Călătoriile în Lună și în Soare ale lui Lucian și Cyrano

Abstract: (Lucianus’ and Cyrano’s Voyages to the Moon and the Sun) This paper starts from one of an antique Greek author’s novel (considered by some as the imaginary voyage’s inventor), A true story by Lucianus Samosatensis, published in his last ages. Our aim is to inventory the most important features of this kind of literature. Lucianus inspired a lot of other authors, among whom we are interested by the French Cyrano de Bergerac and his fictional novels L’autre Monde ou les États et Empires de la Lune („Comical History of the States and Empires of the Moon”, published posthumously) and Les États et Empires du Soleil („The States and Empires of the Sun”) which are classics of early modern science fiction. So, we’ll try a complex comparation between these works.

Keywords: imaginary, voyage, defining features, moon, sun.

Rezumat: Această lucrare pornește de la unul dintre romanele unui autor grec din Antichitate (considerat de unii a fi născocitorul călătoriei imaginare), Istoria adevărată de Lucian din Samosata, publicat către sfârșitul vieții sale. Urmărim să inventariem cele mai importante trăsături ale acestui tip de literatură. Lucian a inspirat o mulțime de alți autori, dintre care ne interesează francezul Cyrano de Bergerac și romanele sale de ficțiune L’autre Monde ou les États et Empires de la Lune (Cealaltă Lume sau Statele și Imperiile din Lună, publicat postum) și Les États et Empires du Soleil (Statele și Imperiile din Soare), lucrări clasice pentru genul science fiction de la începuturile epocii moderne. Așadar, vom încerca să realizăm o comparație complexă între aceste opere.

Cuvinte-cheie: imaginar, călătorie, caracteristici definitorii, lună, soare.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
46