Imposibila întoarcere. Călătorii spre casă în romanele lui Cătălin Dorian Florescu

Abstract: (The Impossible Return. Homecomings in Cătălin Dorian Florescu’s Novels) Relying on recent theoretical debates concerning the dynamics of migration and identity, this paper intends to explore these issues in the novels of the Romanian-born Swiss writer Cătălin Dorian Florescu. Writings such as Vremea minunilor (Time of Wonders), Drumul scurt spre casă (The Short Way Home) and Maseurul orb (The Blind Masseur) project a subjective, contradictory perspective upon the process of returning to an “imaginary homeland”, an issue central to the memory of late Romanian communism.

Keywords: imaginary homelands, post-communism, nostalgia, homecoming, identity.

Rezumat: Ancorată în structuri teoretice recente vizând dinamica migrației și a explorării semnificațiilor identității, prezenta abordare își propune să urmărească aceste fenomene în proza scriitorului elvețian de origine română Cătălin Dorian Florescu. Romane precum Vremea minunilor, Drumul scurt spre casă și Maseurul orb articulează o perspectivă contradictorie și subiectivă asupra revenirii acasă, într-o „patrie imaginară” recuperată din memoria ultimilor ani ai comunismului românesc.

Cuvinte-cheie: patrii imaginare, postcomunism, nostalgia, întoarcerea acasă, identitate.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
226