Identități fluide, diversități glisante în Banatul secolului IV AD

Abstract: (Fluid identities, slippery diversities in the Banat of the 4th century AD) This approach takes into account the ethno-cultural dimension of the concepts of community identity / diversity. The proposed case study the ethno-demographic state of affairs in the plain area east of the lower Tisza (Banat plain), in the period immediately following the so-called Aurelian retreat. We point out that, relative to these spatio-temporal coordinates, the current interpretations of the subsumable archaeological discoveries do not converge with the data provided by the main related literary sources.

Keywords: ethno-cultural identity, Banat plain, IVth century AD, Ammianus Marcellinus, sarmatians vs autochtons.

Rezumat: Demersul de față are în vedere dimensiunea etno-culturală a conceptelor de identitate/diversitate comunitară. Studiul de caz propus starea de fapt etno-demografică din zona de câmpie de la est de Tisa inferioară (câmpia bănățeană), în perioada imediat următoare așa-numitei retrageri aureliene. Semnalăm că, relativ la aceste coordonate spațio-temporale, interpretările curente ale descoperirilor arheologice subsumabile nu converg cu datele furnizate de principalele izvoare literare aferente.

Cuvinte-cheie: identitate etno-culturală, câmpia bănățenă, secolul IV AD, Ammianus Marcellinus, sarmați vs autohtoni.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
71
DOI
10.35923/QR.10.03.06