Măiastră – un termen cu valenţe expresive în lirica lui Traian Dorz

Abstract: The purpose of the present article is to take into consideration the stylistic meanings of the adjective (of Latin origin) măiastră in the poems of Traian Dorz. The analysis begins by looking at the occurrence of this adjective in Romanian folklore and in highbrow literature. The meanings of the aforementioned adjective as revealed by several mystical and religious poems, besides the ones that are more or less known, reveal the author’s artistic vision and his view on life and God.

Keywords: mythology, literature, lexicology, semantics, stylistics.

Rezumat: Lucrarea îşi propune să ia în discuţie semnificaţiile expresive ale adjectivului (de origine latină) măiastră în poezia lui Traian Dorz, pornind de la ocurenţele acestuia în folclorul românesc şi în literatura cultă. Dincolo de simpla actualizare a unor sensuri mai mult sau mai puţin cunoscute, în asocieri ce trimit la anumite valenţe simbolice de sorginte mitică, semantica adjectivului menţionat (precum şi a termenilor înrudiţi cu acesta) pune în lumină, în câteva creaţii lirice de factură mistico-religioasă, aspecte referitoare la crezul artistic al autorului şi la concepţia sa despre viaţă ori despre Divinitate.

Cuvinte-cheie: mitologie, literatură, lexicologie, semantică, stilistică.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
304