Un simbol noutestamentar sacru. Cruci malteze de piatră din judeţul Caraş-Severin

Abstract: (A new testamentary sacred symbol. Maltese cross stones from Caras-Severin country) A domain less investigated by linguists, historians and particularly by theologians represents the cemeteries’ wealth. The emergence of various materials (marble, granite, iron, concrete etc), their processing ease, simple access to the various tools/equipment and of course the low cost of these operations, determined, we appreciate, a radical change of landscape within Romanian cemeteries from the second-half of twentieth-century. Our studies in the cemeteries had focused only on the rock crosses that are still kept in the historical Banat, and especially in the Orthodox Diocese of Caransebes (large part of Caras-Severin country), due the concern for conservation and preservation initiated by a Bishop from Caransebes named Lucian Mic. The rock crosses from Caraş-Severin country that are kept nowadays, are dated from eighteenth to beginning of twentieth century. The Maltese rock crosses from the Diocese of Caransebes, dating mainly from eighteenth and nineteenth centuries are a living proof of the Christian tradition, a reminiscence of the influence of Western spirituality and not least, a wealth less studied in the horizon of scientific research in the field.

Keywords: Maltese cross, priest, bishop, stone, Caras-Severin.

Rezumat: Un domeniu mai puţin cercetat atât de lingvişti, istorici, dar mai cu seamă de teologi, reprezintă bogăţia regăsită în cadrul cimitirelor. Apariţia diferitelor materiale (marmură, granit, fier, beton etc), uşurinţa prelucrării lor, datorită accesului facil la diferite instrumente/maşini şi desigur preţul scăzut al acestor operaţiuni au dus, apreciem noi, la o schimbare radicală a peisajului din cadrul cimitirelor româneşti începând cu a II-a jumătate a secolului al XX-lea. Studiul nostru din cimitire a vizat doar crucile de piatră, care se mai păstrează încă în Banatul istoric, iar mai cu seamă în Eparhia Caransebeşului (mare parte din judeţul Caraş-Severin) datorită preocupării de restaurare şi conservare iniţiate de episcopul caransebeşan Lucian Mic. Crucile de piatră din judeţul Caraş-Severin, care se mai păstrează astăzi sunt din secolele XVIII – începutul secolului al XX-lea. Crucile malteze de piatră din Eparhia Caransebeşului, coloane care datează în general din secolele XVIII-XIX, sunt o dovadă vie a tradiţiei creştine, o reminiscenţă a influenţei spiritualităţii apusene şi nu în ultimul rând, o bogăţie mai puţin studiată în orizontul cercetării ştiinţifice de profil.

Cuvinte cheie: Cruce malteză, preot, episcopie, piatră, Caraş-Severin.

Sectiune
Istorie și teologie
Pagina
861