Sull `Imperatore Traiano e il suo corteo triomfale raffigurati in un rilievo nel santuario della Fortuna Primigenia del Museo Archeologico Prenestino

Abstract: On Emperor Trajan and His Triumphal Cortege Represented on a Marble Relief in the Fortuna Primigenia Sanctuary at the Prenestino Archaeological Museum. The paper focuses on a bas-relief representing one of the triumphant moments of the Roman emperor Trajan, a work in marble belonging to the imperial era, now located in the Archaeological Museum of Palestrina, a city famous in antiquity for the sanctuary dedicated to the goddess Fortuna Primigenia. According to the archaeological finds attesting the first settlements in the area, the sanctuary dates from the beginning of the eighth century B.C.

Keywords: Emperor Trajan, bas-relief, sanctuary, Palestrina

Rezumat: Despre împăratul Traian şi cortegiul său triumphal reprezentat pe un relief din sanctuarul Fortunei Primigenia din Museul Arheologiceneste. Articolul de faţă face referire la un basorelief reprezentând unul din momentele triumfale ale împăratului roman Traian, lucrare în marmură ce aparţine epocii imperiale şi care este găzduită de Muzeul Arheologic din Palestrina, oraş celebru în antichitate datorită Sanctuarului dedicat zeiţei Fortuna Primigenia. Sanctuarul datează, potrivit descoperirilor arheologice care atestă primele aşezări din zonă, de la începutul secolului al VIII-lea î. Hr. 

Cuvinte cheie: împăratul Traian, basorelief, sanctuar, Palestrina