Matrioska textuală în receptarea scrisă a românei ca limbă străină: lecturi gradate şi activităţi specifice

Abstract: (Text Matrioska in Written Reception of Romanian as a Foreign Language: Graded Readings and Specific Activities) One of the present challenges of RFL is the adaptation of the written text to the level of study of the students. Unlike other European languages, in Romanian there has not yet been an editorial initiative that would offer collections of texts adapted for levels of difficulty, from A1 to C2, according to the CEFRL, and that would thus come to the aid of foreigners who intend on improving their level of Romanian through reading. It is known that an A1 student can read an A1+ or even an A2 text, but starting with B1 upwards the inferences that permit to attain meaning are almost impossible. Therefore, an adaptation of the same text on different levels allows not only the avoidance of the frustration of the reader who is insufficiently or over qualified for its reception, but also the transformation of the respective text into an efficient and useful instrument for the development of other communicational competences. Such a series can be used successively by a homogenous group that evolves together, but it proves its usefulness especially in the case of a heterogeneous group, where it can efficiently answer to the expectations of students who were evaluated according to the common framework. Starting from a narrative nucleus on the topic of travelling, we propose 4 variants of the same text, from A1 to B2, with activities that are adequate for the corresponding level of difficulty.

Keywords: extensive reading, graded readers, common framework, Romanian language, topic of travelling.

Rezumat: Una dintre provocările actuale ale RLS este adaptarea textului scris la nivelul de studiu al cursanţilor. Spre deosebire de alte limbi europene, în română nu s-a manifestat încă o iniţiativă editorială care să ofere colecţii de texte adaptate pe nivele de dificultate, de la A1 la C2, conform CECRL, şi care să vină astfel în sprijinul străinilor ce intenţionează să-şi îmbunătăţească prin lectură nivelul de limbă română. Se ştie că un student de A1 poate să citească un text de A1+, poate chiar A2, dar deja de la B1 în sus inferenţele care permit obţinerea sensului sunt aproape imposibile. Deci, o adaptare a aceluiaşi text pe nivele diferite permite nu numai evitarea frustrării cititorului insuficient sau prea calificat pentru receptarea lui, ci şi facilitează transformarea respectivului text într-un instrument eficient şi util pentru dezvoltarea altor competenţe de comunicare. O asemenea serie poate fi folosită succesiv de un grup omogen, care evoluează împreună, dar îşi dovedeşte utilitatea în special în cazul unei grupe neomogen, unde se poate răspunde eficient asteptărilor unor cursanți evoluaţi în raport cu nivelul comun. Pornind de la un nucleu narativ pe tema călătoriei, propunem 4 variante ale aceluiaşi text, de la A1 la B2, cu activităţi adecvate nivelului de dificultate corespunzător.

Cuvinte-cheie: citire extensivă, cărți gradate, cadrul comun, limba română, tema călătoriei.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
298