Limba română în spaţiul digital. Provocări şi limitări

Abstract: (Romanian in the digital space. Challenges and limitations) In the last half of the Century, Europe has become a political, economic and social structure, fairly well defined, but which kept its linguistic and cultural diversity. This has created a sort of linguistic border, overcame yet by the new language technologies and by the linguistic research. internet has made known to the world languages that probably were never published until now or were known very little, made connections between travellers that had nothing more in common than just a trip in a space (apparently) of all the possibilities: the Network. The aim of this article is to know and analyse some aspects of the Romanian Language in the digital space, but also the challenges of our language in this virtual environment. Although Romania is 8 out of 10 in terms of internet users in Europe, there are studies showing that Romanian language is endangered in the digital space. Is there enough research and appropriate technologies for each language to help them face the future and to pierce in the digital age?

Keywords: Romanian Language, digital space, new technologies, endangered languages, linguistic frontier.

Rezumat: În ultima jumătate de deceniu, Europa a devenit o structură politică, economică şi socială destul de bine conturată, dar care şi-a păstrat diversitatea lingvistică şi culturală. Lucrul acesta a creat o oarecare frontieră lingvistică, depăşită însă de noile tehnologii ale limbajului şi de cercetarea lingvistică. internetul a făcut cunoscut lumii limbi în care probabil nu s-a tipărit niciodată sau despre care se știa foarte puţin, a făcut legături între călători ce nu aveau în comun mai mult decât o simplă călătorie întru-un spaţiu (aparent) al tuturor posibilităților: Rețeaua. Scopul acestui articol este de a cunoaște şi de a analiza câteva dintre limitările limbii române în spațiul digital, dar şi provocările limbii noastre în acest mediu virtual. Deşi România este pe locul 8 din 10 în ceea ce privește utilizatorii de internet din Europa, există studii care demonstrează că limba română este pe cale de dispariție din spațiul digital. Există oare suficiente cercetări și tehnologii ale limbajului, adecvate pentru fiecare limbă, care să le ajute să facă față viitorului și să răzbată în era digitală?

Cuvinte-cheie: limba română, spațiul digital, noi tehnologii, limbi în pericol, frontieră lingvistică.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
184