Un protopop şi epoca sa. Circularele lui Gherasim Sârb

Abstract: An Archpriest and His Time. The Circulars of Gherasim Sârb. This study is based on the analysis of approximately five hundred circulars issued by deanery of Belinţ and signed by Father Gherasim Sârb, the man who not only led the souls of the faithful of his parish, but also the priests of Belinţ deanery, in the early twentieth century. The research focuses on two main aspects:  the first part presents the biographical data of the priest Gherasim Sârb, then, based solely on documents from the Timisoara Metropolitan Archive, it analyses his activity during the Archpriest mandate at Belinţ.

Keywords: Archpriestship, priest, circulars, parish, Gherasim Sârb.

Rezumat: În vederea întocmirii acestui studiu au fost analizate aproximativ 500 circulare emise de protopopiatul din Belinţ şi semnate de părintele Gherasim Sârb, omul care a condus destinele sufleteşti nu numai ale credincioşilor din parohia sa, ci şi ale preoţilor din Tractul Belinţ la începutul secolului al XX-lea. Pornind de la aceste considerente, prezenta cercetare este susţinută de doi piloni: în prima parte se urmăreşte o prezentare a datelor biografice a părintelui Gherasim Sârb, apoi, exclusiv pe baza documentelor arhivistice mitropolitane timişorene, vom extrage concluziile ce se impun asupra activităţii din timpul mandatului de protoiereu la Belinţ.

Cuvinte cheie: Protopopiat, preot, circulare, parohie Gherasim Sârb