Vatra comunei Cernătești – elemente structurale, culturale și muzicale

Abstract: (Contributions to the Research of the Traditional Music from the Village of Cernătesti, Dolj County. Structural, Cultural and Musical Elements) This paper is meant to bring its contribution to a better understanding of traditional cultural values and to bring to light a piece of the spirituality of Dolj villages, through researches and data collection. It is a good sign that, in this era of technology and globalization, we are still discovering authentic elements of national and local identity, which gives us a certain sense of trust in the perpetuation of the Romanian traditional values. By conducting researches, by collecting data and by discussing with a large number of elderly people, who know and preserve our ancient traditions, I tried to capture the momentum of the material and spiritual civilization of Cernăteşti commune. The collection of songs from Cernăteşti commune presented in this paper is intended to make a modest contribution to the salvation of the traditional Dolj county spiritual values.

Keywords: Cernătești, traditional elements, identity, research, songs.

Rezumat: Am încercat prin prezenta lucrare să aduc prin documentările şi culegerile efectuate o contribuţie la cunoaşterea valorilor culturale tradiţionale, să scot la lumină o frântură din spiritualitatea satului doljean. Consider un semn bun faptul că în această epocă a tehnicizării şi globalizărilor de tot felul reuşim să descoperim încă elemente autentice de identitate naţională şi locală, fapt care ne dă un oarecare sentiment de încredere în perpetuarea valorilor tradiţionale româneşti. Prin cercetările şi culegerile făcute, prin cunoaşterea unui număr mare de oameni în vârstă, cunoscători şi păstrători a unor tradiţii străvechi, am încercat să surprind starea de moment a civilizaţiei materiale şi spirituale a comunei Cernăteşti. Culegerea de cântece din comuna Cernăteşti prezentă în această lucrare se doreşte a aduce o modestă contribuţie la salvarea din teren, de la bătrânii satelor, a valorilor spirituale tradiţionale doljene.

Cuvinte-cheie: Cernătești, tradițional, elemente, identitate, cercetare, cântece.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
540