neschimbate până în ziua de astăzi.

Cuvinte-cheie: cronică, Reginaldo de Lizárraga, descriere, colonizare, Viceregatul Perú.

Sectiune
Comunicări în plen
Pagina
30